Kurs i ACIS

Den 28. oktober og 11. november 2016 ønsker høgskolelektor Brian Ellingham og førstelektor Tore Bonsaksen velkommen til kurs i klinisk vurdering av ferdigheter i kommunikasjon og interaksjon (ACIS – Assessment of Communication and Interaction Skills).

ACIS er grunnlag for skjema for analyse av kommunikasjons og interaksjons/samhandlings ferdigheter i EVA system. En fin mulighet å fordype deg i terminologien og utvikle ferdigheter i observasjon.