Ny mulighet for videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse!

Ønsker du å styrke din kompetanse og faglige identitet? Ønsker du å gjøre ergoterapi mer synlig? Tenk som mer enn 100 ergoterapeuter har gjort tidligere, og ta videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse!

Et av de tidligere kullene på videreutdanningen sammen med leder for studiet, Dorte Lybye Norenberg.

Dette deltidsstudiet er rettet mot ergoterapeuter i kommunal virksomhet. Studiet ledes av Dorte Lybye Norenberg. Hun oppfordrer: «Kom og bli inspirert i møte med andre ergoterapeuter som også ønsker videreutvikling, og fokus innen vårt yrkesfelt!».

Gunnbjørg Furuset

Gunnbjørg Furuset tok videreutdanningen for noen år siden, og er nå medansvarlig for studiet. Hun sier:

«For meg gav møtet med videreutdanningen i ergoterapi i 2010 et faglig løft og en inspirasjon som førte meg videre til masterstudier året etter. Fortsatt er kommunen mitt arbeidssted og der stortrives jeg med stadig utvikling av våre helsetjenester. Samtidig får jeg nå være med og føre videreutdanningen som jeg selv ble så glad for, videre. Det er spennende å være underveis!».

Du kan lese mer om Gunnbjørg Furusets erfaringer med studiet i et tidligere blogginnlegg «Videreutdanningen gav læringsglede som løftet hverdagen».

Søknadsfristen er 1.mars, men opptak pågår så lenge det er plasser fram mot studiestart høsten 2017! Visste du at du kan ta videreutdanningen ergoterapi innenfor allmennhelse som et valgfritt emne i Master i ergoterapi?

Veiledningsstudiet gir energi!

Visste du at HiOA tilbyr videreutdanningen «Veiledning av studenter i praksisstudier«? Denne er særlig rettet mot de som har studenter i praksis innen helsefagene, og har et spennende tverrfaglig miljø med en rekke profesjoner representert.

Vi har fått høre hva Kristine Olsen mener om å ta denne videreutdanningen. Hun er ergoterapeut og tar nå veiledningstudiet ved siden av jobb samtidig som hun har student i praksis.

Jeg synes veiledningsstudiet er givende og nyttig. Det vi lærte i høstsemesteret var rettet mot veiledning av en person. Dette holder jeg nå på med overfor en student fra studiet. I praksisperioden er det så mye annet en må gjennom i veiledningstimene, men litt av verktøyene vi lærte bruker jeg nå på studenten. Dette går blant annet på å få studenten til å fokusere på at han eller hun må tenke og reflektere mer selv, og at dette er god læring. Jeg har også får nytte av studiet i det daglige arbeidet ute blant brukerne.

Det vi nå lærer, i vårsemesteret, går på undervisning for grupper. Her lærer vi å lage undervisningsopplegg, og lærer hvordan slike prosesser går seg til. Vi samarbeider i grupper med folk med ulik utdanningsbakgrunn. Det er veldig interessant og lærerikt. Selv om jeg jobber ved siden av, så synes jeg at studiet gir energi, og jeg får lyst til å lære mer!

For å bli godkjent i Forbundet Ergoterapeutenes spesialistordning må du kunne dokumentere både kurs i veiledning eller pedagogikk, samt at du har både fått og gitt faglig veiledning. Å delta i denne videreutdanningen gir deg derfor mye på veien mot å bli godkjent ergoterapispesialist!

Les mer om veiledningsstudiet og erfaringer om veilederrollen fra de som tar videreutdannningen på den spennende bloggen Kommunikasjon og relasjonsbygging. Får du lyst til å lære mer om veiledning av studenter i praksis? Du betaler kun semesteravgift for å delta. Veiledningsstudiet er delvis nettbasert, med noen samlinger på HiOA. Søknadsfrist er 1.mars!

Råd fra alumner: Nettverk og engasjement!

Fredag 10. februar 2017 ble Ergoterapiutdanningens første Karriereboost gjennomført, med godt oppmøte og et spennende panel. Alle alumnene i panelet fortalte kort om sin karriere så langt, og gav råd til studentene som er på vei ut i yrkeslivet.

Alumnipanelet på Karriereboost februar 2017

Ingunn Myraunet sa at hennes beste råd var «nettverk, nettverk, nettverk». Både nettverk og engasjement utenom skolen hadde bidratt til at hun har fått jobb flere steder. Gunvor Lilleholt Klevberg mente at det viktigste var å finne noe du kan engasjere deg i, og bygge kompetanse ut fra det.

Guro Lilleås har lang erfaring som leder selv. Hun mente det var veldig lærerikt å være i et sterkt fagmiljø med flere ergoterapeuter som nyutdannet. Hun sa videre at det viktigste med jobbsøking er å være seg selv og vise at du er motivert for stillingen. Kai Inge Solheim gav råd om å lese stillingsannonsen nøye og fortelle hvilken kompetanse du har å tilby.

Geir Espen Åvitsland fortalte at han søkte mange forskjellige jobber da han var i ferd med å avslutte utdanningen. Han opplevde at det var mye å sette seg inn i når han startet å jobbe, men at det gikk seg til, og at han lærer underveis. Kamilla Lemb Herbjørnsen har jobbet lenge i NAV. Hun forteller at NAV er et spennende sted å jobbe, og at det er stort behov for ergoterapeuter. Hun mener vi må tenke kreativt på hvilke arenaer vi som ergoterapeuter kan bidra i forhold til folks daglige aktiviteter.

Hildegunn Kvarsnes fortalte at hun hadde jobbet med mye forskjellig før ergoterapiutdannelsen, og at dette har vært med å gi henne jobben hun har nå i bedriftshelsetjenenste. Hun var studentrådsleder, og fikk jobb på grunn av det når hun var ferdigutdannet. Både privat og faglig nettverk har vært viktig når hun har fått jobber. Hennes råd er: «Snakk om det du er engasjert i!».

Det kom mange studenter fra alle tre årene ved bachelorutdanningen!

Leder for HiOA Alumni, Jeff Allan Lugowe, utfordret panelet til å si noe om hva de gjerne skulle visst som student. Det kom mange ulike innspill, blant annet i forhold til at det er stor konkurranse om jobbene. Noen tips:

  • Ekstrajobb – bytt gjerne til en jobb som er relevant for utdanningen.
  • Engasjer deg frivillig – gjør frivillig arbeid som er relevant for ergoterapi.
  • Fremheve det du kan bruke fra andre type jobber – for eksempel relasjonskompetanse fra butikkjobb.
  • Jobbe med å styrke egen faglig integritet. Vær spesifikk på hva du kan!

Det var mange spørsmål fra de som hadde møtt opp til arrangementet. En del handlet om overgangen fra utdanning til yrkesliv, og hvordan det var å ha den første jobben. Panelet fortalte at overgangen kunne være stor. De oppfordret til å ta korte vikariater og se på det som utprøving av ulike muligheter. Flere poengterte at det er mange ulike veier til drømmejobben. En mente at det var behov for litt ekstra søvn når man var ny på jobb. Geir Espen Åvitsland sa han hadde fått dette rådet (som skapte gjenkjennende latter fra tilhørerne) fra en kollega etter første uka på jobb:

«Du skal gjøre en jobb fra 8 til 16 – ikke redde verden!»

Flere av alumnene fra panelet hadde tatt en masterutdanning enten rett etter bachelorutdanningen eller etter noen år. Hildegunn Kvarsnes er nå student ved Master i ergoterapi på HiOA. Hun fortalte:

«Profilen til masteren med komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv er kjempespennende! Og det jeg synes har vært så bra hittil, er at alt vi har gjort på samlingene og oppgavene vi har gjort mellom er lagt opp helt systematisk for å lede fram til eksamen i emnet. Og du kan gjøre det matnyttig for din master allerede helt fra starten hvis du har en klar ide.»

Hildegunn Kvarsnes forteller hvordan det er å studere Master i ergoterapi ved HiOA.

Interessert i å søke Master i ergoterapi? Les mer om studiet og meld deg på nettmøte på facebook 15.februar! Søknadsfristen er 1.mars.

Det er også mulig å starte med et emne som kan inngå i en master; videreutdanning i Ergoterapi innenfor allmennhelse eller Kunnskapstranslasjon.

Se arrangementene til HiOA Karriere, og følg HiOA Alumni på facebook. Visste du at vi har en egen Ergoterapi alumni gruppe på LinkedIn?

På slutten av arrangementet ble det satt av tid til mingling og nettverksbygging mellom studenter og alumner.

 

Velkommen til karriereboost 10.februar!

Fredag 10.februar 2017 er det duket for utdanningens første Karriereboost! Det kan være lurt å begynne å bygge faglig nettverk allerede mens du er student. Ergoterapeuter som har utdannet seg ved HiOA tidligere utgjør en viktig del av ditt fremtidige profesjonelle nettverk. På arrangementet vil du treffe seks ergoterapeuter som har gått ulike veier etter endt bachelorutdanning ved HiOA. De vil kort fortelle om sine erfaringer med karrierevalg og veien ut i yrkeslivet, og så vil det bli rikelig tid til å stille spørsmål og mingle.

Ergoterapeut og alumn fra HiOA, Kai Inge Solheim.

En av de som kommer til panelet er Kai Inge Solheim. Han er 32 år og arbeider som ergoterapeut innen geriatrisk rehabilitering på Ryen Helsehus i Oslo Kommune. Solheim gjennomførte ergoterapiutdannelsen på HiOA i perioden 2009-2012. Han har i ettertid gjennomført en Videreutdanning i Ergoterapi innenfor allmennhelse, og påbegynt Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre. Kai Inge sier:

«Jeg vil sammen med andre utdannede ergoterapeuter svare på spørsmål fra studenter som snart skal ut i arbeidsmarkedet på karreiereboost fredag 10.februar. Jeg vet selv at man gjerne er litt usikker når man står på trappen til å bli utdannet ergoterapeut. Både med hensyn til hvilken vei man skal ta videre, og hvordan man skal gå frem for å skaffe seg arbeid. Jeg vil etter beste evne forsøke å komme med tips som kan hjelpe dere videre ut i arbeidslivet!»

Under bachelorutdannelsen, arbeidet han 20% på en Jernia-forretning i Oslo. Ved siden av studie og arbeid, var han også aktiv innen studentpolitikken. Dagen etter at han var ferdigutdannet startet Kai Inge et sammensatt vikariat på to sykehjem. Han har arbeidet som ergoterapeut i Sykehjemsetaten i Oslo kommune i tiden etter dette. Ved siden av arbeid på langtidssykehjem, har han også fått erfaring med pasienter som trenger lindrende behandling, pasienter på korttidsavdelinger og innen geriatrisk rehabilitering. Kai Inge har deltatt i ulike prosjekter, samt deltatt aktivt i anskaffelsesprosesser i Oslo kommune. Han har også skrevet en fokusartikkel i fagbladet, «Meningsfull hverdag med aktivitetsdosett», forelest på HiOA og holdt innlegg i «Morgendagens helsetjenester på sykehjem – HiOA 2015».

På arrangementet fredag 10.februar vil du i tillegg treffe fem andre ergoterapeuter som har gått ulike karriereveier. De arbeider på vidt ulike steder og med ulike brukergrupper. Følg med på arrangementet på Facebook hvor panelet presenteres framover. Arrangementet er åpent for bachelorstudenter og masterstudenter ved ergoterapistudiet, og for tidligere studenter ved Ergoterapiutdanningen på HiOA.

Tid: fredag 10.02.17 kl. 15.00 (til ca 16.45) – de som vil går ut sammen etterpå

Sted: Pilestedet 48 Rom 642

Meld deg på her for gratis pizzaservering med drikke.

Karrierekoordinator ved Fakultet for helsefag Kristin Skolleborg Berke, alumniansvarlig ved HiOA Jeff Lugowe, Instituttleder Mona Dahl og studiekoordinator Dorte Norenberg planlegger Karriereboost for nåværende og tidligere studenter.