Første kull med mulighet for CIL på vei ut i verden!

Vi har feiret at kull 14 har gjennomført bachelorutdanningen i ergoterapi og er klar for arbeidslivet – og noen for videre studier. Med på veien har de HiOA alumni, med blant annet muligheter for karriereveiledning i to år og livslagt tilbud om å bruke bibliotekets tjenester.

Lykke til i arbeidslivet og videre studier, kull 14!

For første gang ble også CIL – Certificate of International Learning – delt ut til de studentene som hadde opparbeidet seg internasjonale aktiviteter gjennom studieløpet. Hele fem studenter fikk sertifikatet utdelt fra internasjonal koordinator Berit Tveit under seremonien. De har blant annet vært i praksis i Danmark, vært på kurs i Belgia, hatt praksis med internasjonalt fokus i Norge og deltatt på internasjonal konferanse i Irland.

Berit Tveit ønsker studentene som har opparbeidet seg CIL lykke til med å bruke sin internasjonale kompetanse i arbeidslivet.

Det ble en rekke innlegg fra studenter og lærere med takk, minner og gode ord på veien videre. Vi fikk en oversikt over alle temaene studentene har jobbet med til bacheloroppgaven.

  • Mange hadde fordypet seg i ulike aspekt ved barns helse i år, med fokus på sosial inkludering og overgangen fra barn til voksen.
  • Flere grupper studerte aktivitetstilbud ved psykisk helse og rusproblematikk.
  • Noen skrev om Fontenehus som er en arena for fellesskap og arbeidsaktivitet, og andre om arbeidshelse knyttet til arbeidsmiljø.
  • En del grupper hadde også fordypet seg i ergoterapeuters arbeid i kommunehelsetjenensten og velferdsteknologi.

De fleste studentene har vært knyttet til pågående forskningsprosjekter ved Instituttet og våre samarbeidspartnere  i arbeidet med bacheloroppgaven.

Vi ønsker dere lykke til på vei ut i verden, kull 14! Gleder oss til å se dere igjen på kurs, videreutdanninger eller master? Og til samarbeid med dere som praksisveiledere og i prosjekter i fremtiden.

Bli gjerne med i Ergoterapi Alumni gruppen på LinkedIn. Vi planlegger også Alumni-treff på ergoterapiutdanningen ved HiOA i høst. Hold av torsdag 19.oktober fra kl. 15.30!

Videreutdanning i allmennhelse? Just do it!

Det er fortsatt mulig å søke opptak til Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse med start i uke 36 denne høstenVi har spurt to tidligere studenter om deres motivasjon og erfaringer med videreutdanningen. Kim Schultz-Haudt Lid og Anne-Cecilie Strandslett jobber begge i Røyken kommune, men gikk i forskjellige kull.

Hvorfor søkte du deg inn på videreutdanningen?

Kim: Jeg hadde behov for faglig påfyll og synes at innholdet så spennende ut. Dessuten var det andre som hadde gått året før, og som anbefalte det.

Anne- Cecilie: Gruppepress fra kolleger! To kolleger anbefalte den og jeg ønsket meg litt faglig oppdatering og ikke minst 30 studiepoeng på veien til å bli ergoterapeutspesialist.

En del av kullet som gikk ut av videreutdanningen i 2016.

Hvordan har utdanningen økt og styrket din kompetanse?

Kim: Jeg har blitt mer bevisst min ergoterapeutfaglige tilnærming og fått utvidet min kunnskap om ergoterapeutiske prosesser, samt bedret min forståelse rundt forskning og hvordan nyttiggjøre seg dette.  

Anne- Cecilie: Den har gitt meg mer faglig trygghet og bevissthet på hvordan jeg fremmer faget.

Hvordan erfarer du at videreutdanningen styrker deg i din jobb?

Kim: Den har gitt meg et bredere perspektiv og bedre innsikt i hvorfor vi ergoterapeuter tenker og handler som vi gjør. Nå har jeg hatt andre stillinger enn den tradisjonelle ergoterapien i den senere tid, men oppdatert kunnskap kommer godt med uansett hva  slags stilling man besitter, også i lederstilliger, så lenge det inkluderer mennesker og aktivitet.

Anne-Cecilie Strandslett

Anne Cecilie: Jeg har fått en ny giv i hverdagen. Jeg ser mulighetene på en helt annen måte. Fikk mange ideer under utdanningen som nå er satt ut i praksis og det kommer mer….!

Hvilke tanker har du om undervisningen og forelesningene?

Anne- Cecilie: Flere ganger under samlingene tenkte jeg at kullet var utrolig heldig som opplevde så gode forelesere. Det var den ene professoren etter den andre! Det var så mange av foreleserne som inspirerte, og ikke minst forbundsleder Nils Erik! Da han snakket om mulighetsrommet så traff det meg virkelig, og det inspirerte meg til å bli mer offensiv. Det å se mulighetene og våge å gjøre noe med det. Fantastisk inspirerende!!!

Kim: Det var jevnt over et godt nivå på forelesningene og det var mange spennende samlinger. Jeg tror at mange synes at faget under tiden da man tok bachelorstudiet kunne virke litt ullent og vanskelig å få grep på. Etter at man har arbeidet noen år, ser man ting på en litt annen måte, som gjør at jeg tror at man har utbytte av det faglige i enda større grad.

Har du hatt nytte av denne videreutdanningen, og på hvilken måte ?

Anne Cecilie: Studiet forandret meg som ergoterapeut. Jeg har løftet hodet fra enkeltsaker til å se faget i en større sammenheng – på systemnivå. Det har gjort noe med hvordan jeg formidler faget, og hvordan jeg presenterer meg selv og faget.  Jeg tør være mer synlig, og fordi jeg har en jobb som ikke er helt «typisk ergoterapi» håper jeg at dette viser hvilke muligheter faget vårt har!

Kim: Jeg ble overrasket over hvor mye studiet ga meg og anbefaler andre å søke!

Har du noe råd til fremtidige studenter på studiet?

Kim: Hvis man jobber jevnlig og leverer inn deloppgaver, får man økt nytteverdien og gjør studiet enda mer spennende, samt at man stiller sterkt til eksamen.

Anne Cecilie: Just do it!!!