Vennskap og «Ordinary kids» – Mona Asbjørnsletts disputas

Mona diputas insta

Mona Asbjørnslett ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Norges idrettshøgskole 13.april 2015 .

Jeg tar utgangspunkt i et aktivt vennskapsbegrep.  Vennskapsprosesser er situert i konkret handling i barns hverdagsliv, sier Asbjørnslett blant annet i sin forelesning hvor hun knytter teori og forskning om vennskap til begrepet «ordinary kids» eller «vanlige barn» som er utviklet gjennom arbeidet med avhandlingen. Du kan se hele prøveforelesningen over oppgitt emne «Hva er vennskap? En problematisering av vennskapsbegrepet i relasjon til «ordinary kids»» under.

Du kan lese hele avhandlingen «Ordinary kids – Everyday life experiences of children with disabilities» ved å ta kontakt per e-post Mona.Asbjornslett@hioa.no (link for å laste ned direkte vil legges ut her snart). Asbjørnsletts forskning er en del av det store tverrfaglige prosjektet «Snakk med oss» hvor barns deltagelse i hverdagsliv og profesjonell praksis er i fokus.

Velkommen til Mona Asbjørnsletts disputas!

Mona Asbjørnslett ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Norges idrettshøgskole. Tittel på avhandlingen er «Ordinary kids – Everyday life experiences of children with disabilities».

Mona Asbjørnslett (Foto: Sonja Balci/HIOA)

Mona Asbjørnslett (Foto: Sonja Balci/HIOA)

 

Sted: Norges Idrettshøgskole

Dato: Mandag 13. april 2015

Tid:  kl. 13.00 – 16.00

Hun vil holde prøveforelesning over emnet «Hva er vennskap, en problematisering av vennskaps- begrepet i relasjon til «ordinary kids»» 13. april kl. 10.15 ved Norges Idrettshøgskole (NIH).

Barn ser ikke på seg selv som funksjonshemmede, sier Asbjønslett i et intervju publisert i forskning.no.

Du kan lese sammendrag av avhandlingen og mer om disputasen her: Mona Asbjørnslett disputerer