Dokumentasjon av utdanningskvalitet

 

Hvordan dokumenterer vi utdanningskvalitet, og hva gjør vi med dokumentasjonen vi har?

Et sentralt spørsmål i styrking av utdanningskvalitet er hvordan vi kan få mer kunnskap om hva og hvordan studenter lærer, og hvordan denne kunnskapen kan legges til grunn for videre utviklingsarbeid. FPK/SPS gjennomfører derfor et forsknings- og utredningsprosjekt som skal undersøke hvordan utdanningskvalitet kan måles i profesjonsutdanninger, og hvordan ulike former for dokumentasjon av utdanningskvalitet brukes i høgskolens utviklingsarbeid.

Indikatorprosjektet er et delprosjekt som skal understøtte kvalitetssikringsarbeidet ved institusjonen og i utdanningene. En hovedmålsetning for prosjektet er å videreutvikle spesifikke indikatorsett for utdanningskvalitet for hver enkelt utdanning. Den første utdanningen hvor vi skal identifisere og evaluere fagspesifikke indikatorer er i sykepleierutdanningen, knyttet til følgeforskningsprosjektet for sykepleierutdanningen i Sandvika.

  • Her kan du lese mer om indikatorprosjektet

Bruk av dokumentasjon er et delprosjekt som undersøker hvordan tilgjengelig informasjon om utdanningskvalitet brukes i utviklingsarbeidet ved høgskolen. Et uttalt formål ved å måle og dokumentere utdanningskvalitet er at disse kildene skal benyttes i videre utviklingsarbeid. Imidlertid er det ikke alltid like opplagt hvordan ulike former for dokumentasjon kan brukes for utviklingsformål. Gjennom å øke kunnskapsgrunnlaget om eksisterende praksis ved høgskolen og gjennomgå relevant litteratur på feltet, skal prosjektet støtte opp om systematisk og utviklingsrettet bruk av dokumentasjon om utdanningskvalitet ved HiOA.

Kontaktperson for Indikatorprosjektet: Marte Lorentzen
Kontaktperson for Bruk av dokumentasjon: Susana Vilhena

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *