God stemning i kullet på master i ergoterapi!

Denne uka har studentene på master i ergoterapi vært samlet til 3. ukessamling i emnet om intervensjoner i arbeids- og hverdagsliv. Dette emnet er ergoterapispesifikt. En rekke forelesere har vært inne og undervist om ulike intervensjoner for å fremme helse, aktivitet og deltagelse i samfunnet.

Masterstudentene i kull 2016 i klasserommet i KK-senteret ved HiOA.

Det er god stemning i kullet, og en aktiv gjeng som diskuterer relevans for ergoterapi, både i praksis og forskning, av det som legges fram. Målet for denne ukas samling har vært å forstå sammenheng mellom teori, intervensjon og bruk av måleinstrumenter og intervjuer innen arbeids- og hverdagsliv.

Randi Wågø Aas

Blant annet har Randi Wågø Aas undervist om intervensjoner for å fremme deltagelse i arbeidslivet. Hun kom med mange eksempler fra egen forskning i forhold til arbeidsrettet rehabilitering. På dette feltet skjer det en stor utvikling i Norge i dag. Aas viste til ulike studier fra individnivå knyttet til den enkelte sykmeldte, og opp mot aktørnivå. Videre også hvordan tilbudet til sykmeldte er organisert på et overordnet systemnivå.

Unni Sveen er ansvarlig for masteren, og Ingvild Kjeken er ansvarlige for dette emnet. De følger undervisningen i samlingene tett, og trekker linjene mellom de ulike innleggene. Kjeken og Aas er enige om at ergoterapeuter har mye å bidra med inn mot å fremme deltagelse i arbeidslivet for enda flere.

Randi Wågø Aas og Ingvild Kjeken avrunder undervisningen om arbeidsrettet rehabilitering.

Synes du dette høres spennende ut? Det nærmer seg søknadsfrist for opptaket i 2017! Les mer om Master i ergoterapi på HiOA sine nettsider, og søk innen 1.mars!

Lurer du på hvilken karrierevei du skal gå etter fullført bachelor? Hold av fredag 10.februar fra kl. 15.00 – da inviterer vi til karriereboost ved ergoterapiutdanningen for nåværende og tidligere studenter – mer informasjon om sted og program kommer snart!