Kurs om bruk av kreativitet i ergoterapi

Denne uka foregår «Course on the use of creativity and Occupational Therapy» i Belgia.
I år deltar Ingrid Imingen, Trine Sandberg, Ena Kreso, Ruba Saada og Joanna Molenda-Hansson fra HiOA. Det internasjonale kurset for ergoterapistudenter som arrangeres hvert år. Sidsel Byhring fra Fysioterapeututdanningen og Cecilie Krüger fra Ergoterapeututdanningen har i mange år hatt med seg 3.års studenter. Det er en intensiv og annerledes uke fylt av workshoper med musikk, bevegelse, drama, lek, kreativitet og formgiving. En obligatorisk del av uka er «Cultural evening» lørdag kveld.

De norske studentene presenterer Norge på «Cultural evening».

Cecilie Krüger forteller «Studentene utvikler terapeutrollen ved at de lærer å tenke kreativt, «utenfor boksen»og å samhandle med hverandre og med klienter. Det internasjonale aspektet er viktig på dette kurset!». Videre sier hun «I tillegg utforsker studentene hvordan ulike aktiviteter kan anvendes i terapi med ulike brukere».

To av studentene fra HiOA har deltatt i to-dagers workshop med «Inclusive Dance With Clients».

I år har blant annet to av deltakerne fra HIOA deltatt i to-dagers workshop med «Inclusive Dance With Clients». Alle har vært en hel dag i Gent hvor de har forberedt og gjennomført aktiviteter med barn på skoler og i barnehager; Sherborne-aktiviteter, kreativ lek med papir, sansemotoriske aktiviteter for barn med nedsatt hørsel og kreativ lek.

Dette kurset teller som en aktivitet i Certificate of International Learning (CIL). For å få kurset godkjent som aktivitet i CIL må studentene registrere aktiviteten. I tillegg må de skrive et refleksjonsnotat om hvordan erfaringen fra kurset bidrar til å gjøre dem til gode ergoterapeuter.

Kanskje du har lyst å lære mer om kreativitet i ergoterapi? Hvis du er 2.års student kan du være med neste år! Alle studentene på ergoterapistudiet får også en smakebit på dette kurset under emnet psykisk helse. Les også tidligere ergoterapistudent Fredrik Imisund sine erfaringer med kurset under blogginnlegget «Sirkus, dans og lek i Belgia».