Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem

Ergoterapeututdanningen ved OsloMet anvender EVA for å utvikle studenters innsikt i faktorene som påvirker menneskelig aktivitet, utvikle analytiske ferdigheter og tilegne seg ergoterapi fagspråk. Deler av EVA systemet brukes klinisk av ergoterapeuter i kartlegging av aktivitetsutførelse hos brukere.