Stikkordarkiv: FPK-seminarer

FPK-seminar: Introduksjon til ProLab

Med en fulltegnet deltakerliste ble det 16. november arrangert FPK- workshop om bruk av ProLab, det høyteknologiske læringsrommet i Pilestredet. Rommets muligheter til å støtte opp om studentaktive undervisningsformer var hovedfokus for seminaret. Gjennom fire innledninger ble det presentert eksempler … Les videre

Publisert i alle innlegg, Studentinvolvering | Merket med , , , | Skriv en kommentar

FPK-seminar: Skjønn i profesjonsutøvelsen

Skjønnsutøvelse er en sentral del av profesjonelt arbeid, og en viktig oppgave for profesjonsutdanningene er å gi studentene et teoretisk og praktisk grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse. Men hvordan støtter vi studentene i utviklingen av profesjonelt skjønn? Og på hvilke måter … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning, Fra utdanningene (HiOA) | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

FPK-seminar: Alumni og profesjonsutdanninger

Onsdag 16. september arrangerte FPK og Alumniprosjektet ved HiOA seminar om alumni og profesjonsutdanninger. Alumninettverk har lenge vært en integrert del av høyere utdanningsinstitusjoner, og nylig fikk HiOA sin første alumnikoordinator. På seminaret ble det presentert eksempler på alumnivirksomhet ved instituttene, … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , | Skriv en kommentar

FPK-seminar: Workshop om forskningsbaserte profesjonsutdanninger

Mandag 2. mars ble det arrangert FPK-workshop på Kjeller om forskningbaserte profesjonsutdanninger. Forskningsbasert profesjonsutdanning har blitt et nøkkelord, men hvordan dette skal forstås og integreres i utdanningsløpet er ikke alltid like opplagt. På seminaret ble derfor flere viktig sider ved … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Integrasjon i utdanningene, Utdanning-arbeid | Merket med , | Skriv en kommentar

FPK-seminarer: FPK-frokost om fremtidens læringsrom

Fredag 28. november ble det arrangert FPK-frokost om fremtidens læringsrom på Fyrhuset. På programmet sto innledninger fra Tiina Komulainen (TKD, HiOA), Ketil Arnesen (HiST) og Petter Øyan (TKD, HiOA), som blant annet trakk frem praktiske eksempler på bruk av teknologirike … Les videre

Publisert i alle innlegg, Studentinvolvering | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

FPK-frokost: Muligheter og utfordringer ved formativ og summativ vurdering

  Fredag 12. september ble høstens andre FPK-frokosten avholdt, denne gangen om formativ og summativ vurdering. Bakgrunnen for seminaret var blant annet at Studentparlamentet ved HiOA har foreslått at alle studenter bør få automatisk skriftlig begrunnelse på eksamen. Mange ansatte … Les videre

Publisert i alle innlegg, Integrasjon i utdanningene | Merket med , | Skriv en kommentar

FPK-seminarer: Åpen forelesning med Etienne Wenger

Onsdag 5. november var den internasjonalt anerkjente læringsteoretikeren Etienne Wenger på besøk ved HiOA. Wenger er blant annet kjent for sin teori om situert læring og “Communities of Practice”, og holdt en åpen forelesning om de sentrale prinsippene ved sin … Les videre

Publisert i alle innlegg, Utdanning-arbeid | Merket med , , | Skriv en kommentar

FPK arbeidsseminar: Hva er gode kvalitetsindikatorer for sykepleierutdanningen?

Arbeidsseminar Tidspunkt: Mandag 10. november kl 10-12 Sted: Store møterom i SPS sine lokaler. Pilestredet 40, 4 etg. Møteleder: Oddgeir Osland, senterleder SPS   Bakgrunn for og hensikt med seminaret: Seminaret er en del av indikatorprosjektet, som er et forsknings- … Les videre

Publisert i alle innlegg | Merket med , | Skriv en kommentar

FPK-frokost: Hva skal vi egentlig med læringsutbyttebeskrivelser?

Mandag 6. oktober arrangerte FPK frokostseminar med utgangspunkt i temaet: Læringsutbyttebeskrivelser – et nyttig eller unyttig verktøy for å styrke kvaliteten i utdanningene? På programmet sto innledninger fra Grete Sofie Bratlie (Kunnskapsdepartementet), Tine Prøitz (NIFU/Høgskolen i Buskerud og Vestfold) og … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning, Fra utdanningene (HiOA) | Merket med , , , | Skriv en kommentar

FPK-frokost om bacheloroppgaven

Mandag 25. august startet vi høstens seminarrekke med et frokostseminar om bacheloroppgaven, med fokus på muligheter og utfordringer ved bacheloroppgaven som en integrerende komponent i profesjonsutdanningene. Bacheloroppgaven er et uttrykk for mange sider av studentenes kunnskap og ferdigheter. Den skal … Les videre

Publisert i alle innlegg, Integrasjon i utdanningene | Merket med , , , , | Skriv en kommentar