Siste fellessamling for velferdsteknologistudentene!

Det første kullet med videreutdanningsstudenter i velferdsteknologi hadde siste fellessamling fredag. Undervisningen var rettet mot personvern, samtykke, etikk, universell utforming, helseteknologisk evaluering, tjenestedesign og temaet fra prosjekt til daglig drift i den siste uka. Vi hadde innledere fra Datatilsynet, Teknologirådet, Høgskolen i Gjøvik og Lindås kommune.

Siste dag på samling -- 2 13.11.15

Studentene jobber nå videre med prosjektoppgave som skal leveres 7. desember. Eksempler på tema for oppgavene er;

  • betydning av kompetanse om velferdsteknologi
  • bruk og implementering av medisindispenser
  • bruk av touch skjerm på sykehjem
  • digitalt nattilsyn
  • hvordan følge opp KOLS pasienter ved bruk av teknologi
  • hvordan videreføre prosjekt til daglig drift

Vi starter opp med det 2. kullet i 2016, se Folder Velferdsteknologi 2016. Du kan også lese mer om studiet på nettsidene til HIOA.

Det er fortløpende opptak til studiet fram mot oppstart i februar 2016.

 

Bli ekspert på ditt fagområde!

Master i ergoterapi starter opp høsten 2016 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiet har hovedfokus på intervensjoner i hverdagsliv og arbeidsliv. Du kan velge å ta studiet over to år på heltid eller deltid over tre til fire år.

Se filmen under og la deg inspirere!

Søknadsfrist er 1. mars!

Les mer om Master i ergoterapi her.