Kategoriarkiv: Studentinvolvering

Nytt undervisningsopplegg i anatomi og fysiologi: Fra 35 til 7 prosent stryk

Det siste året er det gjort store endringer på HiOAs helsefagutdanninger i emnet anatomi og fysiologi. Høsten 2016 ble undervisningen digitalisert etter prinsippene for omvendt undervisning og PISA-modellen, og prosjektet ble ledet av Kari Vikestad. Da eksamensresultatene kom viste det … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , | Skriv en kommentar

Nytt studiestartopplegg for tidlig innrullering i faglige og sosiale nettverk

Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning kan være utfordrende, og de faglige og praktiske spørsmålene kan være mange. På Institutt for IT (TKD) har de gjort flere grep for at nyankomne studenter tidlig skal integreres i utdanningen sin, blant … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Peer Assisted Learning – Hvordan studenter kan støtte studenter

Innenfor høyere utdanning finnes det i dag en rekke ordninger der studenter brukes som ressurspersoner for å styrke kvaliteten i utdanningen, for eksempel gjennom mentor- og veiledningsarbeid. Internasjonalt går slike støtteordninger gjerne under betegnelsen Peer Assisted Learning (PAL). Studieverkstedet på … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , | Skriv en kommentar

Studentenes oppfatninger om nyttige læringsverktøy og undervisningsmetoder

Studenter benytter i dag ulike ressurser og verktøy når de skal tilegne seg ny kunnskap. De tradisjonelle lærebøkene blir gjerne supplert med digitale plattformer og læringsverktøy, og mange undervisere benytter seg også av disse i sin undervisning. Sidsel Byhring (Institutt … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , | Skriv en kommentar

How to engage students in research and inquiry?

Research-based education has become a keyword that is often related to the debate on quality development in higher education. On Wednesday the 6th of April, the international expert on research-based education Mick Healey ran a workshop at HiOA on how … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning, Studentinvolvering | Merket med | Skriv en kommentar

Digitale læringsplattformer for økt studentaktivitet

Blant prosjektgruppene som i 2014 fikk tildelt FPK-midler, har flere av gruppene hatt et særlig fokus på studentinvolvering gjennom bruk av digitale verktøy. Et av disse prosjektene ble ledet av Gerd Hilde Lunde og Rolf Magnus Grung, som ønsket å … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , , | Skriv en kommentar

FPK-seminar: Introduksjon til ProLab

Med en fulltegnet deltakerliste ble det 16. november arrangert FPK- workshop om bruk av ProLab, det høyteknologiske læringsrommet i Pilestredet. Rommets muligheter til å støtte opp om studentaktive undervisningsformer var hovedfokus for seminaret. Gjennom fire innledninger ble det presentert eksempler … Les videre

Publisert i alle innlegg, Studentinvolvering | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Bruk av flipped classroom for økt læringsutbytte og studentinvolvering

Stadig flere undervisere ønsker å erstatte deler av sine tradisjonelle forelesninger med mer studentaktive undervisningsformer. På Institutt for atferdsvitenskap har Christine Tørris gjennomført to pilotprosjekter for å få mer kunnskap om hva slags verktøy og metoder som kan bidra til … Les videre

Publisert i alle innlegg, Studentinvolvering | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Fra utdanningene: Bruk av podcast for å styrke studentaktive undervisningsformer

Stadig flere undervisere ønsker å prøve ut digitale verktøy og metoder. På farmasiutdanningen har professor Anne Gerd Granås (HF) erstattet tradisjonelle forelesninger i emnet «bacheloroppgave» med podcaster. Her forteller hun hvordan bruk av podcaster kan frigjøre tid til studentaktiv undervisning … Les videre

Publisert i Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , | Skriv en kommentar

Studentinvolvering i forskning underveis i sykepleiestudenters praksisperiode

Å utdanne profesjonsutøvere som kan jobbe kunnskapsbasert har de siste årene fått økt oppmerksomhet, særlig innenfor helsefagene. På sykepleieutdanningen har man utviklet et samarbeid mellom Øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus (OUS) og HiOA, der praksisstudenter blir involvert i et forskningsprosjekt under … Les videre

Publisert i Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , | Skriv en kommentar