Etisk Dilemma Caser

Misbruk av B-preparater 

En 69 år gammel dame som kommer til apoteket for første gang og skulle hente Sobril som hun hadde på resepten. Farmasøyten oppdager med en gang at det hun skulle hente er mye sobril på en gang og  som var for mer en 3 måneders bruk. Hun sjekket da refusjons koden som var -90. Refusjons koden -90 betyr palliativ behandling i livets sluttfase, eksempelvis folk som har fått kreft og kan forlate verden etter noen måneder. Denne typen refusjonen kan ytes selvom legemiddelet skal brukes i mindre enn 3 måneder. Vurderingen blir da at  det ikke spiller så stor rolle om pasienten får alt for mye Sobril. Farmasøyten ekspederte det og pasienten gikk.

Etter ca. mindre enn 1 måned kom samme pasienten igjen og hun skulle hente Sobril, Stilnoct Apodorm og Trampalgin. Farmasøyten begynte å lure på om hun bruker alt for mye tabletter per dag, men hun ekspederte denne gangen også. Grunnen til dette er refusjonpunktet palliativ behandling som gir en annen faglig vurdering enn behandlingen av ellers friske personer.

Så skjedde det samme etter ca. mindre enn en måned. Denne gangen begynte farmasøyten å lure på hvordan denne dama klarer å stå når hun tar så mange tabletter per dag. Farmasøyten sjekket mer av historikken og oppdaget at pasienten hadde hentet pakker som er egentlig til 3 måneders forbruk, men hun bruker dem på en måned og går tom og henter mer.

Her er pasientens forbruket av B-preparater på det apoteket jeg har praksis i:

Sobril forbruket ift. historikken er ca. 7-8 tabletter per dag i løpet av en måned da hun henter 200 tabletter hver gang.
Legen sin dosering er :

Stilnoct forbruket ift. historikken er ca. 6-7 tabletter per dag i løpet av en måned.
Legen sin dosering er :

Apodorm forbruket ift. historikken er ca. 4 tabletter per dag i løpet av en måned.
Legen sin dosering er :

Farmasøyten mistenkte at hun kanskje selger dem til noen andre. Spørsmålet om å ringe legen og spørre om det som skjer  begynte å dukke opp. Dette ble gjort i april 2016. Men spørsmålet er om det er rett eller galt om man ringer legen og sier ifra noe om damens forbruket av B-peparater. Særlig i tillfeller hvis det er flere leger som forskriver. Farmasøyten ringte fastlegen som har forskrevet resepten og konfererer. Legen vurderer forbruket som forsvarlig fordi pasienten har mange psykiske problemer i tillegg til en kreftsykdommen. Men det fremkommer i samtalen at dette har pågått over mange år.
Jeg og veilederen min (farmasøyten) mener fortsatt at forbruket er i overkant av hva som kan anses forsvarlig,  men velger å ekspedere når legen har godkjent det og refusjons koden er -90. Men for at dette skal oppfylles på blåresept må legens dosering samsvarer med forbruk, resultatet av det kravet er at legen skriver brukes som avtalt uten definert dosering. Da tar legen større del av ansvaret for doserig og forbruk.

Vi har gjort oss noen refleksjoner over at denne eldre dama som klarer å stå og driver vanlige hverdags aktiviteter dvs. hun komme seg til apoteket og henter medisiner selv og hun ser så frisk ut som alle andre når hun bruker store doser beroligende og sederende legemiddler hver dag!. En viss grad av toleranse utvikles over tid, men hvor mye er uklart. Det er et dilemma om å være realistisk og samtidlig ha et åpent sinn for denne typen pasienter som lett blir sett ned på i helsevesenet.

Jeg var ikke der når veilederen min oppdagen det, men med en gang hun fortalte meg og viste meg historikken på forbruken tenkte jeg også at det skjer noe misbruk som legen kanskjer ikke er klar over!

Jeg synes at veilederen min (farmasøyten) har gjort en bra jobb da hun ringte legen og fikk svar på det hun lurte på. Det er sånn vi må tenke, selv om hun ikke var enig med legen, fornærmet hun seg ikke han og fikk gjort sin del av jobben. Men det er fortsatt vondt å la det skje hver gang, misbruket må avsluttes en dag synes jeg. Og det store spørsmålet er for etisk det er å la dette fortgå over tid. Hvor lenge er lenge når det gjelder -90 pasienter?

Det er selvsagt fantastiskt at hun har overlevt i flere år, men det stiller spørsmålstegn til bruket av en diagnosekode som er opprettet for å beskytte de aller svakeste pasientene.

Jeg trenger å søke mer kunnskap om forskjellige refusjons koder og hva de innebærer.  Jeg lærte mer om refusjons koden -90 også.  Det jeg lærte også av denne situasjonen er å være mer våken og sjekker alltid pasientens historikk spesielt når han/hun henter A/B-preparater for å ha oversikt over forbruket sitt. Det er den teknikken jeg kommer til å bruke videre.

 

Kort om en annen etisk dilemma case.

Personen skulle bytte fra Neurontin til Lyrica. Problemstillingen kommer når kunden bruker enn større dose Neurontin enn det som avtalt med legen. Ved byttet anbefaler famasøyten å startet på en dose Lyrica som tilsvarer Neurontindosen som han faktisk bruker. Men ber kunden å ta dette opp med legen først.

Legen ringer noen dager senere og klager til apoteket angående rådet å bruke en høyere Lyrica dose en forskrevet. Det er åpenbart at legen ikke er informert av pasienten om faktisk forbruk av Neurontin men taushetsplikten hindrer farmasøyten til å forklare det som har blitt sagt , dvs når det gjelder doseringen av Lyrica.

Etiske dilemma der når kunden i fortrolighet har valgt å fortelle det til oss men vi har en taushetsplikt og kan ikke fortelle det til legen! Det er avsluttet med at byttet gikk bra med en høyre dosering og at kunden er forsøkt motivert til å ta en mer ærlig samtale videre med behandlende lege for sitt eget beste.


4 kommentarer

Hopp over til kommentarskjema

  • fatin17 on 16. februar 2017 at 21:21
  • Svar

  Hei!
  Jeg lurer på om det ville vært klokt å gjennomføre en god samtale med pasienten som er i en meget krevende situasjon. Farmasøyten kan kanskje spørre om hvordan hun har det, hvordan legemidlene virker for henne, hva slags bivirkninger opplever du osv. . På denne måten kan farmasøyten forstå situasjonen bedre og deretter komme med anbefalinger. Jeg tror pasienten vil sette pris på dette, spesielt når farmasøyten viser forståelse, respekt og empati, og at hun virkelig bryr seg om pasienten og prøver å forstå hennes situasjon.

  Jeg har ikke noen erfaringer med pasienter som er livets siste fase, men tenker at smertelindring og psykisk velvære må ha høy prioritet.

 1. Hei Faten 🙂
  Det er bra at du har tatt opp en veldig relevant situasjon i oppgaven din.
  Det er noe som jeg har også kommet bort i veldig mange ganger, og da er det ikke så lett å vite hvordan man skal håndtere situasjonen.
  Jeg synes farmasøyten gjorde en riktig vurdering om å informere legen om det som hadde skjedd selvom legen ikke gjorde noen ting. Da har man i hvertfall gjort jobbe sin som en farmasøyt.

  • Zinah Ghassan Al-Tameemi on 20. februar 2017 at 11:52
  • Svar

  Hei Faten.
  Din veiledere er flink fordi det er ikke alle som tenker å kontakte lege.
  noen prøver kanskje å spørre pasienten om det går fint med henne med denne doseringen og om evt. det er normalt!!
  det har skjedd noe lignende en gang hvor en dame skal hente sobril, nobligan, pinex forte med akkuratt samme dosering som sier
  2 kapsler morgen,
  2 kapsler kl.13,
  1 kaps. kl.18,
  2 kapsler ved sengetid.

  Hun hasse imovane også med dosering

  SOVEMEDISIN

  1 tablett ved sengetid

  Når vi spurte kunden om det er ok med dosering så sa hun ja ja min mor har brukt denne dosringen siden hun var 28 år!!! (pasienten er født i 54).
  så man kan også få svar av å spørre pasienten.

  • Grethe on 22. februar 2017 at 10:31
  • Svar

  Hei Faten

  Du beskriver situasjonen godt, det er bra! Jeg tenker her at du også kan bruke den etiske refleksjonsmodellen KLOK og se hvordan du ville ha håndtert situasjonen. Vurder også hvordan de etisk retningslinjene for farmasøyter kan være til hjelp for din praksis. Gode argumenter forankret i teori og lovverk, gir mulighet for en velfundert praksis. Du har fått mange gode kommentarer fra dine medstudenter, empati, respekt og god kommunikasjon – er viktige elementer å ta med seg. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at helsepersonell kan samarbeide, med utgangspunkt i pasientens beste!

  Lykke til videre, mvh Grethe

Legg igjen en kommentar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.