Samhandlingsseminar: Hvordan dele kunnskap og bygge kompetanse?

Brain Ellingham er prosjektmedarbeider fra HiOA og har ansvar for psykisk helse praksis

Brian Ellingham fra HiOA vil ønske  velkommen på vegne av profesjonsrådet

I regi av Profesjonsrettet fagråd inviterer OUS og HiOA til et nytt
samhandlingsseminar for ergoterapeuter.

Når: 19. oktober 2016
Tid: Kl. 0900 – 1530
Sted: Store auditorium, 2. etg., bygg 4. på Gaustad, Oslo Universitetssykehus

Hensikten med seminaret er å ha en arena hvor kunnskap kan deles, slik at flere kan få nytte av det i sin hverdag. I tillegg er det et ønske at seminaret skal kunne inspirere og motivere flere til å starte små og store prosjekter for å bygge kompetanse.

Kari Aursand

Kari Aursand fra OUS

Det er lagt inn idemyldring i programmet for dagen. Introduksjonen til dette vil gis av Kari Aursand fra OUS. Utgangspunktet for idemyldringen er «Hvordan samarbeider ergoterapeutene i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten –
hva er utfordringene og hvordan forbedre samarbeidet?«.

Videre vil det være idemyldring i grupper om utfordringer i forbindelse med Samhandlingsreformen. Gruppene vil diskutere hvordan reformen påvirker oppgavene i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og på ergoterapeututdanningen.

Se invitasjon til samhandlingsseminaret. Seminaret søker godkjenning for 7 timer i spesialistordningen hos forbundet Ergoterapeutene.

Meld deg på til Lillabeth.Sorhuus@hioa.no innen 7. oktober!

samhandlingsseminar

Velkommen til kurs i ACIS!

Den 28. oktober og 11. november 2016 ønsker høgskolelektor Brian Ellingham og førstelektor Tore Bonsaksen velkommen til kurs i klinisk vurdering av ferdigheter i kommunikasjon og interaksjon (ACIS – Assessment of Communication and Interaction Skills).

Brian og ToreBåde Bonsaksen og Ellingham er ansatt ved ergoterapiutdanningen ved HIOA, og har i samarbeid med andre publisert en rekke artikler knyttet til bruk av ACIS. De har sammen med Ratna A. Hussain oversatt og tilrettelagt brukermanualen for ACIS til norsk. Den oversatte brukermanualen inngår som del av kurspakken.

Farzaneh Yazdani fra Oxford Brookes University i England og Hiromi Nakamura-Thomas fra Saitama Prefectural University i Japan deltar som gjester på første kursdag.

Kurset er særlig aktuelt for ergoterapeuter som arbeider med personer som har aktivitetsbegrensninger knyttet til kommunikasjon og samhandling med andre. Videre er kurset aktuelt for alle som vil lære om ACIS som et redskap for å vurdere ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

Kursets hensikt er å gi deltakerne basisferdigheter i bruk av ACIS; forståelse av de ulike ferdighetene, klinisk gjennomføring, scoring, samt klinisk anvendelse i planlegging av tiltak. Forbundet Ergoterapeutene har godkjent kurset som meritterende til sin spesialistordning med 10 timer (ergoterapispesifikt kurs eller spesialistpesifikt kurs relatert til psykisk helse, allmennhelse eller eldres helse).

Se detaljer om kurset og meld deg på her!

Vil du lære mer om ACIS? Les artikkelen «Hva skjer mellom oss?».

Det vil bli en åpen forelesning med Farzaneh og Hiromi torsdag 27. oktober kl. 14-16 på Høgskolen i Oslo og Akershus. Se invitasjonen her!