Samhandlingsseminar for ergoterapeuter

For andre gang ble det arrangert et fagseminar for ergoterapeuter i Oslo og Akershus. Samhandlingsseminaret ble arrangert den 19.10.2016 i regi av Profesjonsrettet fagråd ved OUS og HIOA. Det ble i år avholdt på Gaustad sykehus med lunsj på Cafe Årstidene. Deltakerne kom fra kommune/bydel, helsehus, spesialisthelsetjenesten og Høgskolen.

34

Stor aktivitet under gruppearbeidet blant annet om forbedring av samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Foto: Elisabet T. Korban

Foredragsholderne representerte ulike fagområder; somatisk og psykisk helse, NAV kompetansesenter, barns helse og forebyggende helsearbeid. I tillegg var det lagt opp til gruppearbeid med påfølgende diskusjon i plenum. Tema for denne seansen var hvordan vi kan forbedre samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, samt hvilken kompetanse ergoterapistudenter bør tilegne seg for å møte fremtidens utfordringer i helsevesenet.

26Deltakerne oppgav at de var godt fornøyd med faglig utbytte. Samtlige ønsket at dette blir et årlig arrangement. I evalueringen fremkom det at arrangementet gir mulighet for å møte ergoterapeuter fra forskjellige instanser, gir faglig inspirasjon og er en vitamininnsprøytning. Videre sa deltagerne at seminaret gav nye ideer, og setter fokus på utviklingspotensialet ved eget arbeidssted og er ikke minst en arena for nettverksbygging.

Se tidligere innlegg for program.

Her kan du se noen glimt fra dagen. Så håper vi oppfordringen fra deltagerne om et årlig seminar blir tatt til følge slik at suksessen kan gjentas i 2017!

52

28

18

Takk til Silvia E. Hansbø, Lene F. Jespersen og Elisabet T. Korban ved OUS for tekst som oppsummerte seminaret, og ekstra takk til Elisabet T. Korban for bildene.