Studenter forteller om studiet

edited_1464000659126

Mette og Fredrik stilte opp til filming på tampen av sine studier.

Vi har vært så heldige at studenter fra alle de tre årene ved bachelorstudiet i ergoterapi har sagt seg villige til å fortelle i små filmklipp hvordan det er å være student og hva de har lært så langt.

Tre førsteårsstudenter, Daniel Lau Granum, Mikaela Söderskog og Andreas Hyldbakk, forteller om hvorfor de valgte å søke på ergoterapistudiet, og om sin motivasjon for å bli ergoterapeut.

Daniel, Mikaela og Andreas forteller om studentmiljøet ved ergoterapiutdanningen på HiOA, om ulike undervisningsformer og hvordan de studerer for å lære faget best mulig individuelt og sammen i grupper.

Ergoterapistudentene Tora Nilsen og Elin Jøranlid Pedersen forteller om praksisstudier de har hatt i løpet av andre studieår innen psykisk og somatisk helse, med barn og voksne, på sykehus og Fontenehus.

På tampen av bachelorstudiet i ergoterapi ved HiOA forteller Fredrik Imislund om hva han skriver om i bacheloroppgaven sin, hva han lært ved å studere ergoterapi og hvor han har fått jobb.

Ergoterapeut Mette Skinstad er nettopp ferdig med bachelorgraden i ergoterapi. Hun forteller om bacheloroppgaven sin, hva hun har lært ved å studere ergoterapi og om jobben hun snart skal begynne i.

 

COTEC-ENOTHE konferanse i Galway

Forrige uke var det duket for europeisk ergoterapikonferanse i Galway i Irland. Dette var første gang det europeiske ergoterapiforbundet COTEC og det europeiske nettverket for utdanning ENOTHE arrangerte en felles konferanse. Temaet var «Connect» – det ble oppfordret til å bygge broer og gjøre en felles innsats; praksis, utdanning og forskning, for å møte de sosiale og helsemessige utfordringene Europa står overfor.

20160617_140807

Den gamle universitetsbygningen ved National University Ireland – Galway.

En rekke lærere fra Ergoterapiutdanningen ved HiOA bidro med innlegg, symposier, postere og workshop. Også tre av ergoterapistudentene deltok med innlegg. Tora Nilsen og Elin Jøranlid Pedersen fra kull 14 arrangerte workshopen «Digital storytelling for reflection and learning from experience» sammen med Grete Jamissen, Cecilie Krüger og Lisebet Skeie Skarpaas.

20160618_093825

Grete, Lisebet, Tora, Elin og Cecilie er klar for Workshop med digital historiefortelling. Foto: Torhild Stimo.

Tora og Elin presenterte de digitale fortellingene de laget i forbindelse med praksis nå i vår, og fikk skryt og positive tilbakemeldinger fra lærere som representerte utdanninger både i Europa og Nord-Amerika. Under kan du se Toras film, som ble laget fra praksis i Fontenehus.

Maria Fouad er nylig ferdig med bachelorstudiet i ergoterapi, og det siste året har hun arbeidet som forskningsassistent ved utdanningen. Maria presenterte «Characteristics of norwegian clubhouse members and factors associated with their participation in work and education» for en fullsatt sal. Du kan lese programmet fra konferansen og abstraktene fra alle innleggene på konferansens side.20160618_115142

20160618_125251

Forbundsleder for Ergoterapeutene, Nils Erik Ness, gratulerte Maria med innlegget.

De siste årene har Brian Ellingham ved Ergoterapiutdanningen vært president i ENOTHE. Vervet gikk ut etter denne konferansen, og han fikk mange positive tilbakemeldinger for sin innsats i det europeiske nettverket. Den neste COTEC-ENOTHE konferansen vil foregå i Praha i 2020. Følg med på ENOTHEs eller COTECs hjemmesider.

President Brian

Presidentene for ENOTHE, Brian Ellingham, og COTEC, Stephanie Saenger, åpnet den 1. felles konferansen med over 1000 ergoterapeuter fra hele verden til stede.

Hva skal vi med funksjonsbegrensende utstyr?

På våren i første studieår har ergoterapistudentene emne om somatisk helse, aktivitet og deltagelse. Dette emnet består av mange ulike ferdighetstreninger, der de skal øve på og erfare forskjellige praksisnære situasjoner.

Screenshot_2016-04-14-15-07-46-1

Studenter fra kull 15 viser «Simulation gloves» som brukes for å erfare innskrenket bevegelse i fingre.

20160414_142711I en av disse ferdighetstreningene skal de erfare funksjonsnedsettelsene de får ved innskrenket bevegelse. «Grunnen til dette er at vi ønsker studentene skal få erfare hvor vanskelige og krevende dagligdagse aktiviteter kan oppleves med innskrenket bevegelsesmulighet i for eksempel hånd eller hofte. Samtidig får studentene brukt disse aktivitetene til å øve på å observere», sier Else Britt Bruset som er ansvarlig for dette emnet. Observasjon i aktivitet er en av ulike typer kartleggingsmetoder ergoterapeuter benytter, andre kan være samtaler og spesifikke undersøkelser og tester.

WP_20160414_11_18_54_Pro

Medstudenter observerer og dokumenterer aktiviteten å gjøre innkjøp og ta med varene hjem 🙂

WP_20160414_10_39_59_Pro

Klar for å gå i trapp…

WP_20160414_10_41_09_Pro

…med redusert bevegelse i hofte og knær, og nedsatt kraft i form av vekter på bein og armer, er det ikke like enkelt å komme seg opp!

20160414_142602

Studentene gjør også en kartlegging av håndfunksjon med «Simulation gloves» på, som innskrenker bevegeligheten.

Vil du lese mer om «Simulation gloves»? Sjekk ut Cambridge University sine nettsider om dette.

Hurra for de nye ergoterapeutene!

Det er fest når vi kan sende en flott flokk med nyutdannede ergoterapeuter ut i arbeidslivet! Fredag var studenter, familie, venner og lærere samlet for å markere at tre år med ergoterapiutdanning er over, og at kull 13 har fått sin bachelorgrad.

20160603_140943

Over 170 studenter, familiemedlemmer, venner og lærere var samlet for å feire at kull 13 kan titulere seg som ergoterapeuter. Alumnikoordinator ved HiOA, Jeff Lugowe, gir råd om å holde på, og fortsette å bygge, det faglige nettverket.

Det ble vist bilder, vi hadde musikkinnslag og taler. Instituttleder Mona Dahl hilste blant annet studentene med følgende:

«Dere valgte ergoterapifaget. Jeg håper at dere opplever at dette var et riktig valg, og at dere er stolte over den kunnskapen dere nå besitter, og ikke minst at dere ser hvordan dere kan anvende den på en klok måte. Det er mange uløste oppgaver som står i kø for ergoterapeuter i et samfunn med store utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Den kompetansen dere innehar med en bred forståelse av menneskelig aktivitet skal dere være stolte av, den er mer relevant og fundert enn noensinne, og i økende grad etterspurt. Så etterspurt at det ble politisk omkamp etter at Primærhelsetjenestemeldingen kom ut i fjor vår. I oktober kunne vi konstantere at ergoterapi kommer til å bli en lovpålagt tjeneste i norske kommuner fra 2020. Nå har det også nylig kommet en forskningsrapport som viser at Hverdagsrehabilitering gir god effekt og er kostnadseffektivt for kommunene. I dette arbeidet står ergoterapikompetansen sentralt. Rapporten ligger nå ute på Helsedirektoratets nettsider.»

Ergoterapeututdanningen er stolte og glade – vi ønsker dere all mulig lykke til med «å bruke ergoterapi til å redde verden, både i stor og liten skala», som kullets taler, Fredrik Imislund, uttrykte.

IMG_13791

Og så ønsker vi dere velkommen tilbake til videreutdanninger og master når dere ønsker enda mer faglig fordypning. I mellomtiden kan dere fortsette å følge vår facebookgruppe, se bilder av hva vi driver med på instagram, følge oss på twitter – og nå også bli med i vår alumnigruppe på LinkedIn. Vi håper å holde kontakten med dere!

Opplever du etiske dilemmaer som ergoterapeut?

Anne Lund som til daglig arbeider ved Ergoterapiutdanningen som forsker og lærer er leder for forbundet Ergoterapeutenes Yrkesetiske utvalg. Hun sier: «Som studenter, lærere, ergoterapeuter og forskere tar vi mange valg i praksis, utdanning og forskning.» Lund forteller at Yrkesetisk utvalg ønsker å skape debatt ut fra etiske utfordringer eller dilemmaer ergoterapeuter og ergoterapeutstudenter møter i praksis.

Yrkesetisk utvalg_2016

Anita Engeset fra Ergoterapeutene sammen med medlemmer av Yrkesetisk utvalg: Fanny Jakobsen, Kirsti N. Hellesøy, Kjersti Helene Haarr og Anne Lund.

Det kan handle om;

 • Hva ligger til grunn for de valgene jeg tar når jeg må prioritere? Jeg sier  da JA til noe og NEI til noe annet.
 • Hvordan reflekterer jeg over valgene jeg tar?
 • Opplever jeg noen ganger krysspress mellom;
  •   Egne oppfatninger
  •   Brukere
  •   Pårørende
  •   Prosedyrer, regler som styrer arbeidshverdagen
  •   Kolleger
  •   Samarbeidspartnere

Les mer på forbundet Ergoterapeutenes side om hvorfor Yrkesetisk utvalg ønsker innspill og hvordan du kan bidra med dine erfaringer.