Livet som masterstudent ved HiOA!

2014-10-21 13.15.38Andrea Myhrstuen er utdannet ergoterapeut, og studerer nå masteren “Helse & Empowerment” ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun blogger her om hvordan hun opplever livet som masterstudent.

Høsten 2015 begynte jeg på master som nylig utdannet ergoterapeut. Jeg ønsket mer faglig tyngde  samtidig som jeg ønsket å utvikle meg selv som terapeut. Jeg visste ikke hva jeg gikk til, men var innstilt og motivert for å sitte på skolebenken et par år til.

Å være masterstudent er en ganske annerledes tilværelse enn å være bachelorstudent. På masternivå møter du medelever som virkelig brenner for det de driver med. Mange har mye erfaring fra praksisfeltet, noe som skaper mange gode og lærerike diskusjoner! Selv hadde jeg ca. to år som ergoterapeut på baken, noe som kom veldig godt med. Som masterstudent utvikler du en helt egen evne til å reflektere rundt problemstillinger knyttet til ditt eget fagfelt.

Forskning er en sentral del av å ta en master, og kan i begynnelsen fremstå tørt og vanskelig. Men så fort du lærer å lese og forstå forskning er det faktisk veldig gøy å lese hva andre har forsket på!

Livet som masterstudent kan til tider være hektisk og frustrerende, det stilles høye krav og man må jobbe strukturert for å komme i mål. Men når man knekker de sentralen kodene så oppnår man en utrolig utvikling både faglig, men også personlig. Og ikke minst så gir det en enorm mestringsfølelse!

Selve masteroppgaven er en unik sjanse til å fordype seg i noe man virkelig interesserer seg for, og jobber man litt ekstra kan man til og med få utgitt masteren som en artikkel. Høres kanskje flåsete ut, men når man blir en del av forskningsmiljøet er dette faktisk stor stas.  Det blir mer og mer vanlig å ta høyere utdanning, som for eksempel en master. Derfor er det viktig å vite at en masteroppgave ikke vil endre praksis, men det er selve prosessen du går gjennom ved å ta en master som er gevinsten, både faglig og personlig.

Jeg har ikke angret på at jeg begynte på en master, og kan lett anbefale dette til andre!

Søkndsfrist for Master i ergoterapi er 1.mars!

«Tjuvstarte» på masteren med et emne som kan inngå allerede i vår? Ta Kunnskapstranslasjon over nettet! Løpende opptak nå, og oppstart 14.mars.

I saw rock and roll future

Karl E T Bjerkaas

Karl-Erik Tande Bjerkaas er organisasjonssjef i Ergoterapeutene.

Karl-Erik Tande Bjerkaas er organisasjonssjef i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeutene. Han er utdannet innen personal-, organisasjons- og mediefag. I dette blogginnlegget forteller han hvorfor ergoterapi er et fremtidsrettet yrkesvalg!

«I saw rock and roll future and its name is Bruce Springsteen”. Slik beskrev Jon Landau min favorittartist, etter å ha sett ham på scenen for første gang. I seks år har jeg fått jobbe sammen med en relativt liten yrkesgruppe, og jeg må få lov til å omskrive Landau:

«Jeg har sett fremtidens kompetanse og det er ergoterapi.»

Ergoterapeuter er helsepersonell som oppnår sin autorisasjon gjennom en treårig Bachelor fra seks utdanningssteder i Norge. Høgskolen i Oslo og Akershus er en av de to største og eldste.

Ergoterapeuter starter sitt arbeid med å spørre: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt og arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. Ergoterapeuters arbeid rettes både mot menneskene, aktivitetene og omgivelsene:

  • Personens mestring og utførelse av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering
  • Tilrettelegging, forenkling og organisering av aktiviteter
  • Tilpasning av omgivelser med universell utforming, boligtilpasning og velferdsteknologi.

Dette bærekraftige ressursfokuset, gjør at ergoterapi, fra 2020 blir en lovfestet del av kommunenes helsetjenester. Argumentasjonen har vært enkel: En institusjonsplass koster, om lag som en ergoterapeut, 800 tusen kroner i året, og en ergoterapeut kan utsette eller unngå mange institusjonsinnleggelser.

De siste tilgjengelige tallene (2014) viser at ergoterapeuter er den yrkesgruppen med størst relativ vekst i kommunenes pleie og omsorgstjenester. Ergoterapeuter har både en helse- og sosialfaglig kompetanse, og arbeider for å fremme helse og aktivitet, for eksempel i frisklivssentraler, bedriftshelsetjeneste og folkehelsearbeid.

Ergoterapeuter arbeider også behandlende innen sykehus og opptreningsinstitusjoner. Ergoterapeuter arbeider rehabiliterende i spesialinstitusjoner og kommunehelsetjenesten for eksempel NAV, innsatsteam, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling. Ergoterapeuter har en bred og allsidig kompetanse, og arbeider i ulike bransjer og stillinger, for eksempel innen utdanning, kultur og fritid og teknisk etat.

«Jeg er glad for at jeg har valgt et fremtidsrettet yrke med mange utviklingsmuligheter», sier ergoterapeuten Fanny Alexandra Jacobsen i NRK-filmen Mitt yrke: Ergoterapeut. Hadde jeg valgt på nytt hadde også jeg valgt ergoterapi, for å gi mennesker muligheten til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Bli ergoterapeut! – En brosjyre utformet av Ergoterapeutene

Søknadsfrist er 15.april for bachelorutdanningen i ergoterapi – er du allerede ergoterapeut? Hvorfor ikke ta en fremtidsrettet master i ergoterapi? Søknadsfrist er 1.mars!

Nyutdannet ergoterapeut og masterstudent

Rakel Bysveen Lier var nyutdannet ergoterapeut i 2015, men var fast bestemt på å studere videre umiddelbart etter fullført bachelorstudie. Hun har skrevet et blogginnlegg om hvordan det er å være masterstudent ved HiOA.


20160217_105911Det er et vågestykke å fortsette sin utdanning etter en fullført bachelorgrad. Jeg har nylig blitt uteksaminert fra HiOA som ergoterapeut og fikk praktisert mitt yrke gjennom sommerferien før jeg bestemte meg for å kaste meg på mastereventyret. En mastergrad virker stort, ukjent og skremmende, men mine erfaringer med å begynne på en mastergrad ved HiOA har bare vært positive. Det stilles krav om selvstendighet og vurderingsevne for å kunne velge og bruke forskning på en forsvarlig måte i oppgaveskriving og i diskusjoner om spesifikke temaer som blir tatt opp i undervisning. Flinke medstudenter er med på å gi økt motivasjon for engasjement og tålmodighet. Masterutdanningen er et modningsprosjekt, personlig og profesjonelt. Faget man studerer skal integreres i måten man velger å se den realistiske verden på.

Jeg tar en master i Helse og Empowerment som er bygget opp av fire enkeltemner, herunder metodelære og vitenskapsteori, og en masteroppgave. Masteren er tverrfaglig med profesjoner fra ulike sektorer. På høgskolen blir en presentert til et forskningsmiljø, noe som kan motivere og skape muligheter til å holde seg oppdatert på forskningens påvirkning i praksisfeltet. Underveis i studiet begynner man å få interesse for temaer som kan berøre egen praksis etter endt studie.

20160217_105903

Jeg håper erfaringene jeg tar med meg etter disse to årene vil kvalifisere meg til jobber hvor jeg kan være en deltaker i samarbeidsprosjekter intersektorielt, og være en bidragsyter til arbeidet med å videreutvikle hvordan fagpersonell og brukere av helsesystemet kan forstå helse på en ny, effektiv og innovativ måte. Etter en mastergrad har en muligheten til å være med i forskningsprosjekter og ha arbeidsoppgaver knyttet til utviklingsarbeid, men dette er ofte satt i gang og ledet av fagfolk med doktorgrad. Etter å ha skrevet sin master kommer det muligheter til å videreformidle sine funn og spre sitt engasjement for sitt tema.

Min lyst til å studere videre har gitt meg motivasjon, kunnskap og glede. Jeg kan identifisere store fordeler ved å investere i å ta videre utdannelse og har ikke angret mer enn akkurat minuttene før en eksamen skal til å starte. Jeg har blitt en modigere person som er tro mot seg selv og åpen for hvordan vi sammen kan skape gode tjenester i fremtiden for brukere og yrkesutøvere.

Studiehverdagen på en master er variert og utforskende. Dedikasjon og hardt arbeid hører med til studieprogresjonen, men det er alltid verdt stevet. Jeg gir mine sterkeste anbefalinger for de av dere som tenker tanken på å sette seg på skolebenken til å satse på seg selv og sine ønsker. Ta sats, så skal du se det er mer i deg enn du tror!  

Har du også lyst til å ta en mastergrad? Master i ergoterapi har søknadsfrist 1.mars!

«Tjuvstarte» på masteren med et emne som kan inngå allerede i vår? Ta Kunnskapstranslasjon over nettet! Løpende opptak nå, og oppstart 14.mars.

Ny bok: Juss for ergoterapeuter og ortopediingeniører!

I dag har vi hatt lansering for den nye boka «Juss for ergoterapeuter og ortopediingeniører» skrevet av Bjørnar Eilertsen.

Eilertsen har lang erfaring som underviser av helsepersonell ved HiOA i flere bachelorutdanninger og videreutdanninger, og har skrevet en rekke bøker om juss for de ulike profesjonene. Han gav i dag en forelesning med eksempler fra en del av lovverket ergoterapeuter må forholde seg til.

Hvorfor må helsepersonell kjenne til grunnleggende helserett?

20160217_110827Det er flere grunner til det, men den viktigste er kanskje at vi som ergoterapeuter plikter å følge lovverket som gjelder for autorisert helsepersonell. Ikke bare når vi er på jobb; dette lovverket gjelder også i helsepersonells fritid. Der helsepersonell for eksempel oppdager brudd på lovverket plikter man å melde ifra, også i forhold til personer i lokalmiljøet og folk man ellers møter mer eller mindre tilfeldig.

Det finnes flere situasjoner som man ikke umiddelbart tenker på som helsehjelp. Et eksempel er at ergoterapeutens arbeidsplassvurdering inngår som helsehjelp, og dermed kreves det journalføring og rapportering. Det er en rekke opplysnings- og varslingsplikter, og i mange situasjoner er det viktig å vite når disse gjelder, eller når det er taushetsplikten som står høyest.

Eilertsen fortalte videre i sin presentasjon at en del ikke er klar over at helsepersonell  i dag har karantenetid for bruk av rusmidler. Det er ikke lov å innta alkohol eller andre rusmidler de åtte foregående timene før man går på vakt, dette gjelder også for studenter i praksis. Det er viktig at studenter også vet at man ikke har anledning til å lese journaler til pasienter man ikke er involvert i oppfølgingen av, selv om man skulle bli oppfordret til å dette av for eksempel praksisveileder.

Det er viktig at man som helsepersonell er klar over at de eneste som kan gi samtykke til behandling på barns vegne er foreldre som innehar foreldreretten. Barn er helserettslig myndige når de er 16 år, og har mye å si i forhold til egen helse og hva foreldre har innsyn i fra de er 12 år. Det er særlige strenge bestemmelser når det gjelder å avverge og varsle om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og for disse sakene blir man straffet etter norsk lov selv om lovbruddene skjer i utlandet.

Eilertsen har utviklet nettsiden Jusboka.no hvor man både kan kjøpe denne boka, og hvor det finnes en rekke tilgjengelige ressurser for studenter og profesjonsutøvere som oppdateres fortløpende.

Mona Dahl og Sophie Hill har gitt innspill til boka fra ergoterapi- og ortopediingeniørmiljøet ved HiOA.

20160217_123639

Instituttleder Mona Dahl med forfatter Bjørnar Eilertsen fra Jusboka.no og Sophie Hill fra Ortopediingeniørutdannelsen.

Hvordan øke internasjonalisering og digitalisering?

Dette er spørsmålene ansatte ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag arbeidet med på to dagers seminar i Barcelona forrige uke. Første dagen fikk vi høre om alt det gode internasjonale arbeidet som allerede finnes ved instituttet, med utveksling i flere emner på bachelorutdanningene som praksisemner og det tverrfaglige International Public Health emnet studentene har i tredje studieår. Vi jobbet også med strategi for hvordan det internasjonale samarbeidet ved instittuttet kan økes både innen utdanning og forskning, ute og hjemme.

20160212_122725(0)

Vi hadde bidragsytere fra våre naboland med for innspill, inspirasjon og diskusjon. Simon Ramstrand fra Universitet i Jönköping i Sverige og Kim Lee fra UC Syd i Esbjerg i Danmark holdt interessante innlegg begge dager om hvordan de arbeider med internasjonalisering og digitalisering ved sine universitet. Ramstad mente at internasjonalisering og digitalisering er to sider av samme sak, noe de ved hans institutt blant annet har fått til i en heldigital masterutdanning i ergoterapi.

20160212_122821

Kim Lee, Gabi Høium Hurlen og Simon Ramstrand inspirerte til digitalisering og internasjonalisering!

Sam Kumar

Nettstudenten Sam Kumar

Vi har også fått Gabi Høium Hurlen fra HiOA til å lære staben opp i Kahoot og Office mix. I tillegg informerte Hurlen om ulike digitaliseringsprosjekter som foregår ved høgskolen, for eksempel i basalfagene. Vi fikk gode tips om hvordan vi kan jobbe med multimedia i e-læring. Hurlen fortalte også om hvordan man jobber med utvikling av nettkurs i edX, som personale fra instituttet allerede er i gang med å benytte i det nye åpne emnet Kunnskapstranslasjon. Ved hotellet arbeidet Sam Kumar ved siden av sine nettstudier, han var sporty og holdt et innlegg om fordeler og ulemper med nettbaserte studier slik han erfarte det.

 

Nå går studentene, lærere og forskere ved instituttet en mer internasjonal og digital fremtid i møte!

20160211_083041