Behavior Management and Consultation

Nå skriver vi desember måned og det er på høy tid å redegjøre for mitt andre fag her ved UNR. Som overskriften heter faget Behavior Management and Consultation (PSY 767). Her har vi forelesning hver mandag fra klokken 16-18.15. På lik linje med faget Radical Behaviorism har vi også her ukentlige pensumbaserte tester, dog er det noen færre tester og av et mindre omfang. Resultatene på de 10 beste testene utgjør 50% av karaktergrunnlaget i faget. I de siste 50 prosentene kommer 10% fra en individuell presentasjon, 20% kommer fra en avsluttende oppgave (literature review) mens de resterende 20% regnes fra et prosjekt vi har hatt pågående hele semesteret.

Første forelesning i høst ble vi bedt om å danne grupper på 2-3 personer og oppsøke virksomheter her i Reno og tilby de ”performance consulting”. Dette slik at vi skal få litt praktisk erfaring i flere av de elementene man lærer om og leser om. Min gruppe holder på å konsultere hos SPCA (Society For the Prevention of Cruelty to Animals) som er en landsdekkende organisasjon med tusenvis av ”animal shelters” rundt om. Her er det en kombinasjon av faste ansatte og frivillige arbeidere.

En sentral del av en konsulteringsprosess enten du driver i det offentlige, private eller frivillige organisasjoner er jo det å nå ut til potensielle klienter, kall det å ”selge seg inn” om du vil. Neste ledd i prosessen er jo det berømte ”første møtet med klienten”. Her handler det blant annet om å få en oversikt over hva slags problemer og utfordringer som klienten står overfor, samt å få frem hvilken kompetanse vi har og hvordan vi kan bidra til å løse problemet. Nå skal ikke jeg forklare i det lange og det breie om videre steg i en konsulteringsprosess, men vårt arbeid hos SPCA i Reno handler i praksis om at vi skal tilby de gratis konsultasjon/arbeid noen timer hver uke i omtrent 13 uker. Problemet, eller rettere sagt utfordringene organisasjonen har går på kommunikasjon (internt). Utfordringer knyttet til ineffektive kommunikasjonsmetoder og systemer med et erkjent potensial for forbedring. Som et resultat av dette har det i tillegg oppstått en noe uklar ansvarsfordeling hvor ansatte ikke er helt klar over egen beslutningsmyndighet. Dette får naturlig nok konsekvenser for effektiviteten til virksomheten, noe også en non-profit organisasjon som SPCA må ha fokus på. Vi skal presentere arbeidet vårt hos SPCA for klassen i slutten av semesteret, som en avsluttende del av kurset.

For øvrig er to av de mest brukte pensumbøkene i faget Human Competence av Thomas Gilbert i tillegg til Flawless Consulting av Peter Block. To svært forskjellige bøker i metodikk og kompleksitet, men til sammen utgjør de en fargesprakende inngangsportal til fagfeltet OBM (Organizational Behavior Management).

Når det kommer til den nevnte individuelle presentasjonen, som utgjør 10% av karakteren i faget, ble vi tidlig i semesteret tildelt ett kapittel hver fra boka Performance Consulting av Robinson & Robinson. Jeg hadde presentasjon nå nylig, mandag 20. november. Temaet for min presentasjon var kapittel 9: ”Identifying and Responding to Opportunities for Performance Consulting”. Her belyses viktigheten av å gjenkjenne klientens reelle behov, samt det å respondere på klientens atferd. Her sier Robinson og Robinson at noe av det mest kritiske en konsulent gjør er å stille de riktige spørsmålene på riktig måte. Et artig poeng de kommer med er at vi påvirker mer på bakgrunn av hva vi spør om, enn hva vi forteller.

          Behavior Management and Consultation er et spennende fag. Her tas vitenskapen om atferd og dens prinsipper vekk fra vante områder som klinikk og institusjoner, og inn i organisasjoner på system- og individnivå. Strukturen og opplegget rundt faget er som du kanskje har forstått svært sammensatt. Her er det ikke akkurat snakk om en statisk forelesningsrekke på 10-12 forelesninger à 2 timer med en avsluttende skoleeksamen på 4 timer i midten av desember. (og godt er det!)

Forfatter: eskiljs

Mitt navn er Eskil Johnsrud Sæterlien. Født på Lillehammer, 23 år gammel og er nå student ved masterprogrammet Læring i komplekse systemer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. For øyeblikket er jeg bosatt i Reno (Nevada) hvor jeg studerer et halvår ved University of Nedada, Reno.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *