Kvalitet i sykepleierutdanningen

 

Hva skaper gode sykepleierutdanninger?

Dette er spørsmålet som ligger til grunn for følgeforskningsprosjektet knyttet til den nye sykepleierutdanningen i Sandvika. Gjennom et samarbeid mellom Fakultet for helsefag (HF), Bærum Kommune og Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK), ønsker vi å finne ut hva som skaper praksisnære, forskningsbaserte sykepleierutdanninger av god kvalitet, som også kan støtte opp om kompetanseutvikling i praksisfeltet. Prosjektet tar utgangspunkt i den nye sykepleierutdanningen i Sandvika, men omfatter alle sykepleierutdanningene ved HiOA.

Hva særpreger den nye sykepleierutdanningen?

Høsten 2014 startet Institutt for sykepleie (HF) en ny sykepleierutdanning lokalisert i Sandvika. Utdanningen utvikles og gjennomføres i tett samarbeid mellom Institutt for sykepleie og Bærum kommune, og kommer i tillegg til sykepleierutdanningene ved Pilestredet og Kjeller.

Det nye studiet tar utgangspunkt i nyere reformer innenfor helse- og omsorgssektoren, og det legges særlig vekt på å håndtere endringene i oppgavefordelingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  Dette fordrer blant annet kompetanseheving i kommunene, hvor høyere utdanningsinstitusjoner er tenkt å spille en viktig rolle. Sykepleierutdanningen i Sandvika skal pilotere ulike initiativer rettet mot å

o   styrke og videreutvikle praksisperiodene som læringsarenaer for sykepleierstudenter

o   støtte opp om konkrete kompetansehevingstiltak for praksisfeltet i kommunen.

Hva forsker vi på?

Følgeforskningsprosjektet er et komparativt og longitudinelt studie basert på både kvalitative og kvantitative datakilder. Vi innhenter data fra alle sykepleierutdanningene ved HiOA, og skal følge disse studietilbudene over en femårsperiode.

I undersøkelsen av sykepleierutdanningen i Sandvika legger vi spesiell vekt på særtrekkene ved denne utdanningen, forstått som

o   tettere samarbeid mellom utdanning og praksisfeltet

o   tiltak for å styrke organiseringen av studentenes praksisperioder

o   nye undervisningsformer, for eksempel gjennom økt bruk av teknologi i undervisningen.

Hvem er vi?

Følgeforskningen utføres av forskere ved Senter for profesjonsstudier (SPS), Institutt for sykepleie (HF) og Institutt for helse, ernæring og ledelse (HF). Design og utførelsen av prosjektet skjer i nært samarbeid med Bærum Kommune.

Prosjektleder er Anton Havnes (SPS) og prosjektkoordinator er Ida Hatlevik (SPS).

Tilknyttede forskere:

Bjørg Christiansen (Institutt for sykepleie)
Hege Hermansen (SPS)
Yvonne Hilli (Institutt for helse, ernæring og ledelse)
Anne Leseth (SPS)
Marte Lorentzen (SPS)
Jens-Christian Smeby (SPS)
Tatjana Zlatanovic (SPS)

 

En kommentar til Kvalitet i sykepleierutdanningen

  1. Nina Vahl Sletteland sier:

    Så bra! I forbindelse med et FOU-prosjekt skal jeg se nærmere på bruk av nettbasert teknologi i praksisveiledning i helsefag, fortrinnsvis gjennom videosamtaler. Har dere erfaringer med eller kjenner til noen som bruker video (eksempel Skype) i praksisveiledning eller andre teknologiske verktøy i praksisveiledning? I så fall er jeg svært interessert i erfaringer og tanker rundt dette.
    Mvh Nina V. Sletteland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *