Seminar: Analyse av aktivitetsformer (Occupational Forms)

Kan analyse av aktivitetsformer bidra til å bedre observasjoner av aktivitetsutførelse?

Dette var utgangspunktet for to seminardager (8. februar og 9. mars) i samarbeid med ergoterapeuter fra Oslo Universitets Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Seminardagen omhandlet:

  • relasjonen mellom aktivitetsformer og aktivitetsutførelse (Occupational form and performance)
  • analyse av aktivitetsformer med EVA
  • analyse av aktivitetsformer i metodisk bruk av aktivitet
  • aktivitetsdiagnose (Occupational diagnosis)
  • dokumentasjon.

I tillegg gjennomførte deltakerne observasjoner med EVA i forkant av første seminardag og i mellomperioden, både med og uten en foreliggende analyse av aktivitetsform. EVA-gruppen har samlet skjemaene for samligning, så kanskje vi noen svar på det innledende spørsmålet!

Vi har fått positive tilbakemeldinger (se bilde), så bare ta kontakt hvis du er interessert i et lignende seminar!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *