Oppstart for Videreutdanning i velferdsteknologi!

Første uka i Videreutdanning i velferdsteknologi (VETEK) er gjennomført med hele 40 aktive studenter fra en rekke ulike fagfelt.

Første kull samling 1_VETEK

I denne første samlingen har studentene blant annet hatt introduksjon til velferdsteknologi og Menneske-maskin-interaksjon, lært om ulike perspektiver på funksjonshemming og vært en hel dag ved Almas hus som er et visningsmiljø for velferdsteknologi.

Almas hus

Se film fra Almas hus:

Fram mot neste samling, i uke 19, skal studentene arbeide med en oppgave i gruppe.

 

Åpen dag!

Er du interessert i ergoterapi og vil vite mer om utdanningen og mulighetene? Velkommen til Åpen dag ved HIOA torsdag 12. mars klokken 9.00-15.00.

Ergoterapi_BAW_8_kreditert

Du kan lese hva som skjer i Program for Fakultet for helsefag.

Ergoterapiutdanningen vil bidra med miniforedrag:

Kl. 11.30 Ergoterapi – aktivitet og deltakelse for alle
Ved Mona Asbjørnslett, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag
Sted: Pilestredet 32, N040_012

Mona Asbjørnslett treffer du også på Ergoterapiutdanningens stand i Pilestredet 32 etter foredraget – og der vil studenter og lærere være tilgjengelige for å fortelle om faget og utdanningen hele dagen. Klokken 12.00 og 13.00 vil det bli omvisninger i Ergoterapiutdanningens lokaler ved ergoterapistudenter. Møt opp på standen og bli kjent med utdanningen!

Velkommen!

Videreutdanningen gav læringsglede som løftet hverdagen!

Vi har spurt tidligere student på videreutdanningen Ergoterapi innenfor allmennhelse, Gunnbjørg Furuset, om hennes erfaringer med studiet. Furuset er ergoterapeut, fagansvarlig og prosjektleder for hjemmerehabilitering i Sandefjord kommune.

Gunnbjørg Furuset

Hvorfor ønsket du å ta videreutdanning?

Jeg var ferdig utdannet ergoterapeut ved Høyskolen i Bergen i 1997 og fikk umiddelbart jobb i Sandefjord kommune. Der var ergoterapitjenesten organisert og tilknyttet en rehabiliteringstjeneste i vekst og utvikling. Min opplevelse er at det var mye fokus og utvikling innen rehabiliteringsfeltet de første årene.  Etter hvert ble arbeidsdagen preget av ventelister, fokus på lite tid og på for få ergoterapeuter. Da det ble annonsert at Ergoterapiutdanningen ved Høyskolen i Oslo skulle starte opp med videreutdanning innen allmennhelse i 2009 tenkte jeg at dette trenger jeg for faglig påfyll , inspirasjon og oppdatering.

Hvordan opplevde du det var å ta Ergoterapi innenfor allmennhelse her ved HIOA?

Det var så inspirerende både å møte engasjerte lærere og forelesere, og ikke minst å møte andre ergoterapeuter som egentlig var slukt av egen arbeidshverdag, men som også ville prioritere investering i egen læring og utvikling. At studiet var basert på ukessamlinger var positivt og gav mulighet til å ha fokus og arbeidsro som student. I ukene mellom samlingene krevde arbeidsdagen minst like mye som før, samtidig som studiet gav læringsglede som løftet hverdagen. Muligheten til å skrive en prosjektoppgave basert på utvikling av ergoterapirollen på egen arbeidsplass var også veldig spennende. Både for meg, men også for mine kollegaer, og for vår leder som er fysioterapeut.

Kan du fortelle litt om hva som har skjedd etter at du fullførte videreutdanningen?

Videreutdanningen og prosjektoppgaven førte til at jeg ble fagansvarlig for ergoterapigruppen og fikk et ekstra tett samarbeid opp mot leder. Inspirasjonen og læringsgleden fra HIOA, og ikke minst en leder som verdsetter ansatte som vil utvikling, gjorde at jeg startet på master i klinisk helsearbeid innen aldring og eldreomsorg i 2010. Masterstudiet har jeg tatt over fire år ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Jeg har jobbet 100% ved siden av studiene. Dette fungerer fint om du vil og spiller på lag med leder. Høsten 2014 fikk jeg min mastergrad, takket være begynnelsen ved HIOA i 2009! Masterstudiets fokus på blant annet livshistoriens betydning innen aldreomsorgen gjorde at jeg fikk bekreftet ergoterapeutens vektlegging av muligheter for aktivitet og deltagelse.

I 2013 ble jeg prosjektleder for pilotprosjekt «Best Hjemme» i Sandefjord kommune. Prosjektet prøver ut en modell for hjemmerehabilitering, og er et tett samarbeid mellom Utviklingssenter for Senter og Hjemmetjenester, seksjonsleder for hjemmetjenester i kommunen, avdelingsledere i tre soner og ikke minst prosjektgruppen av ergoterapeuter, fysioterapeuter og pleiere som er ansatt i prosjektet. Prosjektet avsluttes i 2015 og vi tror på implementering i ordinær drift.  Det er spennende, krevende og inspirerende å være delaktig i utvikling både av ergoterapitjenesten og den tverrfaglige samhandlingen innen kommunehelsetjenesten. Jeg har også stor glede av å være veileder for flotte studenter ved Videreutdanningen innen allmennhelse ved HIOA. Og jeg har ved anledning vært sensor ved ergoterapiutdanningen ved HIOA. Så mye har skjedd siden jeg startet på videreutdanningen i 2009, og jeg kjenner meg privilegert både som menneske og som ergoterapeut.

Les mer om videreutdanningen Ergoterapi innenfor allmennhelse!

Søknadsfrist er 1.mars!

Snart oppstart for ny videreutdanning!

I uke 9 starter videreutdanningen Velferdsteknologi opp ved HIOA, hvor også NAV og Oslo Kommune, Helseetaten, Geriatrisk ressurssenter er samarbeidspartnere. Anne Lund, som er førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag og faglig ansvarlig for studiet, kan fortelle at det er 45 studenter som har takket JA til plassen de er tilbudt. Lund sier videre «Det er studenter fra cirka elleve ulike fagbakgrunner innen helse/sosialfag, ingeniørfag og pedagogikk som starter opp nå.»

For de som måtte være interessert i å ta denne utdanningen er det fortsatt ikke helt sikkert om og når ny søknadsfrist blir. Lund sier at «Dette er første gang studiet kjøres, og opplegget skal evalueres før det blir vurdert om vi også tilbyr dette neste år.»

Velferdsteknologi tilbys både på bachelornivå og masternivå. Oppstart nå er 23. februar hvor de som tar emnet «Menneske og teknologi» (15 studiepoeng) på bachelornivå går sammen med de som tar studiet på masternivå.

7,3 millioner til forskning på ergoterapiintervensjon!

Ergoterapeut og forsker Ingvild Kjeken, som er professor ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag og tilknyttet Nasjonal kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus, har sammen med kollegaer fra St. Olav, Haukeland sykehus og Haugesund Reumatismesykehus AS nylig fått 7,3 millioner til forskning på ergoterapiintervensjon.

Forbundsleder i Ergoterapeutene, Nils Erik Ness, blogger om tildelingen.

Du kan også lese mer om midlene og bakgrunnen for tildelingen på Helseforsk sine nettsider.