Versjoner

2016:

  • Pedagogisk utgave: Utkast ny funksjonsanalyseskjema basert på ICF terminologi

2015:

  • Klinisk utgave: Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse
  • Klinisk og pedagogisk utgave: Oppdaterte motorisk, prosess og kommunikasjons/interaksjons ferdighets analyseskjemaer