Kurs om bruk av kreativitet i ergoterapi

Denne uka foregår «Course on the use of creativity and Occupational Therapy» i Belgia.
I år deltar Ingrid Imingen, Trine Sandberg, Ena Kreso, Ruba Saada og Joanna Molenda-Hansson fra HiOA. Det internasjonale kurset for ergoterapistudenter som arrangeres hvert år. Sidsel Byhring fra Fysioterapeututdanningen og Cecilie Krüger fra Ergoterapeututdanningen har i mange år hatt med seg 3.års studenter. Det er en intensiv og annerledes uke fylt av workshoper med musikk, bevegelse, drama, lek, kreativitet og formgiving. En obligatorisk del av uka er «Cultural evening» lørdag kveld.

De norske studentene presenterer Norge på «Cultural evening».

Cecilie Krüger forteller «Studentene utvikler terapeutrollen ved at de lærer å tenke kreativt, «utenfor boksen»og å samhandle med hverandre og med klienter. Det internasjonale aspektet er viktig på dette kurset!». Videre sier hun «I tillegg utforsker studentene hvordan ulike aktiviteter kan anvendes i terapi med ulike brukere».

To av studentene fra HiOA har deltatt i to-dagers workshop med «Inclusive Dance With Clients».

I år har blant annet to av deltakerne fra HIOA deltatt i to-dagers workshop med «Inclusive Dance With Clients». Alle har vært en hel dag i Gent hvor de har forberedt og gjennomført aktiviteter med barn på skoler og i barnehager; Sherborne-aktiviteter, kreativ lek med papir, sansemotoriske aktiviteter for barn med nedsatt hørsel og kreativ lek.

Dette kurset teller som en aktivitet i Certificate of International Learning (CIL). For å få kurset godkjent som aktivitet i CIL må studentene registrere aktiviteten. I tillegg må de skrive et refleksjonsnotat om hvordan erfaringen fra kurset bidrar til å gjøre dem til gode ergoterapeuter.

Kanskje du har lyst å lære mer om kreativitet i ergoterapi? Hvis du er 2.års student kan du være med neste år! Alle studentene på ergoterapistudiet får også en smakebit på dette kurset under emnet psykisk helse. Les også tidligere ergoterapistudent Fredrik Imisund sine erfaringer med kurset under blogginnlegget «Sirkus, dans og lek i Belgia».

 

Fremmer digital historiefortelling refleksjoner etter praksis?

Som en del av studentenes bearbeiding av praksiserfaringer i andre studieår, har vi de siste årene brukt digital historiefortelling ved Ergoterapiutdanningen. Det siste året har noen av lærerne, Vigdis Holmberg, Cecilie Krüger og Lisebet Skeie Skarpaas, også arbeidet med en artikkel om våre erfaringer med å bruke denne metoden. Artikkelen beskriver både hvordan workshopen ved utdanningen er bygd opp, hvilket teorigrunnlag vi har for å bruke historiefortelling i ergoterapi og studentenes erfaringer med refleksjon over praksis på denne måten. Dette har vi gjort i samarbeid med Grete Jamissen, som er HiOAs ekspert på digital historiefortelling, og Pip Hardy som driver Patient Voices i Storbritannia.

Du kan lese hele artikkelen «Digital Storytelling as Poetic Reflection in Occupational Therapy Education: An Empirical Study» i Open Journal of Occupational Therapy.

20160523_112923Cecilie Krüger laget en digital historie om digital historiefortelling i utdanningen. Denne historien ble brukt som illustrasjon da vi var på COTEC-ENOTHE konferansen i Galway og hadde workshop om temaet der.

Det var stor interesse blant deltakerne i workshopen for å dele erfaringer. Vi har derfor opprettet en gruppe på facebook for interesserte i Digital historiefortelling i ergoterapi.

COTEC-ENOTHE konferanse i Galway

Forrige uke var det duket for europeisk ergoterapikonferanse i Galway i Irland. Dette var første gang det europeiske ergoterapiforbundet COTEC og det europeiske nettverket for utdanning ENOTHE arrangerte en felles konferanse. Temaet var «Connect» – det ble oppfordret til å bygge broer og gjøre en felles innsats; praksis, utdanning og forskning, for å møte de sosiale og helsemessige utfordringene Europa står overfor.

20160617_140807

Den gamle universitetsbygningen ved National University Ireland – Galway.

En rekke lærere fra Ergoterapiutdanningen ved HiOA bidro med innlegg, symposier, postere og workshop. Også tre av ergoterapistudentene deltok med innlegg. Tora Nilsen og Elin Jøranlid Pedersen fra kull 14 arrangerte workshopen «Digital storytelling for reflection and learning from experience» sammen med Grete Jamissen, Cecilie Krüger og Lisebet Skeie Skarpaas.

20160618_093825

Grete, Lisebet, Tora, Elin og Cecilie er klar for Workshop med digital historiefortelling. Foto: Torhild Stimo.

Tora og Elin presenterte de digitale fortellingene de laget i forbindelse med praksis nå i vår, og fikk skryt og positive tilbakemeldinger fra lærere som representerte utdanninger både i Europa og Nord-Amerika. Under kan du se Toras film, som ble laget fra praksis i Fontenehus.

Maria Fouad er nylig ferdig med bachelorstudiet i ergoterapi, og det siste året har hun arbeidet som forskningsassistent ved utdanningen. Maria presenterte «Characteristics of norwegian clubhouse members and factors associated with their participation in work and education» for en fullsatt sal. Du kan lese programmet fra konferansen og abstraktene fra alle innleggene på konferansens side.20160618_115142

20160618_125251

Forbundsleder for Ergoterapeutene, Nils Erik Ness, gratulerte Maria med innlegget.

De siste årene har Brian Ellingham ved Ergoterapiutdanningen vært president i ENOTHE. Vervet gikk ut etter denne konferansen, og han fikk mange positive tilbakemeldinger for sin innsats i det europeiske nettverket. Den neste COTEC-ENOTHE konferansen vil foregå i Praha i 2020. Følg med på ENOTHEs eller COTECs hjemmesider.

President Brian

Presidentene for ENOTHE, Brian Ellingham, og COTEC, Stephanie Saenger, åpnet den 1. felles konferansen med over 1000 ergoterapeuter fra hele verden til stede.

En annerledes praksis

Thea Moos Opseth og Carina Arntzen er i sin tredje praksisperiode på lavterskeltilbudet Helseforum for kvinner. Dette er et senter som arbeider med formidling, inkludering og fellesskap for kvinner i en vanskelig helse- og livssituasjon. Her blogger de om erfaringene fra en annerledes praksisperiode.

Vi er to 3.års studenter på ergoterapiutdanninga, som i de siste 10 ukene har avholdt studiets siste praksis ved et helsefremmende tilbud for kvinner innen frivillig sektor. Brukere av dette tilbudet har sammensatte utfordringer, og kommer til stedet for å bedre egen helse. En stor andel av kvinnene som benytter seg av tilbudet har minoritetsbakgrunn.

20160308_093209

Thea Moos Opseth og Carina Arntzen er i praksis ved et lavterskeltilbud for kvinner.

Som ergoterapistudenter har dette vært en utfordrende praksis, da vi ikke har hatt direkte veiledning ved ergoterapeut på stedet. Dette har gjort at vi må bruke kunnskapen vi har oppnådd gjennom studiet på kreative måter. Vi har arbeidet med kreative aktiviteter, friluftsaktivitet, samtaleaktiviteter og utviklet temadager med mål å fremme kunnskap om helse. Vi har i løpet av praksis fått tett oppfølging av Vigdis Holmberg, som har fungert som både praksisveileder og lærerkontakt. 

Ved en slik organisasjon, som Helseforum for kvinner, finnes det muligheter for ergoterapeuter å utøve ergoterapi på innovative måter. De ergoterapeutiske aktivitets- og deltagelsesperspektivene blir bakteppet for helsefremmende aktiviteter. 

En dag prøvde vi oss på maleaktivitet. Vi la avispapir ut over et bord, satte frem alle regnbuens farger og store hvite ark. Aktivitetens oppgave var å fylle to sirkler, en liten sirkel inne i en større sirkel med mønstre, farger og figurer. Målet med aktiviteten var å fremme ekspressive opplevelser, følelsen av flyt og kommunisere gjennom kunsten. Aktiviteten var en stor suksess, med vakre resultater!

Malerier

Vakre bilder var resultatet etter maleaktivitet for å fremme ekspressive utrykksformer, flyt og kommunikasjon på Helseforum for kvinner.

Sirkus, dans og lek i Belgia

Hvert år får studenter fra 3.studieår ved bachelorutdanningen tilbud om å reise til idylliske Dworp i Belgia på kurs i kreative uttrykksformer sammen med ergoterapistudenter fra mange land i Europa. Nå i september har Fredrik Imislund byttet en uke i emnet «International Public Health» med en uke kreative workshops. Vi ba Fredrik fortelle om opplevelsene i Belgia:

«Kurset i Belgia har vært en fantastisk opplevelse med veldig variert opplegg.

1502440_10204473148221939_3247195076994925887_o

Fredrik på bardisken!

De to første dagene var jeg med på et kurs for inkluderende dans i en gruppe på 16 stykker sammen med fire ekstra som hadde varierte diagnoser med forskjellige fysiske utfordringer. Her jobbet vi masse med å se hvilke muligheter de hadde og hvilke nye muligheter det gav oss til å bruke dans og bevegelse sammen.

11952971_10153561555337305_7718725448201902557_o

De neste dagene var jeg med på akrobatikk med barn, kreativ lek med barn, lydmassasje, bruk av leire med pasienter, stop motion filmer, improvisasjon og maskelaging med bruk av lys og skygger.

12010595_10153561558032305_1078733886405005464_o

Utenom dette var det også tilbud om diverse kunst-workshoper, kreativ matlaging, sirkusteknikker, multimedia og slapstick og sanselek med barn. I tillegg var det kulturell kveld hvor alle landene presenterte seg selv med mat, drikke, bilder, sang og dans.

12010619_10204473153142062_2534231800717939291_oJeg har definitivt lært mye om mange forskjellige kreative uttrykksformer. Mange av workshopene har fokus på prosessen og veien mot et resultat. Ofte viste vi frem noe, forklarte prosessen og viste en gang til. Dette viste tydelig hvor forskjellig resultat man kan få til tross for flere grupper med akkurat samme utgangspunkt.

En viktig del av kurset for min del var møte med ergoterapistudenter fra andre land. Det gir et godt innblikk i hvor mange forskjellige måter utdanningen gjennomføres på, men likevel med et så universelt fokus rundt ergoterapeuters verdier.

12015019_10153561581412305_5626207495745838990_o

I tillegg er folk superkule og hele kurset er fylt med bra workshops på dagen og fest hver kveld. En intens, men unik uke jeg vil huske for alltid.»

Fredrik avslutter med en oppfordring: «Har du muligheten? Dra!»

Allerede i uke 40 vil studenter i 2.året ved bachelorutdanningen få en smakebit av kurset; da kommer to gjestelærere fra Belgia og underviser i kreative uttrykksformer sammen med lærere fra ergoterapiutdanningen i emnet Psykisk helse og samfunnsdeltagelse.

Alle bildene er tatt av Fredrik Imislund.

11802652_10153561556982305_8257856001922375222_o 11952837_10204473156022134_4549513432999165540_o

11149635_10153561569802305_8169766246929003900_o