Publications

Publications

Clark, E. G., Jespersen, L. F., Ellingham, B., & Brovold, T. (2014). “Fra skoleputen til kjøkkenbenken”. [From school desk to kitchen bench]. Ergoterapeuten, 57(1), 26-34.

Jespersen, L. F., Clark, E. G., & Ellingham, B. (2014). Klinisk bruk av ferdighetsanalyse fra EVA-systemet i observasjon og dokumentasjon av aktivitetsutførelse. [Clinical use of performance skills analysis from the EVA-system in observation and documentation of occupational performance). Ergoterapeuten, 57(4), 60-69.

Presentations

WFOT 2018 –  Cape Town, Sør Afrika – poster: Poster-WFOT-2018

Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2017 – Trondheim – oral presentation

COTEC/ENOTHE 2016 – Galway, Irland – poster

WFOT 2014 – Yokohama, Japan – oral presentation

Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2013 – Oslo – oral presentation

COTEC 2012 – Stockholm – oral presentation