En avslutning og mange begynnelser – vi ser fram mot 2019!

Året 2018 har vært preget av mange små og store forandringer og nyvinninger ved Ergoterapiutdanningen. Vi har gått fra å være høgskole til universitet, og vi har derfor uteksaminert de første ergoterapeutene fra OsloMet – Storbyuniversitetet – og de første med norsk master i ergoterapi. Også den første ergoterapeuten med PhD i Helsevitenskap fra OsloMet har fullført sin grad i 2018 – det gjorde Linda Stigen like før jul.

Representanter fra fysio- og ergoterapiutdanningene i Canada.

Internasjonalisering er i fokus på hele OsloMet, og det diskuteres for tiden om målet om at 20% av studentene skal på utveksling skal økes til en enda større andel. I høst dro representanter fra ergoterapiutdanningen sammen med representanter fra fysioterapiutdanningen ved OsloMet til Canada for å hente inspirasjon og sondere videre muligheter for samarbeid om utdanning og forskning. Per i dag har vi blant annet samarbeid med University of Western Ontario i London om prosjektet Aging Globally. Målet for 2019 er å jobbe videre med avtalene ved Universitet i Canada, og åpne mulighetene for utveksling både på bachelor, master og PhD-nivå.

Lærerstaben har fått nye tilskudd, og noen har endret stilling – men den største endringen høsten 2018 har vært at Dorte Norenberg har markert sin overgang til pensjonisttilværelsen. Dorte har ivaretatt en rekke ulike roller ved utdanningen gjennom mange år, og har vært en uunnværlig kollega og ressurs for alle ved utdanningen, både faglig og sosialt.

Dorte Lybye Norenberg i sofadiskusjon med Mona Asbjørnslett om aktivitetsvitenskap, sosiologi og ergoterapi.

I november hadde vi en fin markering med en rekke innslag med gode ord til og om Dorte. Høydepunktet var en sofadiskusjon der hun fikk utdype tanker om ergoterapi og eget liv. Hun elsker engasjerte studenter, og hatt glede av å kombinere ergoterapi og sosiologi. Dorte mener vi skal ha fokus på kompetansen vi har og hvordan vi bruker denne – og være eksplisitte på vårt bidrag som ergoterapeuter.

Når noen tar fatt på nye veier, blir det også åpninger for andre – vi har nå ledig stilling ved ergoterapiutdanningen og ser fram til å ta imot (minst en) ny kollega i 2019!

Jan Marius Gathen, Mari Klokkerud, Vanja Rizvic, Live Øverlier, Trude Husjord og Karoline Ekse Jensen bidro i panelet på Karriereboost i oktober.

Ved ergoterpiutdanningen har vi fortsatt med Karriereboost-arrangement i 2018 – og dette er en tradisjon som har kommet for å bli. Fokus på karriere for ergoterapeuter og nettverksbygging på tvers av kull og ut mot praksisfeltet er viktig og spennende.

Marte Slemskogen Hartz Moe, Miriam Lervåg Hallqvist og Idun Fjeldberg fra Master i ergoterapi.

Vi har også i 2018 startet opp med Seminar med fokus på ergoterapiforskning, der  masterprosjektene ved utdanningen var i fokus i høst. De første ergoterapeutene med norsk master i ergoterapi imponerte med sine spennende og relevante prosjekter – og det ble flere faglige diskusjoner om veien videre for forskning innen ergoterapi. Vi håper dette arrangementet i 2019 kan tiltrekke seg enda flere studenter og ergoteapeuter fra praksisfeltet!

Takk til alle som har involvert seg i ergoterapiutdanningen ved OsloMet i  2018 – vi gleder oss til 2019!