Vi feirer flertall i Stortinget for lovfestet ergoterapi!

Fredag 16. oktober fikk vi beskjeden om at det er flertall på Stortinget for å lovfeste ergoterapi som en del av kommunehelsetjenesten. Forbundet ergoterapeutene har drevet lobbyvirksomhet for å få igjennom dette siden Meld.St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste» kom i vår. Dette mottas med stor glede av Ergoterapeutene og alle ergoterapeuter i Norge. Du kan lese mer om dette i forbundsleder Nils Erik Ness sitt blogginnlegg.

20151021_114534I går inviterte Instituttleder Mona Dahl representanter fra Ergoterapeutene til ergoterapiutdanningen ved HIOA for å takke forbundet for kloke argumenter og strategisk jobbing og for at behov for ergoterapeutenes kompetanse har stått i sentrum. Det var stor interesse for å høre mer om prosessen. Toril Laberg fortalte om hvordan de i sin lobbyvirksomhet har argumentert for et lovpålegg med bakgrunn i at det skal være lik mulighet for tilgang på ergoterapi, uavhengig av kommunen du bor i. Det er mange utfordringer som beskrives i primærhelsemeldinga, men få løsninger knyttet til tilrettelegging, rehabilitering og velferdsteknologi. Forbundet Ergoterapeutene har pekt på at ergoterapeuter kan bidra til å løse mange av utfordringene kommunene står overfor i framtida. Det har også vært viktig å peke på ergoterapeuters kompetanse som ledere, pedagoger og endringsagenter i forhold til blant annet hverdagsrehabilitering. Det har også blitt framlagt økonomiske beregninger som viser at kommunene fort tjener inn ergoterapeutstilinger. En sykehjemsplass pr år er kostnaden av en ergoterapeutstilling.

Fra instaLaberg sier: «Regjeringa har snudd, alle har snudd! Det er flertall på stortinget for meldinga med merknadene som sier at ergoterapi skal inn som lovpålagt tjeneste. Meldinga skal vedtas før jul, men lovendringen vil antagelig ta et års tid». Nå er ergoterapeutene klar med neste kampanje «Ingen grunn til å vente». Det er om lag 90 kommuner som ikke har ergoterapeut, men det er også underdekning på ergoterapeuter i mange kommuner. Mange små kommuner har ergoterapeut, og de øker ofte stillingene når de først har ansatt i ergoterapeut i deltidsstilling først.

Mona Dahl ønsket å diskutere med forbundet hvilke ressurser ergoterapeutene trenger for å gjøre en god jobb i kommunene. Ved ergoterapiutdanningen på HIOA har vi hatt videreutdanning innen Ergoterapi innenfor allmennhelse i 7 år og startet i fjor en tverrfaglig videreutdanning i Velferdsteknologi. Begge videreutdanningene er utviklet som masteremner som vil være aktuelle. Neste år starter vi opp Master i ergoterapi, og det blir viktig å se hvordan dette kan henge godt sammen med behovet for kompetanse i kommunene.

Mette Kolsrud poengterte at ved å bli en lovpålagt tjeneste vil faget ha en annen posisjon til å kunne bidra i utviklingen av nasjonale kvalitetskrav når kompetansen til ergoterapeutene nå tydeligere skal inn i kommunene.

Det er inspirerende at det har vært støtte fra flere hold i at ergoterapeutkompetansen skal lovfestes. Aller mest pris setter vi på å få denne støtten fra brukerorganisasjonene. Tusen takk!

20151021_115644