Praksis i India

2015-01-12 08.06.00-1

Å få muligheten til å utføre siste praksisperiode i India ved Manipal Universitet er utrolig spennende og veldig lærerikt. Hele Manipal er et eneste stort campusområde med studenter fra alle steder i India og mange andre land. Ergoterapiutdannelsen er her på 4 ½ år og gjennom hele utdannelsen har studentene halve dager teoretisk undervisning og halve dager utplassering i klinikken. Tilknyttet universitetet finnes sykehus med de aller fleste avdelinger.

2015-01-09 11.01.23

Ergoterapiavdelingene finnes innen pediatri, psykiatri, nevrologisk rehabilitering og avdeling for ortopedi / håndrehabilitering. Ettersom at jeg i utgangspunktet ønsket meg praksis ved Manipal Universitet på grunn av deres kompetanse innen håndrehabilitering visste jeg at jeg ønsket å være mine 10 uker på ortopedisk avdeling.

2015-01-09 10.45.20

Nå er jeg inne i tredje uken her og angrer ikke ett sekund på det. Det er utrolig lærerikt og utfordrende! Pasientene er stort sett innlagt en uke og kommer daglig innom for å få håndterapi, aktivitetstrening, ortoser, fortløpende kartlegging, evaluering og planlegging for oppfølging etter utskrivelse. Det er et høyt tempo og stor pågang, det trygge er at jeg hele tiden har bachelorstudenter, masterstudenter og lærere rundt meg. Alle som underviser ved utdannelsen har nemlig doble roller, slik at det er de samme som holder forelesninger som jobber og veileder i klinikken.

Jeg har blitt godt kjent med en kollega som snart er ferdig med sitt andre år av hennes master i håndrehabilitering og hun har tatt meg med litt rundt Manipal. Det finnes masse fint å se når man får tid til det, enn så lenge har jeg besøkt Malpe Beach og har store planer om å ta en tur til Agumbe, der man kommer litt opp i fjellene og kan se noen fantastiske fosser.

2015-01-23 13.23.14

Praksis i India er en kjempemulighet til å lære mye spennende faglig og masse om kulturelle forskjeller, fra organisering av velferdssystem til aktivitet og deltakelse.

Hilsen Marte Baklund Størseth

 

Reisebrev fra praksis i Namibia

IMG_20150122_202519Hei!

Jeg heter Rania og har nå 3. års praksis i Namibia. Jeg er i avdelingen for ryggmargsskader og har kun to pasienter jeg skal fokusere på de første 4 ukene, før jeg skal i psykiatrien de siste 4 ukene. Den første uken består av kartlegging av pasienter. Det går for det meste på morgenstell og basic ADL, og etter hvert blir det å jobbe videre ut fra det man har kartlagt. Det er tett samarbeid mellom profesjonene i avdelingen og ergoterapi er godt synlig! Det er også forskjellige aktivitetsgrupper pasientene kan vær med på hver dag, alt fra leatherwork-gruppe der pasientene får lært seg nye ferdigheter (da de fleste ikke har mulighet til å gå tilbake til den jobben de hadde før skaden/ulykken), til cardio pump for å få litt fysisk trening. De fleste gruppeaktivitetene på avdelingen er det ergo og en rehab coach som står for, og denne uken skal jeg få lede en kjøkkengruppe. Det blir spennende! Ergoterapi-teorien/pensum er veldig likt, men de har litt annerledes måte å strukturere arbeidet sitt på. Først og fremst blir alt dokumentert for hånd (!!) og det er en del skjemaer som skal fylles ut. Ting tar tid og det er litt dødtid innimellom og, men det må man bare bli vant til og man må være litt fleksibel!

IMG_1695_Fotor_Collage

Ellers har vi (jeg og tre andre ergo-studenter) vært på 3dagers safaritur, og vi planlegger å dra til kysten en helg og! Man må jo oppleve litt av Namibia og Afrika når man først er her nede! hehe!

Vi har også vært å besøkt et suppekjøkken for barn i Katutura, «slummen», Home of Good Hope heter det.

Home of Good Hope

De har et samarbeid med svenske sykepleiestudenter, og jeg vet at norske sykepleiestudenter fra HiOA var der før jul. De donerte bort klær og hadde en innsamlingsaksjon. De fikk samlet inn over 30 000 kr! Vi skal tilbake dit et par ganger for å hjelpe til med matlaging og det de eventuelt trenger hjelp til!

Jeg savner snøen, men koser meg også masse i +30 grader og sol! 😀

Hilsen fra Rania Nahas

Ergoterapi innenfor allmennhelse – 3.ukessamling

Denne uken er det samling for studentene på videreutdanningen Ergoterapi innenfor allmennhelse på HIOA. Temaet for uka er «Ergoterapifaglig kompetanse og systemnivå».

VERA 14/15

Her er studentene og fagansvarlig Dorte Lybye Norenberg (lengst til høyre i bildet) samlet i klasserommet under gårsdagens undervisning.

Søknadsfrist til videreutdanningen for neste studieår er 1.mars!

Klar for å gjøre en større forskjell?

Videreutdanning i Ergoterapi innenfor allmennhelse består av to emner:

– Ergoterapeutisk intervensjon og tjenesteutvikling, 20 studiepoeng

– Prosjektoppgave, 10 studiepoeng. Oppgaven knyttes til utviklings- og endringsarbeid på egen arbeidsplass

Utdanningen går på deltid over et år med fire ukessamlinger. Studiestart er høsten 2015, i uke 36.

Søknadsfrist er 1. mars – eller så lenge det er ledige studieplasser.

Studiet kan innpasses i det nye master-programmet i ergoterapi, som etter planen starter i 2016. Studiet kan inngå i søknad om Ergoterapeutenes spesialistgodkjenning.

Kontaktperson: dorte.norenberg@hioa.no

Hverdagsrehabilitering i vinden

Leder for Ergoterapeutene, Nils Erik Ness, har vært prosjektleder for prosjektet «Hverdagsrehabilitering i Norge». Nå er rapporten fra det som omtales på Ergoterapeutenes nettsider som «Et meget vellykket prosjekt om hverdagsrehabilitering» tilgjengelig.

Er du interessert i å lære mer om hverdagsrehabilitering som er en stor satsning i kommunehelsetjenestene over hele Norge? Videreutdanningen i Ergoterapi innenfor allmennhelse har dette som ett av sine temaområder. Søknadsfrist 1.mars 2015!