Sytti ferske ergoterapeuter!

I dag har vi feiret 70 nyutdannede ergoterapeuter ved HIOA! Kull 12 har hatt bachelorstudiets siste markering, med taler, musikk, mimring og lykkeønskninger. Instituttleder Mona Dahl oppsummerte tre år med kullet, og snakket varmt om den viktige kompetansen de ferske ergoterapeutene innehar.

IMG_20150604_153554

Instituttleder Mona Dahl og programkoordinator Dorte Norenberg.

«Det er mange uløste oppgaver som står i kø for ergoterapeuter i et samfunn med store utfordringer både nasjonalt og internasjonalt.  Den kompetansen dere innehar i forhold til en bred forståelse av menneskelig aktivitet skal dere være stolte av, den er mer relevant og fundert enn noensinne, og i økende grad etterspurt. Selv om Primærhelsetjenestemeldingen som nylig kom ut ikke foreslo lovpålagt kommuneergoterapi blir ergoterapikompetanse regnet opp som sentral og innlysende kompetanse innenfor denne sektorene på alle Nasjonale Helsefagkonferanser som vi deltar på, og ryktene tilsier at det var Finansdepartementet og ikke Helse og Omsorgsdepartementet som satte foten ned for lovpålagt kommuneergoterapi i denne runden.  Til dere vil jeg si at Finansdepartementet i så fall er på ville veier.  Ergoterapi er god økonomi! Det har  Danmark og Sverige skjønt som har dobbelt så mange Ergoterapeuter pr 100.000 innbyggere som Norge har!»

Kull 12 oppsummerte årene ved ergoterapeututdanningen.

Kull 12 oppsummerte årene ved ergoterapeututdanningen.

Senere i talen sier Mona Dahl

«I tillegg til våre tradisjonelle arenaer som somatisk helse og psykisk helse er vi nå også sterkt inne i forhold til barns helse, eldres helse, folkehelse og arbeidshelse.  Arbeidslivet byr på mange utfordringer hvor kunnskap om menneskelig aktivitet kommer godt til nytte. En stor utfordring for Europa i årene framover vil være alle unge menneskene som av forskjellige årsaker kommer til å falle utenfor arbeidslivet. Der vil vår kompetanse i forhold til tilrettelegging for samfunnsdeltakelse bli svært viktig. Intervensjoner i hverdags og arbeidsliv inngår som tema i et av emnene i den nye Masteren i Ergoterapi om noen ønsker denne type fordypning.»

Ergoterapiutdanningen ved HIOA håper å holde kontakten med tidligere studenter gjennom Ergoterapi alumni på LinkedIn og på andre sosiale medier. Og så håper vi å se dere igjen på videreutdanning, som praksisveiledere og forelesere – og på Master i Ergoterapi som starter opp høsten 2016.

IMG_20150604_145455

Vi gratulerer alle i kull 12 som ergoterapeuter og ønsker dere lykke til i arbeidslivet!