Stikkordarkiv: LUI

Samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv for å styrke forskning og innhold i utdanningene

Forholdet mellom utdanning og arbeidsliv anses som sentralt ved de fleste profesjonsutdanninger, og knyttes gjerne til å hvordan utdanningen forbereder studentene til arbeidslivet som venter dem etter endt utdanningsløp. På yrkesfaglærerutdanningen gjennomføres det nå et forskningsprosjekt kalt «Relevant yrkesutdanning», der … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , , | Skriv en kommentar

Utdanningsledelse: Engasjerer studentene i utviklingen av studiet

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning er det største instituttet ved HiOA. De er fem studieledere, som hver har ansvar for deler av studieløpet. I tillegg har studielederne personalansvar og ansvar for ulike strategiske felt, som FoU, praksis, kvalitetssikringsarbeidet eller internasjonalt … Les videre

Publisert i alle innlegg, Utdanningsledelse | Merket med , | Skriv en kommentar

FPK-seminar: Skjønn i profesjonsutøvelsen

Skjønnsutøvelse er en sentral del av profesjonelt arbeid, og en viktig oppgave for profesjonsutdanningene er å gi studentene et teoretisk og praktisk grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse. Men hvordan støtter vi studentene i utviklingen av profesjonelt skjønn? Og på hvilke måter … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning, Fra utdanningene (HiOA) | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

FPK-prosjektgrupper: Studentinvolvering i læreres FoU-arbeid på barnehagelærerutdanningen

Høsten 2014 lyste FPK ut 1 million kroner til prosjekter rettet mot videreutvikling av utdanningene HiOA. Blant prosjektene som fikk bevilget midler var prosjektet til Heid Osnes og Hilde Nancy Skaug (Institutt for barnehagelærerutdanning), som med utgangspunkt i egne erfaringer … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Fra utdanningene: Entreprenørskap for kreativ læring og idéutvikling

Entreprenørskap er nevnt i mange av rammeplanene for utdanningene ved HiOA, og er blant annet en integrert del av faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. På grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn har studentene en egen entreprenørskapsuke, der de blant annet er … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Integrasjon i utdanningene | Merket med , | Skriv en kommentar

Fra utdanningene: Hvordan utvikle gode forskere og støtte opp om stipendiaters læringsprosesser?

Hvordan utvikle gode forskerutdanninger? FPK starter en ny artikkelserie hvor vi profilerer høgskolens PhD-programmer. Først ut er PhD-studiet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved LUI. Vi intervjuet Joron Pihl, som leder PhD-programmet, og Merethe Skårås, som er koordinator for stipendiatene. I dette innlegget … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA) | Merket med , | 2 kommentarer

Podcast med Anne Edwards: Hvordan skape læringsfremmende praksisperioder?

Hva lærer egentlig studenter når de er ute i praksis? Og hvordan kan vi tilrettelegge for praksisperioder hvor studenter får varierte og målrettede læringsmuligheter, og ikke bare sosialiseres inn i arbeidsplassen de går inn i? Anne Edwards er professor og tidligere forskningsdirektør … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning, Utdanning-arbeid | Merket med , , , | 2 kommentarer

Fra utdanningene: Praksisrelevante masteroppgaver i yrkesfaglærerutdanningen gjennom samarbeid med arbeidsorganisasjoner

Å koble utdanningenes innhold til arbeidslivet blir gjerne ansett som viktig for å øke profesjonsutdanningenes relevans. På masterstudiet i yrkespedagogikk har man inngått en samarbeidsavtale med sentrale aktører i arbeidslivet som gir studentene mulighet til å skrive master- eller eksamensoppgave … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , , | Skriv en kommentar

Fra utdanningene: Overføres læring gjennom simuleringsøvelser til praksis?

  I hvilken grad overføres erfaringer fra simuleringsøvelser til det virkelige liv? En interesse for dette spørsmålet gjorde at Halvor Spetalen og Ronny Sannerud ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (LUI) bestemte seg for å undersøke læring gjennom simulering i tre forskjellige … Les videre

Publisert i alle innlegg, Integrasjon i utdanningene | Merket med , | Skriv en kommentar

Fra utdanningene: Integrasjon mellom utdanning og arbeidsliv gjennom strategisk bruk av teknologi

Relevans er i dag et nøkkelord for profesjonsutdanninger – vi forventes å utforme utdanningen på måter som ligger tett opp til arbeidslivets realiteter. På campus Kjeller åpnet Teknologisk Læringsverksted (TLK) høsten 2014, hvor man blant annet simulerer reelle arbeidsprosesser ved … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , | 1 kommentar