Alumnipanel for økt kunnskap om jobbmuligheter og karriereutvikling

20160307-_MG_4011Etter at HiOA fikk en egen alumnikoordninator har alumniaktiviteten ved stadig flere utdanninger økt. Ett av de nye alumninettverkene finnes på Institutt for fysioterapi, der første alumnipanel ble arrangert i starten av mars. FPK-bloggen var til stede da ca 50 nåværende og uteksaminerte fysioterapistudenter møttes for å snakke om karrieremuligheter og valg av utdanning. I dette innlegger forteller Amanda Johnsen (student på fysioterapiutdanningen), Katrine Amarloui (karriereveileder ved HF) og Jeffrey Lugowe (alumnikoordinator ved HiOA) om hvordan de har planlagt og organisert arrangementet, og hvorfor studentene mener at slike arenaer er særlig viktige å ha under studietiden.

Hvordan kom alumnivirksomheten på Institutt for fysioterapi på plass?

Våren 2015 ble «HiOA karriere – på vei» opprettet som en ny karrieretjeneste. Tjenesten tar utgangspunkt i studentens livsløp, det vil si fra før de er tatt opp som studenter til de er alumner. I den forbindelse ble det opprettet en karrierestilling på hvert fakultet, der jeg og de tre andre blant annet skal bidra til å utvikle alumnivirksomheten på fakultetene. Sammen med Jeff og Amanda la vi en plan for hvordan vi kunne lage et alumniarrangement for kommende og nåværende fysioterapeuter. Jeg tror det er viktig at studentene er bevisst på hva som venter dem når de er ferdigutdannet, så planen er å utvikle dette til å bli en årlig møteplass.

Hvordan har dere planlagt og promotert dette alumnipanelet?

Katrine: I forkant av arrangementet var jeg i kontakt med fysioterapistudentene for å finne mer ut av hvor skoen trykket – hva lurte de på og hva savnet de informasjon om? Det kom da frem at mange hadde spørsmål om jobbmuligheter, og at flere oppfattet det som vanskelig å skaffe seg jobb. I tillegg lurte noen på om det var spesifikke ekstrajobber man kunne ta som student, som kunne være relevante å ha på CVen når man skulle søke jobb som ferdigutdannet. Vi ønsket derfor å ha fokus på erfaringsdeling knyttet til jobbsøking, men også tips om hvordan man som student kan å øke mulighetene for senere jobb.

20160307-_MG_4007

Kveldens paneldeltakere

Jeff: I rekrutteringen av paneldeltakere brukte vi LinkedIn, som er en veldig nyttig side for å komme i kontakt med tidligere studenter. Her finnes det ofte gode ambassadører for utdanningene, som er bevisst viktigheten av å bygge nettverk i arbeidslivet. Til panelet ønsket vi en variert sammensetning av fysioterapeuter med ulike jobber, og vi fikk tak i tidligere studenter som blant annet jobber på OUS, NIMI og DinHelse.

Amanda: I promoteringsarbeidet brukte vi Facebook, i tillegg til at de tillitsvalgte sendte ut meldinger til alle i sin klasse. For oss studenter er tid ofte en mangelvare, men jeg tror det er viktig at vi kommer sammen og får møtt personer som har vært i samme situasjon som oss. Man skal heller ikke undervurdere viktigheten av gratis brus og pizza – det er et bra lokkemiddel for oss studenter.

Jeff: Når det gjelder programmet for arrangementet er min erfaring at paneldiskusjon kan være nyttig, men at avsatt tid til spørsmål og nettverksbygging er minst like viktig. Noen studenter synes det er ubehagelig å ta ordet i plenum, og da kan de uformelle samtalene være en fin anledning til å stille spørsmålene man i paneldiskusjonen ikke turte å ta opp.

Hvorfor er slike møtearenaer viktig for studentene?

20160307-_MG_4008Amanda: Det viktigste med slike arenaer er mulighetene det gir til å stille spørsmål om jobbmuligheter, og hvordan veien etter endt utdanning kan se ut. Jeg opplever at det i løpet av studieløpet er for lite informasjon om hvilke muligheter vi har når vi er ferdigutdannet, for eksempel hvordan vi fysioterapeuter kan skaffe oss driftstilskudd. Alumnipanelene er sånn sett en fin anledning til å høre om tidligere studenters jobberfaringer.

Jeff: Mitt inntrykk er også at det ikke bare er de nåværende studentene som har stor glede av slike arragementer, men også de ferdigutdannede. Mange føler en tilknytning til utdanningen sin, og stiller gjerne opp gratis for å dele sine erfaringer, karrieretips og råd. I tillegg er det en arena for nettverksbygging.

Hvordan bør andre fagmiljøer gå frem dersom de ønsker å utvikle alumnivirksomheten ved sitt institutt?

Jeff: Tidligere har det ofte vært ildsjeler som har vært initiativtakere og iverksettere av alumniaktiviteter på HiOA, men dette er ikke alltid så bærekraftig. Generelt tror jeg det er viktig at man ikke gjør det for komplisert, men starter med en beskjeden plan for hvordan man ønsker å drive alumnivirksomhet ved sitt institutt. At hvert fakultet nå har fått en egen person som blant annet skal jobbe med alumni, er også et viktig skritt for å øke institusjonens alumniaktivitet.

20160307-_MG_4013I planleggingsarbeidet er det viktig å involvere studentene, faglig ansatte og de som jobber sentralt. Jeg vil anbefale å ta i bruk LinkedIn for å rekruttere tidligere studenter, der mange er aktive. Vi er også i gang med å utvikle en nettside-mal som hver utdanning kan ta i bruk på sine sider. Tanken er at man her kan finne informasjon om alumnimøter, utveksle tips og ideer og enkelt kunne holde kontakten med sitt fagmiljø på HiOA. Mange utdanninger har klart å utvikle en god alumnikultur, der man «oppdrar» studentene til å bli gode alumnier. Å få avgangsstudentene til å se nytten av å holde kontakten med utdanningen sin også etter studietiden, tror jeg i den forbindelse kan være spesielt viktig for å utvikle en god alumnivirksomhet.

 

Har du spørsmål om alumni ved HiOA? Besøk siden HiOAs alumniside, eller ta kontakt med alumni@hioa.no eller karriere@hioa.no

Dette innlegget ble publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid og merket med , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *