Introduksjon

Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem er opprinnelig utviklet som et pedagogisk verktøy for bruk i undervisning ved ergoterapeututdanningen i Oslo. Ved å bruke EVA systemet kan studenter få innsikt i de komplekse faktorene som påvirker menneskelig virksomhet og aktivitetsutførelse, utvikle analystiske ferdigheter og tilegne seg ergoterapi fagspråk. EVA består av ulike skjema som brukes til å analysere hele eller ulike deler av det menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) systemet. Skjema kan velges og settes sammen for å analysere og vurdere ulike sammenhenger innefor MAO systemet og i henhold til ulike terapeutiske formål.

Enkelte ergoterapeuter og ergoterapimijøer har tatt deler av EVA systemet i kartlegging av brukere. Siden EVA er utviklet som et pedagogisk verktøy og er ikke validert som klinisk instrument, bør terapeuter være varsomt og kritisk til hvordan det tas i bruk. I lys er arbeid i gang for å oppgradere EVA systemet. Etter hvert vil deler av EVA systemet gjøres tilgjengelig for klinisk bruk sammen med aktuelle brukermanualer.

Er du lærer eller student kan du lese mer om EVA som læringsverktøy under “pedagogisk utgave”.

Ønsker du å anvende EVA i klinisk praksis se “klinisk utgave”