En annerledes praksis

Thea Moos Opseth og Carina Arntzen er i sin tredje praksisperiode på lavterskeltilbudet Helseforum for kvinner. Dette er et senter som arbeider med formidling, inkludering og fellesskap for kvinner i en vanskelig helse- og livssituasjon. Her blogger de om erfaringene fra en annerledes praksisperiode.

Vi er to 3.års studenter på ergoterapiutdanninga, som i de siste 10 ukene har avholdt studiets siste praksis ved et helsefremmende tilbud for kvinner innen frivillig sektor. Brukere av dette tilbudet har sammensatte utfordringer, og kommer til stedet for å bedre egen helse. En stor andel av kvinnene som benytter seg av tilbudet har minoritetsbakgrunn.

20160308_093209

Thea Moos Opseth og Carina Arntzen er i praksis ved et lavterskeltilbud for kvinner.

Som ergoterapistudenter har dette vært en utfordrende praksis, da vi ikke har hatt direkte veiledning ved ergoterapeut på stedet. Dette har gjort at vi må bruke kunnskapen vi har oppnådd gjennom studiet på kreative måter. Vi har arbeidet med kreative aktiviteter, friluftsaktivitet, samtaleaktiviteter og utviklet temadager med mål å fremme kunnskap om helse. Vi har i løpet av praksis fått tett oppfølging av Vigdis Holmberg, som har fungert som både praksisveileder og lærerkontakt. 

Ved en slik organisasjon, som Helseforum for kvinner, finnes det muligheter for ergoterapeuter å utøve ergoterapi på innovative måter. De ergoterapeutiske aktivitets- og deltagelsesperspektivene blir bakteppet for helsefremmende aktiviteter. 

En dag prøvde vi oss på maleaktivitet. Vi la avispapir ut over et bord, satte frem alle regnbuens farger og store hvite ark. Aktivitetens oppgave var å fylle to sirkler, en liten sirkel inne i en større sirkel med mønstre, farger og figurer. Målet med aktiviteten var å fremme ekspressive opplevelser, følelsen av flyt og kommunisere gjennom kunsten. Aktiviteten var en stor suksess, med vakre resultater!

Malerier

Vakre bilder var resultatet etter maleaktivitet for å fremme ekspressive utrykksformer, flyt og kommunikasjon på Helseforum for kvinner.

Ergoterapiutdanningen på Åpen dag 2016!

20160308_093209

Thea Moos Opseth og Carina Arntzen fra kull13 på ergoterapiutdanningen

Tirsdag 8.mars var det Åpen dag ved HiOA – og ergoterapiutdanningen var på plass på stand. Det var godt med besøk, og myldrende liv!

Studentene som hadde meldt seg til å fortelle besøkende om ergoterapi fikk snakket med mange potensielle søkere. De besøkende var opptatt av mange ulike tema, men mange lurte på studiets oppbygging – og om det var lett å få jobb etter fullført utdanning. Det ble snakket mye om at ergoterapi er fremtidens kompetanse og at det er flertall i Stortinget for at ergoterapi skal lovpålegges i kommunene fra 2020.

Midt på dagen var det duket for miniforedraget «Ergoterapi – hva er viktig for deg?» ved Anne Lund. Hun fikk de frammøtte i tale om aktiviteter som var viktige for dem, og gav et innblikk i hvordan man tenker om samspillet mellom menneske, aktivitet og omgivelser i ergoterapi.

De som ville fikk også omvisning i utdanningens lokaler. Det var mange som møtte opp og snakket med de dyktige studentene våre. Nå håper vi at mange søker seg til ergoterapiutdanning innen søknadsfristen 15.april!

20160308_135419

Mange flotte studenter fra kull 13 og 14 snakket engasjert med potensielle søkere! Fv: Lene Skåden Drageset, Henriette Enger Lien, Carina Arntzen, Thea Lindblad, Mari Rostad Sollien og Thea Moos Opseth.

 

 

Gledelig gode søkertall for master i ergoterapi

20160127_150714

Ingvild Kjeken, Mona Dahl og Unni Sveen som har arbeidet med utvikling av masteren i ergoterapi – her i anledning tildeling av studieplasser fra HiOA sentralt.

I dag fikk vi søkertallene for Master i ergoterapi og er glade for å kunne meddele at det er 2,6 søkere per plass når vi ser på søkere til hel- og deltid samlet. I alt kan vi tilby 15 studieplasser på heltid og 5 plasser på deltid for oppstart i august 2016.

Instituttleder Mona Dahl  sier at det er svært gledelig med gode søkertall til Master i Ergoterapi «Søkertallene bekrefter både at tiden var moden for å etablere en profesjonsmaster i Ergoterapi, den første i Norge, og at det var et godt valg å utvikle fordypningsemnene «Intervensjoner  i Hverdags- og Arbeidsliv» og «Kunnskapstranslasjon«.»

Instituttlederen forteller at det nå blir spennende å se hvilke kvalifikasjoner søkerne har, hvor mange som søker direkte fra Bachelorutdanning og hvilke erfaringer søkere med en yrkesbakgrunn i faget bringer med seg inn på studiet.

«Instituttet får en ny dimensjon ved at våre ergoterapistudenter nå gis en mulighet til gjennomgående løp fra Ba til Ma til Phd, og vi vil som miljø bli mer interessante som internasjonale samarbeidspartner når denne muligheten er på plass» sier Dahl. Hun avslutter med å fastslå

Nå skal det utvikles mange gode masterprosjekter som kan bidra til kompetanseheving i faget!

20160127_142901

Her er noen av de ansatte som skal undervise og veilede i Master i ergoterapi samlet i diskusjon om innholdet i emnet «Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv».