Læring i komplekse systemer

Nå nærmer utvekslingssemesteret mitt seg slutten og du har gjennom bloggen fått en passelig god innsikt i hvordan livet her i Reno er både på og utenfor skolen. Derfor tenkte jeg å gi deg et lite innblikk i hva som venter meg når jeg kommer hjem, nemlig masterprogrammet i Læring i komplekse systemer (MALKS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

For deg som måtte ha et snev av interesse i å høre om dette, så kan jeg ikke annet enn å anbefale deg å lese videre. Du står likevel helt fritt til å hoppe av allerede nå.

Uansett, MALKS er et masterprogram som tar opp 40 studenter hver høst, fordelt på 2-åirge heltidsstudenter og 4-årige deltidsstudenter. Den disiplinen som danner det faglige fundamentet for dette masterprogrammet er atferdsanalyse. Vitenskapen om atferd. Dette kommer kanskje ikke som en stor overraskelse for de fleste av dere, især om du har lest flere av de foregående innleggene denne bloggen har å by på. Andre områder som masteren toucher innom er knyttet til organisasjon- og læringspsykologi, ledelse, kommunikasjon og evolusjonsteori. Her tilegner du deg med andre ord kunnskaper om atferd på individ, gruppe og systemnivå med en atferdsanalytisk grobunn.

Under en diskusjon du har hatt med noen tidligere om alt og ingenting har du kanskje hørt vedkommende stille spørsmålet; ”er det arv eller miljø”? Neste gang du hører dette spørsmålet kan du svare at denne debatten er død for lengst. Det vil alltid være begge deler. Det vi er interessert i er relasjonen mellom vårt genetiske utgangspunkt (genetic endowment) og miljø (omgivelser). Den atferden vi kan observere hos et individ i dag vil nemlig være produktet av disse to forholdene. Du kan for eksempel si at du er rask eller har raske muskelfibre i kroppen 40% som følge av genene dine og 60% som et resultat av hard trening.

Et viktig spørsmål som stilles her på studiet er: ”why do people behave as they do”? Dersom vi ønsker å forklare hvorfor et individ gjør som det gjør, trenger vi visse kunnskaper om de foranledigende hendelser som ligger bak den atferden vi observerer. Gitt at vi får tak i denne kunnskapen, så kan atferden forutses (predikeres) og med de rette intensjonene kan vi også kontrollere den.

Studiet Læring i komplekse systemer gir deg kunnskap og ferdigheter til å analysere bakenforliggende årsaker til atferd som vi ser hos individer så vel som i systemer (eks: organisasjoner) i dag. Du vil med andre ord få ulike verktøy til å kunne si og gjøre noe med atferd, og her kommer det viktige; med et vitenskapelig grunnlag og med bruk av et teknisk atferdsanalytisk begrepsapparat.

Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og for å endre omgivelsene trenger vi kunnskap (om atferd). Dette masterstudiet gir deg kompetanse til nettopp å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

 

Søknadsfrist: 1. Mars                                                                                        Opptakskrav: Bachelorgrad                                                                         Karakterkrav: overkommelig

For å lese mer om studiet kan du klikke deg inn på lenken nedenfor:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Laering-i-komplekse-systemer

Forfatter: eskiljs

Mitt navn er Eskil Johnsrud Sæterlien. Født på Lillehammer, 23 år gammel og er nå student ved masterprogrammet Læring i komplekse systemer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. For øyeblikket er jeg bosatt i Reno (Nevada) hvor jeg studerer et halvår ved University of Nedada, Reno.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *