Glimt fra Åpen dag 2015

20150312_094856Torsdag 12. mars vår det Åpen dag ved HIOA – og masse liv på standen vår og på hele høgskolen. Studenter fra alle årskullene stod på standen og snakket med potensielle søkere. De stod også for  omvisning i våre lokaler.

Vi stod ved siden av Ortopediingeniørene som demonstrerte noe av utstyret sitt. Instituttlederen vår, Mona Dahl, var der også for å snakke med fremtidige studenter.

20150312_100552

Maren Valentini som kom på Åpen dag sier «Det jeg syntes var interessant å se i dag var ergoterapi og fysioterapi, fordi jeg har vært interessert i det å lære mer om hvordan de jobber». Se film fra Åpen dag og intervju med Maren her:

Midt på dagen holdt ergoterapeut og forsker Mona Asbjørnslett miniforedraget «Ergoterapi – aktivitet og deltagelse for alle!». Her kan du se et lite glimt fra presentasjonen hennes:

Det var stor aktivitet på HIOA hele dagen, og mange fikk smake på studentlivet. Studentene på stand var enige om at de hadde fått snakket med mange, og helt sikre på at noen av de som møtte på Åpen dag kom til å søke opptak på ergoterapi til fristen 15.april!

20150312_130644

Grip sjansen: endelig kurs i PRPP!

Høsten 2015 skal det arrangeres  kurs i Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP) systemet for kartlegging og intervensjon, og i tillegg en seminardag. I den forbindelse har vi snakket med Linda Stigen som er arrangør. Stigen er til daglig stipendiat i ergoterapi ved Høgskolen i Gjøvik.

LInda Stigen 2

Hva er PRPP?

PRPP systemet for kartlegging og intervensjon er et standardisert kliensentrert redskap for personer som på grunn av kognitive vansker har problemer med aktivitetsutførelse. Gjennom kartleggingen får vi et bilde på hvordan personers kognitive funksjon virker inn på daglige aktiviteter. Gjennom PRPP intervensjonen får du et redskap som veileder deg til hvilke intervensjoner som vil være relevant og på hvilket nivå du bør legge intervensjonen på. PRPP er utviklet av Dr.Chris Chapparo og Dr.Judy Ranka fra Sydney i Australia.

Norsk hjul

Hvorfor skal ergoterapeuter gå på PRPP kurs?

Som ergoterapeuter har vi et unikt fokus på aktivitetsutførelse og trenger redskaper for å kartlegge dette. For å kunne igangsette individualiserte intervensjoner er vi avhengig av å ha redskaper for grundig kartlegging av daglige aktiviteter.

Hvem kan ha nytte av kurset?

Ergoterapeuter som jobber med personer som av ulike årsaker har vansker med aktivitetsutførelse på grunn av kognitive vansker. PRPP kan benyttes uavhengig av diagnose, alder, kjønn, kultur og kontekst hvor aktivitetene utføres.

Hva vil de som deltar lære i løpet av kurset?

En metode som kartlegger ressurser og begrensninger i kognitiv funksjon som virker inn på aktivitetsutførelsen. Intervensjonen guider deg i å igangsette relevante tiltak basert på PRPP kartleggingen. PRPP systemet hjelper deg med å bli mer strukturert i både kartlegging og intervensjon for personer med kognitive vansker i daglige aktiviteter.

Det er første gangen intervensjonskurset holdes i Norge. Man må ha gjennomført kartleggingskurset og hatt erfaring med å benytte den i sin praksis før man melder seg på intervensjonskurset.

PRPP Assessment Course 2015

PRPP Intervention Course 2015

I forbindelse med at Dr. Judy Ranka og Dr. Chris Chapparo kommer for å holde kurset har vi planlagt et seminar om kartlegging av kognitiv funksjon. Seminaret vil bli holdt på Gardermoen 19.10.15. I seminaret vil det blant annet bli fokusert på internasjonale trender i ergoterapeutisk kartlegging av kognitiv funksjon, økologiske modeller for kartlegging, i tillegg til at norske prosjekter vil bli presentert. Programmet er foreløpig ikke helt klart, men hold av datoen!

Seminar Gardermoen

Se Ergoterapeutenes kurskalender for program og påmelding.

For spørsmål om kursene kontakt linda.stigen@hig.no