Er master i ergoterapi noe for deg?

Unni Sveen leder Master i ergoterapi ved OsloMet

Unni Sveen har nettopp vært på samling med de studentene på master i ergoterapi som jobber med masteroppgaven sin nå. Hun forteller: «vi er så godt fornøyd med masterstudentene og hvordan de jobber! Det er mange spennende temaer; alt fra bruk av hånd i daglige aktiviteter hos barn med CP, til hvordan ergoterapeuter jobber innen psykisk helse med såkalte FACT-team, til eldres bruk av nettbrett». Master i ergoterapi gir mulighet for fordypning i ergoterapifaget, samtidig som man er en del av et fagmiljø på tvers av mastere på Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet. 

Det er mange som lurer på om de kan studere master i ergoterapi på fulltid. I søknadsweb tilbys det kun deltidsplasser, men Unni Sveen sier; «du må søke på ergoterapi master på deltid, men vi tilrettelegger for løp på 2, 3 og 4år. Hvis du ønsker å studere på fulltid eller ha et annet løp enn vanlig deltid over 4år, så tar du bare kontakt med oss». Det er professor i ergoterapi Unni Sveen som leder programmet, i tett samarbeid med Ingvild Kjeken og Tore Bonsaksen. I tillegg bidrar en lang rekke forskere og lærere fra ergoterapiutdanningen på OsloMet og andre eksterne både som forelesere og veiledere.

Master i ergoterapi fikk toppscore på siste måling i studiebarometeret. Mange studenter sier de er særlig fornøyd med at de kan begynne tidlig å jobbe med tema for masteroppgaven, og på den måten fordype seg i sitt interessefelt gjennom hele studiet. Det er mange muligheter for å ta del i forskningprosjekter ved ergoterapiutdanningen på OsloMet som masterstudent, men studentene kobler seg også til prosjekter andre steder som for eksempel på arbeidsplassen. Det er også fullt mulig å utvikle et eget prosjekt! 

Å ta en master gir nye muligheter i arbeidslivet. For eksempel gir det kompetanse som er viktig inn i utviklingsprosjekter i praksisfeltet. OsloMet har laget en liten serie for deg som vurderer; er master er noe for deg?

 

Historisk: første med master i ergoterapi!

En historisk begivenhet på ergoterapiutdanningen! I dag ble første kandidat med master i ergoterapi fra Norge, Øyvor Haugsbakk Talåsen, uteksaminert ved OsloMet Storbyuniversitetet. Tittel på oppgaven er «Det handler om å gi folk en sjanse». Dette er en kvalitativ studie om hvordan personer med traumatisk hodeskade opplever arbeidslivet ti år etter skaden.

Mona Dahl gratulerer Øyvor Talåsen med master i ergoterapi. Veilederne Unni Sveen og Nada Andelic ved siden av.

Hovedveileder har vært Unni Sveen og medveileder har vært Nada Andelic. Kandidat, veiledere, sensorer og instituttleder er alle meget fornøyde! Nå kommer det ferske kandidater med master i ergoterapi på løpende bånd framover.

Les mer om master i ergoterapi – lurer du på noe? Les også vårt innlegg om vanlige spørsmål og svar om masteren her.

Spørsmål og svar: Master i ergoterapi

Det er i underkant av 3 måneder til 15.april og søknadsfrist for 3.kull på Master i ergoterapi! Mange har spørsmål om studiet; om man kan ta studiet på deltid eller heltid, hva man kan skrive om i masteroppgaven, eller hvordan studiet kan kombineres med jobb. Under har vi samlet typiske spørsmål for deg som tenker på å søke om opptak, eller som er ny student.

Men først; det er mange fornøyde studenter som allerede er i gang med master i ergoterapi. Victoria Croker Ritter startet i det første kullet og er kommet langt i studiet. Allerede i det første emnet om ergoterapi i arbeids- og hverdagsliv begynner studentene å jobbe med tema de er interessert i opp mot masteroppgaven. Victoria forteller: «At vi helt fra begynnelsen blir sporet inn på tema, har hjulpet meg å komme i gang med oppgaven».

Victoria Croker Ritter studerer master i ergoterapi

Miriam Lervåg Hallquist er allerede godt i gang med masteroppgaven sin. Hun sier: «Det er veldig inspirerende å fordype seg i ergoterapi sammen med engasjerte lærere og medstudenter med erfaring fra andre felt». Les også intervjuet med Linnea Dammen som sier hun blir faglig sterkere med master i ergoterapi.

Miriam Lervåg Hallquist er godt i gang med masteroppgaven i ergoterapi

Vi har også en Masterflyer som du kan bruke selv eller dele med andre. Men nå over til de vanlige spørsmålene med svar:

Hvordan kan jeg kombinere studiet med jobb? Studiet er samlingsbasert, med samlinger som i hovedsak varer en uke. Våre studenter har erfart at deltidsstudiet lar seg kombinerer med jobb. Det er alltid lurt å ha en dialog med arbeidsgiver tidlig, og ta opp mulighet for permisjon med lønn de ukene du er på samlinger.

Kan jeg ta studiet på heltid? Selv om det i utgangspunktet er et deltidsstudium kan du velge hvor rask progresjon du vil ha. Du kan ta studiet på 2 år, dvs. på heltid, eller bruke 3 til 4 år. For eksempel kan du:

 • Ta emnene for de to første årene over ett år, og starte med masteroppgaven det andre året. Deretter kan du arbeide med oppgaven over ett eller to år.
 • Eller du kan ta de fem obligatoriske emnene over to år, slik det er lagt opp for deltid, og deretter gjennomføre masteroppgaven på ett år.

Hva kan jeg skrive om i masteroppgave? Oppgaven skal skrives over et tema som er relevant for ergoterapi-praksis. Dette åpner for mange ulike tema, siden faget ergoterapi favner bredt. Noen eksempler på tema som studentene våre arbeider med er:

 • Ergoterapi-intervensjoner for barn med CP
 • Ergoterapi for asylsøkere
 • Hjerneskade og arbeidsliv
 • Slagrammedes opplevelse av kognitiv kartlegging
 • Kognitiv trening ved førstegangs psykose
 • Sorg hos foreldre til barn med kroniske tilstander
 • Hvordan påvirker fatigue etter slag muligheten for å komme tilbake i arbeid?
 • Hvordan kan bruk av velferdsteknologi påvirke livskvaliteten til hjemmeboende eldre med lettere hukommelsesproblemer?
 • Hvilket forhold er det mellom KDA-selvrapportert aktivitetsbalanse, helse og endringsmotivasjon blant yrkesaktive kontoransatte i Norge?

Hvordan får jeg veileder? De fleste studentene har veileder som jobber ved ergoterapiutdanningen på OsloMet. Noen har veileder fra arbeidsplassen sin, eller andre de har et samarbeid med, i f.eks. et pågående prosjekt. Det er også gode muligheter til å knytte seg opp mot prosjekter som er i gang hos oss ved ergoterapi-instituttet. De fleste veiledere er ergoterapeuter, men noen har også veiledere med annen faglig bakgrunn. Man må imidlertid være dosent eller har en doktorgrad for å være veileder for en masterstudent.

Gir mastergraden rett til høyere lønn? Noen arbeidsplasser har en regel om lønnstillegg etter endt master, mens hos andre kan det være en forhandlingssak.

Blir jeg automatisk ergoterapi-spesialist? Det kan være at din arbeidsplass gir deg status som spesial-ergoterapeut. For å bli godkjent ergoterapi-spesialist av forbundet Ergoterapeutene må en del andre krav innfris. Imidlertid vil det fra 2020 være et krav at man har en mastergrad for å bli spesialist-godkjent.

Møter jeg ‘bare’ ergoterapeuter på studiet? Hovedemnet ‘ergoterapi i hverdags- og arbeidsliv’ er et rent ergoterapi-emne. Undervisning i alle de tre emnene om metode og vitenskapsteori foregår sammen med studenter fra ulike helseprofesjoner. Emnet kunnskapstranslasjon er også åpent for mange ulike profesjoner.

Hva koster studiet? OsloMet er et statlig universitet og tar ikke betalt for ordinære studier utover semesteravgift.

Når begynner studiet? Studiestart er i slutten av august. Du finner programplan og timeplan som er linket fra masterstudiets nettside.

Har du flere spørsmål?
Kontakt oss på e-post eller telefon

Unni Sveen unni.sveen@hioa.no Mobil 918 84 768    

Ingvild Kjeken  ingvild.kjeken@hioa.no  Mobil 988 02 614 

Klar for karriereboost 19.oktober?

Neste uke arrangerer vi Karriereboost for nåværende og tidligere studenter ved Ergoterapiutdanningen på HiOA. Torsdag 19.oktober fra kl.15.00 i P48 Rom 642 vil et panel med alumner fortelle om sin karrierevei og svare på spørsmål fra deltagerne. I tillegg vil Hallvard Lavoll som jobber med kommunikasjon og sosiale medier på HiOA ha et minikurs i LinkedIn. Det blir også tid til mingle med studenter og alumner, og ikke minst spise pizza.

Kjersti Abel Tvedte

Kjersti Abel Tvedte er en av alumnene som kommer til panelet, hun sier: «Jeg fikk tilbud om jobb før studiene var ferdig. Det var på samme sted som jeg hadde hatt min praksis i somatisk helse i 2. studieår (barneortopedisk på Rikshospitalet). Etter jeg var ferdig på studiet jobbet jeg i et sommervikariat på Kongsgård sykehus i Kristiansand med slag. Og deretter begynte jeg i min nåværende jobb på Rikshospitalet. Jeg var veldig på, og brukte mye tid på jobbsøknadene mine.

Min anbefaling er å ikke være redd for å vise seg frem og fortelle hva man kan. Er det en jobb man har søkt på som man virkelig har lyst på, ring og vis interesse når søknadsfristen har godt ut. Det gjør at du skiller deg ut. 

Mulighetene her jeg jobber nå er mange. Så akkurat nå er jeg i et nytt og spennende prosjekt på nevrokirurgisk avdeling. Der har de savnet ergoterapeut. Og det  har aldri vært ergoterapeut der tidligere, så dette er en enorm erfaring for meg. Men ikke minst også viktig for faget vårt å vise at vi trengs også i den tidlige, tidlige fasen av rehabiliteringsprosessen.»

Petter Müller Aasheim

Det kommer også flere andre alumner til panelet. Alumnene har ulike arbeidsplasser i dag, og både lang og kortere erfaring i praksis.

En av dem er Petter Müller Aasheim, som gikk ut fra Ergoterapiutdanningen nå i vår. I dag jobber han på Fontenehuset Oslo Øst, som ligger på Tøyen Torg i Oslo. Han sier: «Her på Fontenehuset jobber jeg side om side med mennesker som har, eller har hatt, psykiske helseutfordringer.  I dag jobber vi sammen for å drifte Fontenehuset. Mitt beste tips til studenter som skal velge sin karrierevei, er å forsøke å ikke stresse. Man blir ikke flinkere til å velge av å ha høye skuldre. Det meste ordner seg til slutt.»

Monica og Ingrid fra 3.studieår skal lede Karriereboost!

Kom og bygg nettverk og få svar på spørsmål om karriere. Til sammen blir det seks alumner i panelet. Følg med på facebook-arrangementet for presentasjon av alle, og meld deg på! Arrangementet er gratis, men vi trenger påmelding for å beregne nok mat og drikke.

 

Les om vår forrige Karriereboost i februar, og om Kai Inge Solheim som også vil bidra i panelet denne gangen.

Jeg angrer ikke på at jeg begynte på master!

Miriam Lund er masterstudent i ergoterapi

Miriam Lund er heltidsstudent på det første kullet ved Master i ergoterapi. Hun jobber i tillegg deltid som miljøterapeut i en bolig, og som veileder for ergoterapistudenter i praksis innen psykisk helse. Miriam ble masterstudent ett år etter hun avsluttet bachelorutdannelsen ved HiOA.

Vi spør henne om på hvilken måte masterstudiet har bidratt til å øke kompetansen hennes. Miriam kan fortelle at «Utdanningen har gjort meg mer reflektert og kanskje i litt bedre stand til å gjennomføre et forskningsprosjekt. Med en fullført master har jeg flere jobbmuligheter og mer tyngde i jobbsøkingsprosessen». Hun forteller videre at hun mener at utdanningen er relevant, og syns at undervisningen i vitenskapsteori er spesielt interessant.

Miriam forteller at hun opplever mange av foreleserne og deres forelesninger som bedre enn på bachelorutdanningen. Det er også mer frihet på masteren, noe som gjør at hun får jobbet som studentveileder ved siden av. Miriam sier videre at hun liker studiet godt, og at det merkes at det er lagt ned mye arbeid i utdanningen: «Jeg opplever også at foreleserne er blide og positive, og ikke minst engasjerte. Og studentmiljøet er godt!».

Hva slags type jobb kan du tenke deg etter masterstudiet?
«Jeg kunne godt tenke meg å jobbe innen rehabilitering. En jobb som er variert er det beste jeg kunne tenke meg. Men jeg er åpen for alle muligheter, så lenge jeg får jobbet med mennesker!».

Har du noe råd til nåværende og fremtidige studenter på studiet?
«Å ta en master er ganske annerledes enn å ta en bachelor. Det er viktig å ha litt disiplin, da det ikke er skole hver uke. Å danne kollokviegrupper slik at du har noen som pusher deg kan være lurt. Og du kan alltid snakke med lærerne på utdanningen, de er svært behjelpelige hvis det er noe du lurer på eller vil snakke om».

Miriam avslutter med: «Jeg angrer ikke på at jeg begynte på master!». Det er fortsatt mulig å søke opptak for oppstart allerede høsten 2017.

Lurer du hvilke erfaringer andre studenter har med denne utdanningen? Les hva Linnea Dammen synes!

Råd fra alumner: Nettverk og engasjement!

Fredag 10. februar 2017 ble Ergoterapiutdanningens første Karriereboost gjennomført, med godt oppmøte og et spennende panel. Alle alumnene i panelet fortalte kort om sin karriere så langt, og gav råd til studentene som er på vei ut i yrkeslivet.

Alumnipanelet på Karriereboost februar 2017

Ingunn Myraunet sa at hennes beste råd var «nettverk, nettverk, nettverk». Både nettverk og engasjement utenom skolen hadde bidratt til at hun har fått jobb flere steder. Gunvor Lilleholt Klevberg mente at det viktigste var å finne noe du kan engasjere deg i, og bygge kompetanse ut fra det.

Guro Lilleås har lang erfaring som leder selv. Hun mente det var veldig lærerikt å være i et sterkt fagmiljø med flere ergoterapeuter som nyutdannet. Hun sa videre at det viktigste med jobbsøking er å være seg selv og vise at du er motivert for stillingen. Kai Inge Solheim gav råd om å lese stillingsannonsen nøye og fortelle hvilken kompetanse du har å tilby.

Geir Espen Åvitsland fortalte at han søkte mange forskjellige jobber da han var i ferd med å avslutte utdanningen. Han opplevde at det var mye å sette seg inn i når han startet å jobbe, men at det gikk seg til, og at han lærer underveis. Kamilla Lemb Herbjørnsen har jobbet lenge i NAV. Hun forteller at NAV er et spennende sted å jobbe, og at det er stort behov for ergoterapeuter. Hun mener vi må tenke kreativt på hvilke arenaer vi som ergoterapeuter kan bidra i forhold til folks daglige aktiviteter.

Hildegunn Kvarsnes fortalte at hun hadde jobbet med mye forskjellig før ergoterapiutdannelsen, og at dette har vært med å gi henne jobben hun har nå i bedriftshelsetjenenste. Hun var studentrådsleder, og fikk jobb på grunn av det når hun var ferdigutdannet. Både privat og faglig nettverk har vært viktig når hun har fått jobber. Hennes råd er: «Snakk om det du er engasjert i!».

Det kom mange studenter fra alle tre årene ved bachelorutdanningen!

Leder for HiOA Alumni, Jeff Allan Lugowe, utfordret panelet til å si noe om hva de gjerne skulle visst som student. Det kom mange ulike innspill, blant annet i forhold til at det er stor konkurranse om jobbene. Noen tips:

 • Ekstrajobb – bytt gjerne til en jobb som er relevant for utdanningen.
 • Engasjer deg frivillig – gjør frivillig arbeid som er relevant for ergoterapi.
 • Fremheve det du kan bruke fra andre type jobber – for eksempel relasjonskompetanse fra butikkjobb.
 • Jobbe med å styrke egen faglig integritet. Vær spesifikk på hva du kan!

Det var mange spørsmål fra de som hadde møtt opp til arrangementet. En del handlet om overgangen fra utdanning til yrkesliv, og hvordan det var å ha den første jobben. Panelet fortalte at overgangen kunne være stor. De oppfordret til å ta korte vikariater og se på det som utprøving av ulike muligheter. Flere poengterte at det er mange ulike veier til drømmejobben. En mente at det var behov for litt ekstra søvn når man var ny på jobb. Geir Espen Åvitsland sa han hadde fått dette rådet (som skapte gjenkjennende latter fra tilhørerne) fra en kollega etter første uka på jobb:

«Du skal gjøre en jobb fra 8 til 16 – ikke redde verden!»

Flere av alumnene fra panelet hadde tatt en masterutdanning enten rett etter bachelorutdanningen eller etter noen år. Hildegunn Kvarsnes er nå student ved Master i ergoterapi på HiOA. Hun fortalte:

«Profilen til masteren med komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv er kjempespennende! Og det jeg synes har vært så bra hittil, er at alt vi har gjort på samlingene og oppgavene vi har gjort mellom er lagt opp helt systematisk for å lede fram til eksamen i emnet. Og du kan gjøre det matnyttig for din master allerede helt fra starten hvis du har en klar ide.»

Hildegunn Kvarsnes forteller hvordan det er å studere Master i ergoterapi ved HiOA.

Interessert i å søke Master i ergoterapi? Les mer om studiet og meld deg på nettmøte på facebook 15.februar! Søknadsfristen er 1.mars.

Det er også mulig å starte med et emne som kan inngå i en master; videreutdanning i Ergoterapi innenfor allmennhelse eller Kunnskapstranslasjon.

Se arrangementene til HiOA Karriere, og følg HiOA Alumni på facebook. Visste du at vi har en egen Ergoterapi alumni gruppe på LinkedIn?

På slutten av arrangementet ble det satt av tid til mingling og nettverksbygging mellom studenter og alumner.

 

God stemning i kullet på master i ergoterapi!

Denne uka har studentene på master i ergoterapi vært samlet til 3. ukessamling i emnet om intervensjoner i arbeids- og hverdagsliv. Dette emnet er ergoterapispesifikt. En rekke forelesere har vært inne og undervist om ulike intervensjoner for å fremme helse, aktivitet og deltagelse i samfunnet.

Masterstudentene i kull 2016 i klasserommet i KK-senteret ved HiOA.

Det er god stemning i kullet, og en aktiv gjeng som diskuterer relevans for ergoterapi, både i praksis og forskning, av det som legges fram. Målet for denne ukas samling har vært å forstå sammenheng mellom teori, intervensjon og bruk av måleinstrumenter og intervjuer innen arbeids- og hverdagsliv.

Randi Wågø Aas

Blant annet har Randi Wågø Aas undervist om intervensjoner for å fremme deltagelse i arbeidslivet. Hun kom med mange eksempler fra egen forskning i forhold til arbeidsrettet rehabilitering. På dette feltet skjer det en stor utvikling i Norge i dag. Aas viste til ulike studier fra individnivå knyttet til den enkelte sykmeldte, og opp mot aktørnivå. Videre også hvordan tilbudet til sykmeldte er organisert på et overordnet systemnivå.

Unni Sveen er ansvarlig for masteren, og Ingvild Kjeken er ansvarlige for dette emnet. De følger undervisningen i samlingene tett, og trekker linjene mellom de ulike innleggene. Kjeken og Aas er enige om at ergoterapeuter har mye å bidra med inn mot å fremme deltagelse i arbeidslivet for enda flere.

Randi Wågø Aas og Ingvild Kjeken avrunder undervisningen om arbeidsrettet rehabilitering.

Synes du dette høres spennende ut? Det nærmer seg søknadsfrist for opptaket i 2017! Les mer om Master i ergoterapi på HiOA sine nettsider, og søk innen 1.mars!

Lurer du på hvilken karrierevei du skal gå etter fullført bachelor? Hold av fredag 10.februar fra kl. 15.00 – da inviterer vi til karriereboost ved ergoterapiutdanningen for nåværende og tidligere studenter – mer informasjon om sted og program kommer snart!

Jeg anbefaler videreutdanningen i Kunnskapstranslasjon!

Anita Engeset er seniorrådgiver i forbundet Ergoterapeutene, og tok våren 2016 emnet i Kunnskapstranslasjon som er utviklet i samarbeid mellom HiOA og Presenter – Making Sense of Science. Her kan du lese hennes gjesteblogginnlegg om hvorfor hun anbefaler utdanningen.

Dette kurset var midt i blinken og svært nyttig for mitt arbeid i fagpolitisk avdeling i Norsk Ergoterapeutforbund. Det faglige innholdet var veldig relevant. Det legges stadig større vekt på å gjøre helse- og velferdstjenestene kunnskapsbasert. Ergoterapeutene skal ha en kunnskapsbasert tilnærming som skal danne grunnlag for forbundets politiske prioriteringer og arbeid, samt faglig oppdatering og kursvirksomhet. Det har skjedd en rivende utvikling innen faget, og flere og flere tar mastergrad, doktorgrad – og vi har til og med fått noen professorer.

Anita Engeset

Anita Engeset fra forbundet Ergoterapeutene har studert Kunnskapstranslasjon på nettet.

Ergoterapeutene ser det som en viktig samfunnsoppgave å bidra til gode helse- og velferdstjenester for brukerne og samfunnet. I den forbindelse arbeider forbundets politikere opp imot politiske myndigheter både lokalt og sentralt. Det er derfor viktig å til enhver tid kjenne til hva som er samfunnets helse- og velferdsutfordringer, hva sier forskningen og hvordan kan ergoterapeuter bidra med sin kompetanse. Det er en fordel at ergoterapeuter føler seg kompetent og har den nødvendige kompetansen som kreves før en forventer at de omsetter ny kunnskap i praksis. I dag opplever en et gap mellom den gode forskningen og praksis – og utfordringer er å gjøre denne forskningen tilgjengelig og anvendbar i praksis. 

Utdanningen har gitt meg en større forståelse og en rekke strategier og intervensjoner for å oversette og gjøre forskning med vekt på systematiske oversikter, tilgjengelig og anvendbar for praksis. Hjelp til å tenke nytt i måten en kommuniserer faget til beslutningstakere og andre og til å utvikle fagkurs for å gjøre det lettere for ergoterapeuter å implementere det i sin praksis. Og ikke minst større bevissthet og strategier for tettere dialog med medlemmene m.m.

I en travel hverdag kan det ofte være vanskelig å prioritere tid til etter- og videreutdanning. I og med at denne utdanningen er nettbasert, er den mer fleksibel. Jeg kunne legge det mer opp selv, når passet meg best å studere. Undervisningsstoff blir lagt ut tidlig  og en kan gå tilbake til undervisningssnutter, presentasjoner og annet materiell. Veldig nyttig å kunne stille spørsmål og få veiledning på facebook, dette kunne jeg utnyttet mye mer.

Interessert? Les mer om emnet i Kunnskapstranslasjon. Dette emnet inngår i Master i Ergoterapi – hvorfor ikke «tjuvstarte» på en masterutdanning og ta dette emnet allerede nå i høst?

Interessert i å ta i bruk forskning i din jobbhverdag?

Nå er vi i gang med nytt opptak til masteremnet i Kunnskapstranslasjon. Dette er et nettbasert emne på ti studiepoeng som starter opp 1. november. Aktuelle for å ta emnet er ansatte i helsetjeneste, NAV, skole, barnehage, barnevern, arbeidsliv, media og i tillegg aktører og beslutningstakere innen politikk. Kunnskapstranslasjon handler om å lære praktiske strategier for hvordan forskning kan gjøres relevant og tas i bruk i samfunnet.

Faglig ansvarlig for emnet er Randi Wågø Aas. Foto: Unni Sveen

Faglig ansvarlig for emnet er Randi Wågø Aas. Foto: Unni Sveen

Faglig ansvarlig for Kunnskapstranslasjonsemnet er førsteamanuensis Randi Wågø Aas. Hun sier følgende:

Kanskje lurer du på om de metodene du bruker har støtte i forskning? Eller kanskje du har ønsket å vite mer om forskning? Og lurt på om forskning kunne gjort tilbudet ditt bedre til for eksempel elever, pasienter eller brukere? Da kan emnet i Kunnskapstranslasjon gi deg kunnskap og strategier du kan bruke i din praksis. 

Videre forteller hun at emnet også kan være nyttig for journalister og kommunikasjonsrådgivere. Disse jobber ofte med å presentere forskning, og kan lure på om de angriper denne kunnskapen på en hensiktsmessig måte.

Cathrine Hagby har studert Kunnskapstranslasjon på nettet.

Cathrine Hagby har studert Kunnskapstranslasjon på nettet.

Vi har også hørt hva tidligere student, Cathrine Hagby, synes om emnet i Kunnskapstranslasjon. Hun jobber til daglig ved NAV Hjelpemiddelsentral i Buskerud, og forteller at undervisningen ble lagt ut til hvert emne. Hun kunne sitte hjemme i ro og mak og følge forelesningene akkurat når det passet henne.

Jeg kunne se forelesningene flere ganger etter behov og spole tilbake der jeg ikke fikk med meg det som ble sagt. Selv om emnet kunnskapstranslasjon var nytt for meg, var det gøy å lese seg opp og spennende å utfordre seg selv. Det ga arbeidsdagen min en ny retning.

Hagby forteller videre at:

Det var gøy å få veiledning på Facebook. Jeg fikk erfare at det faktisk fungerer å gjennomføre kurs på sosiale medier, med web-basert undervisning og oppfølging. Nyttig å se på kunnskapsutvikling i et nytt perspektiv! Det jeg har lært kan hjelpe meg til å jobbe mer kunnskapsbasert, her og nå.

Du kan se en introduksjonsfilm til emnet på Presenter – Making Sense of Science sin hjemmeside.

Lurer du på hva Kunnskapstranslasjon er? Les dette blogginnlegget skrevet av Randi Wågø Aas.

Master i ergoterapi er i gang!

20160815_093028

Ingvild Kjeken og Unni Sveen ønsket velkommen og ledet dagen.

I går hadde studentene ved den nye masteren i ergoterapi sin aller første dag som masterstudenter ved HiOA. De kom fra flere av landets bachelorutdanninger, noen rett fra ergoterapistudiet. En del hadde jobbet noen få år, og enkelte hadde vært i yrkeslivet lenge – en god blanding slik vi hadde ønsket oss!

Dekan på Fakultet for helsefag, Gro Jamtvedt, hadde en hilsen til studentene, og fikk æren av å offisielt åpne den nye masterutdanningen.

20160815_093645

En symbolsk snorklipping måtte til! Gro Jamtvedt klipper, og ærklærer utdanningen for åpnet.

Lederen i forbundet Ergoterapeutene, Nils Erik Ness, hadde laget en videohilsen der han gratulerer og sier at dette er en historisk dag for ergoterapi i Norge.

Også Instituttleder Mona Dahl ønsket masterstudentene velkommen. Hun fortalte at veien mot denne dagen hadde vært lang, og noe flere på utdanningen hadde jobbet hardt med i flere år. Hun takket spesielt Randi Wågø Aas, Unni Sveen og Ingvild Kjeken ved ergoterapiutdanningen, og Anne Sofie Falck-Ytter ved adminstrasjonen for utholdende og grundig arbeid for å få masteren i ergoterapi godkjent og klar til å ta imot studenter.

Vi gleder oss til fortsettelsen – velkommen ferske masterstudenter!

20160815_100655

Mona Dahl serverer studentene boblende drikke og frukt for å feire den nye utdanningen ved instituttet.