Pedagogisk utgave

Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) ble utviklet på ergoterapeut­utdanningen ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus – HiOA) for bruk i undervisning. EVA består av et utvalg skjema som sammenfatter begrepssystemer hentet fra standardiserte instrumenter, formaliserte kontrollerte vokabularer, teoretiske modeller, konsensus og erfaring (Ellingham & Opsahl, 2003). EVA har blitt utviklet over mange år og skjema har blitt inkludert, fjernet og justert i respons til behovet for undervisningsmateriale. EVA anvendes i ferdighetstrening, studentoppgaver, praksis og eksamen. EVA skjema brukes både i analyse av aktivitetsform (occupational form) og aktivitetsutførelse (occupational performance) (Kielhofner, 2008; Nelson, 1988, 1995; Nelson & Jepsen-Thomas, 2003).

Tilleggsskjema til utdanning og opplæring (se for øvrig kliniske versjoner og brukemanual):

Analyse av kroppsfunksjoner: eva-2018-kroppsfunksjoner-utvidet pedagogisk versjon