Samarbeidsprosjekt fikk Utdanningsprisen 2016

Da utdanningsprisene 2016 på Oslo Universitetssykehus skulle deles ut gikk andreprisen på 25.000 kroner til ergoterapimiljøet ved Seksjon for klinisk service i Ortopedisk klinikk og Café Årstidene i Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Mali Lene og Cecilia

Mali Melhus, Lene Fogtmann Jespersen og Cecilia Celo. Foto: Fredrik Imislund.

Lene Fogtmann Jespersen og Cecilia Celo mottok prisen fredag 22.april 2016 på arrangement ved OUS. Utdanningsutvalget ved Oslo universitetssykehus deler årlig ut utdanningspriser til miljøer i sykehuset som har utmerket seg ved å fremme god læringskultur for studenter og/eller ansatte.

diplom og blomster

Foto: Fredrik Imislund

Juryens begrunnelse var at: «Ergoterapimiljøet i OUS har jobbet systematisk for å utvikle en ny praksismodell for ergoterapistudenter. På den måten har de kvalitetssikret deres praksisstudier, noe som bidrar til å gjøre OUS til et fremragende universitetssykehus.» Denne praksismodellen har ergoterapimiljøet ved OUS utviklet i samarbeid med ergoterapiutdanningen ved HiOA, ved Mali Melhus og Brian Ellingham.
Ergoterapiutdanningen gratulerer og ser fram til videre samarbeid!
Cecilia og Lene forteller

Cecilia Celo og Lene Fogtmann Jespersen forteller om prosjektet under prisutdelingen. Foto: Fredrik Imislund

Utdanning og praksis hånd i hånd

Mali Melhus har vært prosejktleder for samarbeidsprosjektet mellom HiOA og OUS

Mali Melhus har vært prosejktleder for samarbeidsprosjektet mellom HiOA og OUS

Mali Melhus og Brian Ellingham fra Ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) samarbeider med Lene Fogtmann Jespersen og Cecilia Celo fra Oslo Universitetssykehus (OUS) om et praksisprosjekt som har blitt finansiert gjennom Samarbeidsmidler.

Hvorfor startet dere opp dette prosjektet? 

Ergoterapi på OUS er organisert spredt, både geografisk og i forhold til ledelse. Vi ønsket å skape en mulighet for fellesskap både for studentene og veilederne, for å bidra til kunnskapsutveksling på tvers av fagmiljøene. Melhus og Jespersen (HiOA Rapport 2014) kartla behovene sett fra lærere, studenter og veiledere sitt ståsted gjennom en spørreundersøkelse. Resultatene viste behov for;

– tettere samarbeid mellom utdanning og praksis
– at utdanningen blir mer synlig i praksis
– bedre integrere teori og praksis

Dette er helt i tråd med politiske føringer som har kommet de siste årene som Meld. St. 13, og UHR rapporter vedrørende kvalitetssikring av praksis.

Hva konkret gjorde dere for å heve kvaliteten i praksis? 

Lene FJ

Lene Fogtmann Jespersen har vært prosjektmedarbeider siden oppstart, og veileder studenter i grupper ved OUS.

Vi utarbeidet og gjennomførte et gruppeopplegg for studentene, både i psykisk og somatisk helse, i de tre store praksisperiodene i bachelorutdanningen i ergoterapi. Her gav vi mulighet for refleksjon sammen med medstudenter og gruppeveilederne, og samarbeidslæring på tvers av klinikker.

Sentralt er at alle delene av prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid mellom utdanning og praksis, og at gruppene ledes av to veiledere sammen, en fra HiOA og en fra OUS. Innholdet i gruppeveiledningen var relatert til arbeidsoppgaver knyttet til forskningsbasert praksis, utvalgte læringsutbytter og fokus på kjernekompetansen i ergoterapi.

Vi har hatt tett samarbeid med praksisveilederne gjennom praksisperiodene. Både to gruppemøter med veilederne, mailer underveis til hele veilederkorpset og direkte kontakt underveis med den enkelte veileder. I tillegg deltar veilederne på en gruppesamling sammen med studentene.

Hva synes studentene og praksisveilederne om denne måten å jobbe med veiledning på?

Studentene gir positive tilbakemeldinger på veiledningen. For eksempel gir det mer mening å ta opp arbeid med læringsutbytter når de får diskutert dem med andre studenter i gruppeveiledning mens de er i praksis. Det trekkes også fram at det å forberede seg før en veiledning og sette seg inn i stoffet var lærerikt. En student forteller om sammenhengen mellom teori og praksis:

«Det gjør at alt, både det teoretisk og det praktiske, samkjøres veldig bra»

Gruppeveiledning

Gruppeveiledning på OUS med studenter fra kull 14 som er i praksis nå våren 2016.

En annen student trekker fram at å reflektere sammen med andre var lærerikt:

«Høre andre tanker, hva de tenker, gjør at jeg får flere tanker selv, å snakke høyt sammen med andre er en god måte å lære på.»

FullSizeRender

Cecilia Celo fra OUS er prosjekt-medarbeider, og veileder i praksis.

Praksisveilederne mener også at det er bra når HiOA og OUS samarbeider, fordi det gjør det lettere for studenten å se sammenhengen mellom teori og praksis. Praksisveilederne merker at gruppeveiledningen gir studentene flere perspektiver. I tillegg har dette samarbeidet en positiv virkning på ønsket om å være veileder:

«Samarbeidet bærer frukt på sikt, gjør det enklere å si ja til å være veileder»

 

Vil studenter og veiledere også i framtiden dra nytte av disse erfaringene? 

Brain Ellingham er prosjektmedarbeider fra HiOA og har ansvar for psykisk helse praksis

Brain Ellingham er prosjektmedarbeider fra HiOA og har ansvar for psykisk helse praksis.

«Ja, det vil de», kan veileder fra HiOA, Mali Melhus, fortelle. Gruppeveiledningene er etablert som et fast opplegg ved OUS, og en forenklet og tilpasset utgave av gruppeopplegget gjennomføres nå for alle studenter i psykisk helse praksis. Ergoterapiutdanningen jobber med å se på muligheter for å implementere gruppeveiledning som et fast tilbud for alle studenter i alle praksisperioder ved utdanningen ved HiOA.

I tillegg gjør prosjektgruppen nå en stor innsats med å spre erfaringene i ulike forum. De skal blant annet presentere prosjektet på den Europeiske fag- og utdanningskonferansen COTEC- ENOTHE i Galway i Irland i juni. De har skrevet artikkel som nå i april publiseres i Ergoterapeuten, og er i ferd med å utarbeide en manual. I tillegg har gruppeopplegget som blir beskrevet i artikkelen blitt tildelt Utdanningsprisen for 2016 ved OUS.

Bli ergoterapeut!

Nå nærmer deg seg søknadsfristen for høyere utdanning, og mange leter etter den rette utdanningen som vil gi dem et spennende og meningsfylt arbeidshverdag. Hvorfor velge ergoterapi?

Ergoterapi er i vinden som aldri før! Det er blant annet flertall på Stortinget for at ergoterapi skal lovfestes i kommunene fra 2020. Du kan lese mer om dette i forbundsleder for Ergoterapeutene, Nils Erik Ness, sitt blogginnlegg om hvorfor dette lønner seg for kommunene. Arbeidshelse er et satsningsområde både for forbundet Ergoterapeutene og for den nye masteren i Ergoterapi, og et område hvor ergoterapeuter har stort potensiale til å bruke kompetansen sin. Videre er velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering to felt som det er stor fokus på i samfunnet vårt i dag. Dette er alle viktige tverrfaglige felt hvor ergoterapeuter har mye å bidra med!

Tidligere i vår skrev Karl-Erik Tande Bjerkaas fra Ergoterapeuten, forbundet vårt, innlegget «I saw rock and roll future!» – les om hvorfor han mener at ergoterapi er en fremtidsrettet utdanning.

Bilde fra Ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Bilde fra Ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Du kan lese mer om hvordan ergoterapistudiet ved HiOA er lagt opp på vår studiepresentasjon på nettsidene til høgskolen.

Vi er stolte av å kunne tilby utdanning for ergoterapeuter fra bachelor og helt til PhD-nivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå er det nemlig mulig for ergoterapeuter å gå rett videre til masterstudier på den nye masteren i ergoterapi, hvor første kull starter opp nå i 2016. Høgskolen kan videre tilby PhD-program i Helsevitenskap for de som ønsker å gå videre med forskningsutdanning. I tillegg har vi en rekke videreutdanninger, som ergoterapi innenfor allmennhelse og velferdsteknologi. Nytt av året er også videreutdanningen i Kunnskapstranslasjon, som er et tverrfaglig nettbasert emne organisert som en MOOC.

Opptakskontoret står klar til så svare på dine spørsmål på Facebook 14. og 15.april.

Husk søknadsfristen 15.april!