Kick-off for ny forskningsgruppe!

I dag har vi hatt kick-off for ny forskningsgruppe som har tilhørighet på Instituttet vårt. Den nye gruppen heter Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv og ledes av Unni Sveen. Per i dag er det 13 forskere som er tilknyttet denne forskningsgruppen, og over fire hele stillinger med forskningstid inngår. Videre er et av fokusområdene å ha masterstudenter og stipendiater med som er tilknyttet prosjekter i forskningsgruppen.

En stor del av forskningsgruppen «Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv» sine medlemmer per i dag samlet for kick-off.

Forskningsgruppen har tre pilarer:

  • Aktivitet og deltagelse i generell befolkning og i grupper med helseutfordringer
  • Komplekse intervensjoner – oppsummere, utvikle, pilotere, gjøre ekspirimenter og implementering
  • Kunnskapstranslasjon – brukerinvolvering, samarbeid mellom klinikere, forskere og deres miljøer – og studenter

Forskningsgruppen er også presentert på OsloMet sin nettside, hvor du finner oversikt over tilknyttede forskere og deres profiler. Ta kontakt dersom du tenker at denne forskningsgruppen er noe for deg!

Stor interesse for kurs i aktivitetsanalyse

Rundt 45 ergoterapeuter deltok på «EVA introduksjonskurset» som ble avsluttet torsdag 7.februar. Introduksjonskurset hadde fokus på anvendelse av Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystemet (EVA) i observasjon og kartlegging av aktivitetsutførelse.

Kurset gikk over to dager med en utprøving på eget arbeidssted i mellomperioden. Deltakerne fikk en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med fokus på handlinger og ferdigheter. Kurset la også vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

 

Kurslederne Brian Ellingham, Lene Fogtmann Jespersen og Ellen Gjertsen Clark.

En av kurslederne, Ellen Gjertsen Clark, sier: «Det var veldig gledelig at så mange deltok på kurset, både studentveiledere og øvrige klinikere fra mange ulike arbeidsfelt.  Dette ga bredde i gruppediskusjoner og muligheter til å bekrefte felles faglig ståsted.» 

Kursholderne forteller videre at for de som er veiledere i praksis gav kurset bedre innsikt i et redskap som studentene fra OsloMet også kjenner til. Dermed var introduksjonskurset et bidrag til økt kvalitet på praksis under utdanning  for studentene – samtidig som veileder får økt sin egen kompetanse.

Videre skal det arrangeres to fordypningskurs knyttet til EVA i mars, det ene med fokus på samspillet mellom kroppsfunksjoner, ferdigheter og omgivelser.  Det andre er mer direkte rettet mot veiledere da kurset omhandler Metodisk bruk av aktivitet og bruk av EVA i praksisstudiene. For begge kursene er det alt registrert flere påmeldte.

Er du interessert i kuset? Sjekk ut bloggen EVA aktivitetsanalyse – der finner du program og lenke til påmelding!

 

En avslutning og mange begynnelser – vi ser fram mot 2019!

Året 2018 har vært preget av mange små og store forandringer og nyvinninger ved Ergoterapiutdanningen. Vi har gått fra å være høgskole til universitet, og vi har derfor uteksaminert de første ergoterapeutene fra OsloMet – Storbyuniversitetet – og de første med norsk master i ergoterapi. Også den første ergoterapeuten med PhD i Helsevitenskap fra OsloMet har fullført sin grad i 2018 – det gjorde Linda Stigen like før jul.

Representanter fra fysio- og ergoterapiutdanningene i Canada.

Internasjonalisering er i fokus på hele OsloMet, og det diskuteres for tiden om målet om at 20% av studentene skal på utveksling skal økes til en enda større andel. I høst dro representanter fra ergoterapiutdanningen sammen med representanter fra fysioterapiutdanningen ved OsloMet til Canada for å hente inspirasjon og sondere videre muligheter for samarbeid om utdanning og forskning. Per i dag har vi blant annet samarbeid med University of Western Ontario i London om prosjektet Aging Globally. Målet for 2019 er å jobbe videre med avtalene ved Universitet i Canada, og åpne mulighetene for utveksling både på bachelor, master og PhD-nivå.

Lærerstaben har fått nye tilskudd, og noen har endret stilling – men den største endringen høsten 2018 har vært at Dorte Norenberg har markert sin overgang til pensjonisttilværelsen. Dorte har ivaretatt en rekke ulike roller ved utdanningen gjennom mange år, og har vært en uunnværlig kollega og ressurs for alle ved utdanningen, både faglig og sosialt.

Dorte Lybye Norenberg i sofadiskusjon med Mona Asbjørnslett om aktivitetsvitenskap, sosiologi og ergoterapi.

I november hadde vi en fin markering med en rekke innslag med gode ord til og om Dorte. Høydepunktet var en sofadiskusjon der hun fikk utdype tanker om ergoterapi og eget liv. Hun elsker engasjerte studenter, og hatt glede av å kombinere ergoterapi og sosiologi. Dorte mener vi skal ha fokus på kompetansen vi har og hvordan vi bruker denne – og være eksplisitte på vårt bidrag som ergoterapeuter.

Når noen tar fatt på nye veier, blir det også åpninger for andre – vi har nå ledig stilling ved ergoterapiutdanningen og ser fram til å ta imot (minst en) ny kollega i 2019!

Jan Marius Gathen, Mari Klokkerud, Vanja Rizvic, Live Øverlier, Trude Husjord og Karoline Ekse Jensen bidro i panelet på Karriereboost i oktober.

Ved ergoterpiutdanningen har vi fortsatt med Karriereboost-arrangement i 2018 – og dette er en tradisjon som har kommet for å bli. Fokus på karriere for ergoterapeuter og nettverksbygging på tvers av kull og ut mot praksisfeltet er viktig og spennende.

Marte Slemskogen Hartz Moe, Miriam Lervåg Hallqvist og Idun Fjeldberg fra Master i ergoterapi.

Vi har også i 2018 startet opp med Seminar med fokus på ergoterapiforskning, der  masterprosjektene ved utdanningen var i fokus i høst. De første ergoterapeutene med norsk master i ergoterapi imponerte med sine spennende og relevante prosjekter – og det ble flere faglige diskusjoner om veien videre for forskning innen ergoterapi. Vi håper dette arrangementet i 2019 kan tiltrekke seg enda flere studenter og ergoteapeuter fra praksisfeltet!

Takk til alle som har involvert seg i ergoterapiutdanningen ved OsloMet i  2018 – vi gleder oss til 2019!

 

Foreningsdag og nytt liv for Ergoterapistudentene

I dag har det vært foreningsdag ved OsloMet og Ergoterapistudentene Oslo har stått på stand for å vise fram foreningen og verve nye medlemmer.

Kull 17 som nå går 2.år ved OsloMet gjenopptar engasjement i studentforeningen til ergoterapeutene.

På standen kunne interesserte blant annet konkurrere med funksjonsbegrensende utstyr på seg. Ikke lett å fiske kongler i flaske med synsbegrensende briller og skinne på armen!

Engasjementet til Ergoterapistudentene i Oslo er økende, der kull 17 som nå går i 2.studieår er aktive. De håper mange nå er interessert i å delta i foreningen på tvers av studieårene. De inviterer til sosialt treff 24.august – les mer her!

Visste du at det finnes over 450 studentforeninger tilknyttet SiO (Studentsamskipnaden i Oslo)? Sjekk ut oversikten over de ulike foreningene – eller start en ny her!

 

Kurs: Aktivitetskalkulator for å regulere energibruk

I januar 2018 arrangerer HiOA i samarbeid med Meander Medisch Centrum to kurs i bruk av aktivitetskalkulator. Fra Nederland kommer Greke Hulstein-van Gennep og Karin ten Hove-Moerdijk, og norske foredragsholdere er Kirsti Hellesøy og Irma Pinxsterhuis. Kurset er aktuelt for ergoterapeuter som møter pasienter med nedsatt og/eller varierende energi. Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med fatigue og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå. 

Irma Pinxsterhuis fra HiOA

Kontaktperson ved HiOA er Irma Pinxsterhuis. Hun ble kjent med metoden da hun deltok på tilsvarende kurs ved Revmatismesykehuset på Lillehammer i januar 2015. Pinxsterhuis sier: «Jeg har fått referert så mange positive erfaringer med metoden, og har derfor tatt på meg ansvaret for oversettelsen av metoden til norsk.»

Irma Pinxsterhuis forteller om bruken av metoden: «Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med fatigue og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå. Det første som gjøres er å tilegne seg innsikt i energiforbruket til klienten. Det gjøres gjennom å la klienten i noen dager registrere hvilke aktiviteter han/hun har utført. Etterpå kategoriseres aktivitetene etter hvor mye energi de ulike aktivitetene ble opplevd å koste. Når en aktivitet koster energi, vurderer klienten om aktiviteten kan kategoriseres som lett, middels eller tung. Når en aktivitet oppleves å gi energi, er den avslappende.»

«Aktivitetene gjøres deretter om til poeng basert på kategoriseringen og varigheten av de ulike aktivitetene. Poengene summeres for hver dag. Til slutt fastsettes basisnivået som er aktivitetsnivået klienten klarer til enhver tid, uavhengig om det handler om en god eller en dårlig dag. Beregning av basisnivået tar utgangspunkt i gjennomsnittlig poengsum for dagene som er blitt registrert, men hver enkelt velger selv sitt eget basisnivå til slutt. Basisnivået brukes som utgangspunkt for planlegging av hverdagen og kan justeres etter hvert.»

Ergoterapeuter kan bruke aktivitetskalkulatoren for klienter med forskjellige sykdommer, som kronisk smerte/utmattelse, Multiple Sklerose (M.S.), Parkinson, KOLS eller hjerneslag. Det er viktig at klienten er i en stabil fase når metoden tas i bruk. Aktivitetskalkulatoren kan også være nyttig for overbelastede omsorgspersoner, og den kan i tillegg brukes av barn.

Kurset i bruk av aktivitetskalkulator vil gi en grundig innføring i metoden gjennom en kombinasjon av foredrag og praktiske øvelser. Samme kurs gjentas to ganger, og du melder deg derfor på til den tiden som passer best.

Tid:

  • 22. og 23. januar 2018 (hovedsakelig på engelsk)
  • 25. og 26. januar 2018 (hovedsakelig på norsk)

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46

Se kursinvitasjon for praktisk informasjon og påmelding.

Klar for karriereboost 19.oktober?

Neste uke arrangerer vi Karriereboost for nåværende og tidligere studenter ved Ergoterapiutdanningen på HiOA. Torsdag 19.oktober fra kl.15.00 i P48 Rom 642 vil et panel med alumner fortelle om sin karrierevei og svare på spørsmål fra deltagerne. I tillegg vil Hallvard Lavoll som jobber med kommunikasjon og sosiale medier på HiOA ha et minikurs i LinkedIn. Det blir også tid til mingle med studenter og alumner, og ikke minst spise pizza.

Kjersti Abel Tvedte

Kjersti Abel Tvedte er en av alumnene som kommer til panelet, hun sier: «Jeg fikk tilbud om jobb før studiene var ferdig. Det var på samme sted som jeg hadde hatt min praksis i somatisk helse i 2. studieår (barneortopedisk på Rikshospitalet). Etter jeg var ferdig på studiet jobbet jeg i et sommervikariat på Kongsgård sykehus i Kristiansand med slag. Og deretter begynte jeg i min nåværende jobb på Rikshospitalet. Jeg var veldig på, og brukte mye tid på jobbsøknadene mine.

Min anbefaling er å ikke være redd for å vise seg frem og fortelle hva man kan. Er det en jobb man har søkt på som man virkelig har lyst på, ring og vis interesse når søknadsfristen har godt ut. Det gjør at du skiller deg ut. 

Mulighetene her jeg jobber nå er mange. Så akkurat nå er jeg i et nytt og spennende prosjekt på nevrokirurgisk avdeling. Der har de savnet ergoterapeut. Og det  har aldri vært ergoterapeut der tidligere, så dette er en enorm erfaring for meg. Men ikke minst også viktig for faget vårt å vise at vi trengs også i den tidlige, tidlige fasen av rehabiliteringsprosessen.»

Petter Müller Aasheim

Det kommer også flere andre alumner til panelet. Alumnene har ulike arbeidsplasser i dag, og både lang og kortere erfaring i praksis.

En av dem er Petter Müller Aasheim, som gikk ut fra Ergoterapiutdanningen nå i vår. I dag jobber han på Fontenehuset Oslo Øst, som ligger på Tøyen Torg i Oslo. Han sier: «Her på Fontenehuset jobber jeg side om side med mennesker som har, eller har hatt, psykiske helseutfordringer.  I dag jobber vi sammen for å drifte Fontenehuset. Mitt beste tips til studenter som skal velge sin karrierevei, er å forsøke å ikke stresse. Man blir ikke flinkere til å velge av å ha høye skuldre. Det meste ordner seg til slutt.»

Monica og Ingrid fra 3.studieår skal lede Karriereboost!

Kom og bygg nettverk og få svar på spørsmål om karriere. Til sammen blir det seks alumner i panelet. Følg med på facebook-arrangementet for presentasjon av alle, og meld deg på! Arrangementet er gratis, men vi trenger påmelding for å beregne nok mat og drikke.

 

Les om vår forrige Karriereboost i februar, og om Kai Inge Solheim som også vil bidra i panelet denne gangen.

Velkommen til ergoterapistudiet kull 17!

I dag er det studiestart ved HiOA, med over 5000 ferske studenter på plass. Ved ergoterapiutdanningen har vi tatt imot i overkant av 90 studenter til første studiedag. Dagen startet med velkomst og fordeling i arbeidsgrupper.

Så gikk vi raskt over til en aktiv empatistafett. Alle de nye studentene fikk prøvd seg på å gjennomføre ulike aktiviteter som å kneppe knapper eller forflytte seg med funksjonsbegrensende utstyr på seg. Engasjementet var stort!

Gruppe 3 stakk av med en knepen seier over gruppe 5 i finalen. Det er bare å gratulere med strålende innsats – dette ser lovende ut! Og så gratulerer vi alle nye ergoterapistudenter med godt valg av studie – ønsker dere hver og en velkommen og lykke til med studiestart!

Gruppe 3 stakk av med seieren i empatistafetten. Her får de medaljer av Cecilie Krüger som har ansvar for det første emnet nå ved studiestart.

 

Første kull med mulighet for CIL på vei ut i verden!

Vi har feiret at kull 14 har gjennomført bachelorutdanningen i ergoterapi og er klar for arbeidslivet – og noen for videre studier. Med på veien har de HiOA alumni, med blant annet muligheter for karriereveiledning i to år og livslagt tilbud om å bruke bibliotekets tjenester.

Lykke til i arbeidslivet og videre studier, kull 14!

For første gang ble også CIL – Certificate of International Learning – delt ut til de studentene som hadde opparbeidet seg internasjonale aktiviteter gjennom studieløpet. Hele fem studenter fikk sertifikatet utdelt fra internasjonal koordinator Berit Tveit under seremonien. De har blant annet vært i praksis i Danmark, vært på kurs i Belgia, hatt praksis med internasjonalt fokus i Norge og deltatt på internasjonal konferanse i Irland.

Berit Tveit ønsker studentene som har opparbeidet seg CIL lykke til med å bruke sin internasjonale kompetanse i arbeidslivet.

Det ble en rekke innlegg fra studenter og lærere med takk, minner og gode ord på veien videre. Vi fikk en oversikt over alle temaene studentene har jobbet med til bacheloroppgaven.

  • Mange hadde fordypet seg i ulike aspekt ved barns helse i år, med fokus på sosial inkludering og overgangen fra barn til voksen.
  • Flere grupper studerte aktivitetstilbud ved psykisk helse og rusproblematikk.
  • Noen skrev om Fontenehus som er en arena for fellesskap og arbeidsaktivitet, og andre om arbeidshelse knyttet til arbeidsmiljø.
  • En del grupper hadde også fordypet seg i ergoterapeuters arbeid i kommunehelsetjenensten og velferdsteknologi.

De fleste studentene har vært knyttet til pågående forskningsprosjekter ved Instituttet og våre samarbeidspartnere  i arbeidet med bacheloroppgaven.

Vi ønsker dere lykke til på vei ut i verden, kull 14! Gleder oss til å se dere igjen på kurs, videreutdanninger eller master? Og til samarbeid med dere som praksisveiledere og i prosjekter i fremtiden.

Bli gjerne med i Ergoterapi Alumni gruppen på LinkedIn. Vi planlegger også Alumni-treff på ergoterapiutdanningen ved HiOA i høst. Hold av torsdag 19.oktober fra kl. 15.30!

Dere er stjerner på deres felt!

Dosent Tore Bonsaksen og professor Randi Wågø Aas

Vi har hatt tiltredelsesseminar og fest ved instituttet i forbindelse med at Tore Bonsaksen har fått opprykk til dosent i ergoterapi og Randi Wågø Aas til professor i arbeidshelse. Instituttleder Mona Dahl åpnet arrangementet med å fortelle: «Det er høye krav til forskning, undervisning, veiledning, å benytte flere formidlingsformer og være innovativ for å nå dit dere er i dag. Dere har begge oppfylt alle disse kriteriene og er stjerner på deres felt!».

Randi Wågø Aas startet med å presentere sitt faglige arbeid med tittelen «Forskning på sykefravær: work in progress?». Hun definerte hva en professor er, nemlig en som skal offentlig fremføre og være ekspert på sitt felt. Hennes svar til dette var at «ekspertens fremste kjennetegn er at han vet hva han ikke kan». Videre gav hun et historisk tilbakeblikk på kunnskapssynet som har utviklet seg fra tanken om vitenskap som absolutte sannheter, til  moderne vitenskap som bygger på uvitenheten. Aas sier: «…vi leter for å finne nye svar på de store utfordringene i samfunnet».

Videre gav Randi Wågø Aas et overblikk over dagens situasjon for sykefravær i Norge. Hun hevdet at vi fortsatt tror på sykmelding i helsevesenet, og at aktivitet skjer best ved pisk og tvang. Dette er ikke i overensstemmelse med det vi vet fra forskning. Når sykefravær skal studeres må vi være bevisst at det er ulike faktorer som påvirker helse og sykefravær. Vi må også anerkjenne deltagelse som en egen faktor!

Forskningsfeltet har skiftet retning fra å fokusere på å forebygge sykdom til forebygging av uførhet. Eller med andre ord: hvordan vi kan ha aktive hverdags- og arbeidsliv på tross av helseplager. Hun snakket videre om sykmelding som et valg. Hvorfor går noen på jobb på tross av helseplager? I dag ser vi et økende fokus på at kunnskap fra helsefremmende arbeid, forebygging og tilbakeføring smeltes sammen. Mennesker har hele liv, og arbeid er den viktigste aktivitetsarenaen for voksne!

Randi Wågø Aas arbeider ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus og Presenter – Making Sense of Science. Hun underviser og veileder mange studenter på ulike nivå, og er tilknyttet en rekke ulike forskere og miljø. Mye av forskningen i dag handler om tiltak og intervensjoner. Hvordan tiltakene må være for å få folk tilbake til jobb, er et sentralt spørsmål. Til slutt hentet hun opp tittelen på foredraget: kommer vi oss videre på forskningsfeltet innen sykefravær? Hun mener at koproduksjon av kunnskap er veien mot noen flere svar. På spørsmålet om det er progresjon, svarer hun: JA! Det er bare to professorer i arbeidshelse i Norge, og det er stort behov for forskning videre innen dette feltet.

Kollegaer, samarbeidspartnere og familie var til stede for å høre tiltredelsesforelesningene.

Tore Bonsaksens tiltredelsesforedrag som dosent hadde han kalt «Hva har jeg lært så langt?». Utgangspunktet for opprykket var hans brede plattform med forskning og utviklingsarbeid innen ergoterapi, psykisk helse og pedagogikk. Selv kaller han spøkefullt det han driver med «Mosjonsforskning», og med det mener han forskning i mindre format. Han trakk fram noen sentrale felt som han har jobbet med over tid i denne forelesningen.

Ett område er kroniske sykdommer og det å mestre dagliglivet med en kronisk lidelse. Med utgangspunkt i Lærings- og mestringssentrenes fremvekst har han bidratt med forskning på lærings- og mestringskurs for personer med sykelig overvekt og KOLS. Han forklarte hvordan tro på egen mestring og reell mestring er to ulike fenomen, men sier at disse også kan henge sammen. Forskningen viser at det å ha høy utdanning, være mann og ha et arbeid gir høyere mestringsforventning. Det har også vist seg gjennom forskningen at det er mulig å påvirke mestringsforventning gjennom kursene. Om denne opprettholdes over tid kommer derimot an på faktorer som sykdommens karakter.

Tore Bonsaksen har samarbeidet med forskere i Singapore, Australia og Hong Kong om en studie av studenter innen ergoterapi og læringsprosesser. De spurte seg hva læring i høyere utdanning handler om? Utgangspunktet er studentenes intellektuelle modenhet og konteksten som finnes for læring. Bonsaksen forklarte at det er ulike tilnærminger til læring. Det å være interessert i å lære for læringens skyld kalles dyp læring, mens en mer overfladisk tilnærming til læring handler om å passere eksamen. En strategisk læringstilnærming er fokusert mot å gjøre det best mulig for å være konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det som kommer ut av læringen er i denne studien målt i form av karakterer. Bonsaksen har også sett hvordan generell mestringstro henger sammen med  de ulike tilnærmingene til læring. Det viser seg da at de som scorer høyt på generell mestringstro har mer dyp og strategisk læring, og mindre overfladisk tilnærming til læring.

Tore Bonsaksen takket blant annet ergoterapeutene fra praksisfeltet som har bidratt inn i utdanning og forskning på Instituttet.

Når det gjelder formidling av forskning er Tore Bonsaksen opptatt av at det fortsatt er viktig å publisere artikler i det norske tidsskriftet Ergoterapeuten. På denne måten når vi de vi ønsker! Han mener at om vi innen norsk ergoterapi bare publiserte i internasjonale, engelskspråklige tidsskrifter ville kunnskapen bli utilgjengelig for mange. Et fysisk fagblad med vekt på å publisere artikler på norsk har fortsatt noe for seg! Bonsaksen avsluttet med å si at yrket har vært viktig for han, og han takket mange eksterne samarbeidspartnere innen undervisning og forskning. I tillegg trakk han frem at mange studenter har bidratt som forskningsassistenter. Tore Bonsaksen er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har i tillegg en bistilling ved VID høgskole i Sandnes.

Det kom videre en rekke spørsmål til begge foreleserne, og flere ønsket å gratulere og si noen ord til både dosent og professor. Ved instituttet og innen fagfeltet ergoterapi er vi både stolte og glade for å ha to så kompetente, innovative og produktive forskere, undervisere og kollegaer blant oss. Vi gratulerer og ønsker dere lykke til med det videre arbeidet! Har du lyst til å samarbeide med blant annet disse to? Søk på Master i ergoterapi!

Randi Wågø Aas og Tore Bonsaksen gratuleres av Nils Erik Ness som er leder for forbundet Ergoterapeutene.

Åpen dag – velkommen som søker i 2017!

Torsdag 9.mars var det Åpen dag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det strømmet på med unge som skal gjøre studievalg denne våren. Mange potensielle studenter var interessert i ergoterapi, og kom innom standen vår. Teamet av nåværende studenter gjorde en glimrende jobb med å fortelle om ergoterapi og utdanningen ved HiOA.

Studentteamet på Åpen dag 2017 var Roger Bakke, Monica Røyseth Alnes, Ingrid Elisabeth Imingen og Thea Lindblad

Anne Lund holdt miniforelesningen «Ergoterapi – hva er viktig for deg?» som ble sendt direkte i vår Facebook-gruppe. Du kan se litt av introduksjonen hennes til ergoterapi ved å følge denne lenken. Det var godt oppmøte på forelesningen og mange spørsmål fra en engasjert gjeng.

På miniforelesningen ble det også rom for å snakke sammen om hvilke aktiviteter man hadde gjort dagen før, og hva aktivitene betydde for den enkelte.

Fra 2.året på Ergoterapiutdanningen var Ingrid og Monica på standen hele dagen. På spørsmål om hvordan det var å være med på Åpen dag sier de: «Det var fint å snakke om sitt eget fag! Vi ble drilla i å formidle faget vårt, og fikk virkelig øve på å si hva ergoterapi er til mange som ikke vet det fra før».

Ergoterapistudentene Ingrid Elisabeth Imingen og Monica Røyseth Alnes

De forteller at mange lurer på hva ergoterapi er og hvilke fag utdanningen består av. Det kom også spørsmål om lønn og arbeidsmuligheter for ergoterapeuter. Framtiden ser lys ut for ergoterapeuter, med flere stillinger som opprettes i kommunene. Det er mer fokus på for eksempel hverdagsrehabilitering hvor ergoterapeuters kompetanse er etterspurt. Og innen 2020 skal ergoterapi være lovpålagt tjeneste i kommunene. De fortalte også mange om oppbygningen av studiet, og fikk formidlet at det er varierte undervisningsformer med praksis og gruppearbeid.

I tillegg til å snakke med potensielle studenter på standen, var det to omvisninger i lokalene våre inkludert en titt på litt av pensum og noen digitale fortellinger som studenter ved utdanningen har laget. Ingrid og Monica sier at mange er interessert, og har lest om ergoterapi på forhånd. De avslutter dagen med: «håper vi har rekruttert noen!».

Søknadsfrist for bachelorstudiet i Ergoterapi er 15.april. Visste du at du fortsatt kan søke opptak på Master i ergoterapi og Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse?

Du kan lese mer om Åpen dag på HiOA sine nettsider og se bilder med blant annet ergoterapistudent Roger Bakke.

Ergoterapistudent Roger Bakke forteller om utdanningen til potensielle studenter.