Nytt studiestartopplegg for tidlig innrullering i faglige og sosiale nettverk

Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning kan være utfordrende, og de faglige og praktiske spørsmålene kan være mange. På Institutt for IT (TKD) har de gjort flere grep for at nyankomne studenter tidlig skal integreres i utdanningen sin, blant annet gjennom Orakel-prosjektet som FPK tidligere har skrevet om. Et annet tiltak de har igangsatt har vært knyttet til et nytt studiestartopplegg, der 2. og 3.årsstudenter benyttes som mentorer for å støtte nye studenter. I dette innlegget forteller Nina Hagerup om hvorfor tidlig innrullering av nye studenter er så viktig, og hvordan det nye studiestartopplegg er basert på både faglige og sosiale aspekter.

Bakgrunnen for det nye studiestartopplegget var en casestudie vi gjennomførte høsten 2015. Alle førsteårstudentene på informasjonsteknologi, dataingeniør og anvendt datateknologi tar faget «web project» sammen, og vi ønsket å teste ut nye undervisningsformer i emnet. Da vi skulle undersøke studentenes læringsopplevelser med de nye undervisningsformene, slet vi derimot med å måle dette. Vi så at det var mange spørsmål og mye forvirring rundt den nye studenttilværelsen, og usikkerheten og forvetningene en del studenter satt med blandet seg trolig med vurderingen deres av det nye undervisningsopplegget. Vi fant derfor ut at det var behov for å lage et nytt studiestartopplegg høsten 2016. Målet var å tidlig gi studentene de svarene de trengte, og innrullere dem i den nye rollen som student.

For mange gir fadderuken en anledning til å bli kjent med medstudenter og tidlig få et inntrykk av hva studentlivet dreier seg om. Likevel vet vi at 1/3 av våre studenter ikke er med på fadderukene, og at opplegget der ikke nødvendigvis passer alle like godt. Vi tok utgangspunkt i at det trolig er faginteresser som samler våre studenter mest, og at et nytt studiestartopplegg derfor måtte kombinere både faglige og sosiale aspekter. Av den grunn valgte vi å lage et opplegg som gikk over fire dager, der alle studentene ble inndelt i grupper på åtte. I løpet av uka skulle gruppene løse en rekke småoppgaver, gjennomføre et rebusløp og diskutere sine forventninger til studiet.

Hver gruppe hadde i tillegg en intromentor. Mentorene var hovedsakelig 2. eller 3. årsstudenter, og fungerte som en slags kontaktperson for de nye studentene. Til dem kunne studentene komme med alle spørsmålene de hadde, både praktiske og faglige. Vi gjennomførte kurs med mentorene i forkant av studiestarten, og de forsto raskt hva slags rolle vi ønsket at de skulle ha. Det ga oss en god følelse på at det nye studiestartopplegget ville bli bra; fordi mentorene kort tid tidligere hadde vært ferske studenter selv, visste de hva de nye studentene trengte av informasjon og tips. I tillegg til å følge studentgruppene den første studiestartsuka, var de tilgjengelige for spørsmål før eksamen. Å ha en mer erfaren student å gå til i denne perioden tror jeg utgjorde en forskjell for mange.

To av dagene i studiestartuka gikk til en innovasjonscamp. Formålet med campen var at studentene skulle bli tvunget til å tenke nytt rundt fagene sine, og jobbe innovativt med bruk av teknologi. Innovasjon og teknologi er et satsingsområde på TKD. I tillegg finnes det mange muligheter for studenter som vil prøve seg som entreprenører, for eksempel ulike økonomiske støtteordninger, og vi ønsket derfor å tidlig introdusere dem for dette temaet. Campen startet med foredrag fra en tidligere student som i dag er lege og entreprenør, samt et innlegg fra ungt entreprenørskap Oslo. Deretter fikk studentene presentert en oppgave som dreide seg om hvordan teknologi kan motivere til livsstilsendringer. Hver gruppene hadde 24 timer på å løse oppgaven, og de ulike forslagene ble vist som videoer foran alle studentene. Det var utrolig gøy å se hvor kreative og gode løsninger gruppene kom frem til.

 

”Mange studenter definerer seg ut fra hva og hvor de har studert. Vi håper at det nye studiestartopplegget kan gi studentene tilhørighet til utdanningen og HiOA, og bidra til sterke alumnier senere.”

 

Det nye opplegget tror jeg kan være med å tidlig gi studentene en indikasjon på hva slags studie de har startet på, hvordan de bør jobbe og hvilke sider ved fagene som er spesielt viktige. Vi vet at veldig mange studenter opplever den første perioden i studiet som utfordrende, enten man er nyinnflyttet til byen eller kommer rett fra videregående. Jeg tror derfor det er utrolig viktig at hver enkelt student opplever å bli sett og møtt når de starter, samtidig som de raskt blir trukket inn i et fagnettverk. Trivsel, trygghet og tilhørighet er viktige forutsetninger for å skape læring og utvikling. Klarer vi å bygge opp en lyst rundt det faglige arbeidet håper jeg at dette vil være med redusere frafallet ved de tre studiene. I tillegg tror jeg en god studiestart kan være med å gi studentene en identitet som er knyttet til HiOA. Mange studenter definerer seg ut fra hva og hvor de har studert. Slik sett håper vi også at en sterk tilhørighetsfølelse til utdanningen og til HiOA kan bidra til sterke alumnier senere.

Jeg tror det er viktig at vi blir flinkere til å bruke studentene som ressurspersoner i utdanningene. De sitter med mye kunnskap og kompetanse, både faglig og om studentrollen. Våre mentorer trakk frem at de søkte seg til mentorjobben fordi det ga dem relevant arbeidserfaring, og fordi de hadde savnet denne typen støttespillere da de selv startet på utdanningen. Fordi det å jobbe som orakel er en særlig attraktiv jobb for studentene våre, har vi nå gjort det obligatorisk å være intromentor før man kan søke seg til en orakel-jobb. På den måten håper vi å rekruttere enda flere som intromentorer neste år.

 

Her kan du se bidraget som vant innovasjonscampen.

 

Dette innlegget ble publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering og merket med , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *