Last ned siste versjoner av EVA-manual og skjemaer

Manual for kartlegging og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse (2015) eva-2015-manualen

Aktivitetsanalyseskjemaer:

Analyse av handlingssekvenser/operasjoner i en aktivitet: eva-2015-trinnanalyse-ferdigheter

Analyse av prosessferdigheter anvendt i en aktivitet: eva-2015-prosess
Analyse av motoriske ferdigheter anvendt i en aktivitet: eva-2015-motor
Analyse av kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter anvendt i en aktivitet: eva-2015-komm-acis

Analyse av kroppsfunksjoner anvendt i en aktivitet: eva-2018-kroppsfunksjoner