Radical Behaviorism

Nå er omtrent 75% (!!) av semesteret unnagjort allerede. Det er kanskje på sin plass å gi et lite innblikk i hva jeg faktisk driver med og lærer om her i Reno, utover besøk og ulike helgeturer. Jeg tar totalt tre masteremner à 3 credits, tilsvarende 30 studiepoeng hjemme i Norge. Jeg skal her i dette innlegget fortelle litt om et av fagene jeg har her ved UNR, nemlig Radical Behaviorism.

Rent praktisk er faget lagt opp med ordinære klasseromundervisninger 2,5 time, én dag per uke. Hver forelesning startes med en 40 minutters test av pensumet forelest foregående uke. De 13 av totalt 14 beste testene blir så regnet sammen og danner 80% av karakteren i faget. Siste 20% kommer fra en avsluttende liten hjemmeoppgave i begynnelsen av desember. Et slikt opplegg er alt annet enn hva jeg var vant til fra mine 4 år på Universitet i Oslo, ei heller i løpet av det første året ved HiOA.

Pensumet her er to svært sentrale bøker innenfor fagfeltet, skrevet av B. F. Skinner. Disse to er About Behaviorism og Beyond Freedom and Dignity. Vi startet med førstnevnte bok, hvor Skinner innleder med å si at Radical Behaviorism ikke er vitenskapen om menneskelig atferd, men filosofien til denne vitenskapen. Han stiller spørsmål ved om en slik vitenskap i det hele tatt er mulig og om den kan redegjøre for alle aspekter ved menneskelig atferd. Er lovene og reglene her like gyldige som de innenfor eksempelvis fysikk og biologi? Målet med denne boken er i og for seg å svare på kritikken rettet mot atferdsanalyse som vitenskap. Her sier Skinner at det blant annet er blitt hevdet at atferdsvitenskapen ignorerer bevissthet og følelser, at den ikke tar høyde for kognitive prosesser, intensjon og hensikt. Gjennomgående i denne boken er Skinners svar på alle disse tiltalene som reises mot atferdsvitenskapen. Her bryter Skinner ned denne kritikken sakte men sikkert gjennom en vitenskapelig forankret analyse av atferd og dens underliggende filosofi.

I den andre boka, Beyond Freedom and Dignity, går Skinner mer inn på temaer som frihet, verdighet, verdier, kontroll og straff. Denne boka ble skrevet i etterkrigstiden og en kan ane at både sosioøkonomiske og politiske omstendigheter lå til grunn for utformingen av boka. Her tar Skinner et oppgjør med datidens voksende tro på en fri vilje og autonomi, og viser måter dette begrenser mulighetene for å bruke vitenskapelige metoder for å modifisere atferd med det formål å bygge et bedre organisert og lykkeligere samfunn. En grunnleggende antakelse innenfor atferdsanalysen er at omgivelsene (miljøet) determinerer atferd. Skinner sier i denne boka at når kontingensene som forklarer den observerte atferden ikke er identifisert, så har en del av denne atferden en tendens til å bli årsaksforklart med ”the mind”. Eksempelvis: ”jeg bare bestemte meg for å gjøre det”. Her sier Skinner at denne illusjonen om at vi har en indre kontroll er særlig forvirrende når den eksterne kontrollen (fra omgivelsene) ikke er eksplisitt, synlig. Hele poenget i denne boken kort fortalt er at det er kilder til kontroll som vi ikke kjenner igjen og disse er mer problematiske enn de åpenbare formene for kontroll. Dersom dette er temaer av interesse så anbefales det på det sterkeste å lese disse to snertne bøkene.

Faget Radical Behaviorism anses av de fleste studentene på programmet her ved UNR som et av de vanskeligste. Det vi blir målt på i disse ukentlige testene er praktisk talt i hvor stor grad vi klarer å memorere boka fra perm til perm, to kapitler ukentlig. Dette høres kanskje både litt unødvendig og kjedelig ut, men tanken er at vi skal lære å uttrykke oss skriftlig så vel som muntlig med et raffinert og teknisk presist språk (à la Skinner, naturligvis). Foreleseren i faget er for øvrig ingen hvem som helst; Linda Hayes har et solid befestet navn og en høy anerkjennelse innenfor atferdsanalysen. En kan vel beskrive det med en kombinasjon av ærefrykt og pågangsmot som vises gjennom ekstra hard jobbing for å prestere på testene.

Den største fordelen med den nevnte oppbyggingen av dette faget er at det meste av ”arbeidet” blir kontinuerlig tilbakelagt underveis i semesteret, slik at ikke hele karakteren avhenger av prestasjonen din på en 4 timers skoleeksamen én dag i midten av desember. Alt i alt er jeg godt fornøyd med faget så langt. Et emne som dette er noe jeg mener alle atferdsanalytikere hadde hatt godt av å ta. Disse to bøkene er for øvrig ikke skrevet for eksperter og overkvalifiserte lesere, men heller lekmenn interessert i å lære mer om atferd og hva som ligger til grunn for det vi i dag kaller The Science of Human Behavior eller rettere sagt Behavior Analysis.

Forfatter: eskiljs

Mitt navn er Eskil Johnsrud Sæterlien. Født på Lillehammer, 23 år gammel og er nå student ved masterprogrammet Læring i komplekse systemer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. For øyeblikket er jeg bosatt i Reno (Nevada) hvor jeg studerer et halvår ved University of Nedada, Reno.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *