Jeg angrer ikke på at jeg begynte på master!

Miriam Lund er masterstudent i ergoterapi

Miriam Lund er heltidsstudent på det første kullet ved Master i ergoterapi. Hun jobber i tillegg deltid som miljøterapeut i en bolig, og som veileder for ergoterapistudenter i praksis innen psykisk helse. Miriam ble masterstudent ett år etter hun avsluttet bachelorutdannelsen ved HiOA.

Vi spør henne om på hvilken måte masterstudiet har bidratt til å øke kompetansen hennes. Miriam kan fortelle at «Utdanningen har gjort meg mer reflektert og kanskje i litt bedre stand til å gjennomføre et forskningsprosjekt. Med en fullført master har jeg flere jobbmuligheter og mer tyngde i jobbsøkingsprosessen». Hun forteller videre at hun mener at utdanningen er relevant, og syns at undervisningen i vitenskapsteori er spesielt interessant.

Miriam forteller at hun opplever mange av foreleserne og deres forelesninger som bedre enn på bachelorutdanningen. Det er også mer frihet på masteren, noe som gjør at hun får jobbet som studentveileder ved siden av. Miriam sier videre at hun liker studiet godt, og at det merkes at det er lagt ned mye arbeid i utdanningen: «Jeg opplever også at foreleserne er blide og positive, og ikke minst engasjerte. Og studentmiljøet er godt!».

Hva slags type jobb kan du tenke deg etter masterstudiet?
«Jeg kunne godt tenke meg å jobbe innen rehabilitering. En jobb som er variert er det beste jeg kunne tenke meg. Men jeg er åpen for alle muligheter, så lenge jeg får jobbet med mennesker!».

Har du noe råd til nåværende og fremtidige studenter på studiet?
«Å ta en master er ganske annerledes enn å ta en bachelor. Det er viktig å ha litt disiplin, da det ikke er skole hver uke. Å danne kollokviegrupper slik at du har noen som pusher deg kan være lurt. Og du kan alltid snakke med lærerne på utdanningen, de er svært behjelpelige hvis det er noe du lurer på eller vil snakke om».

Miriam avslutter med: «Jeg angrer ikke på at jeg begynte på master!». Det er fortsatt mulig å søke opptak for oppstart allerede høsten 2017.

Lurer du hvilke erfaringer andre studenter har med denne utdanningen? Les hva Linnea Dammen synes!