Stikkordarkiv: podcasts

The Power of Integrated Learning: Summary and video of William Sullivan’s lecture

On the 12th of October, professor William Sullivan held the lecture “The Power of Integrated Learning” at HiOA. In this lecture, Prof. Sullivan took his most recent work as a starting point. Sullivan has extensive experience supporting the development of … Les videre

Publisert i alle innlegg, Integrasjon i utdanningene | Merket med , | Skriv en kommentar

Fra utdanningene: Bruk av podcast for å styrke studentaktive undervisningsformer

Stadig flere undervisere ønsker å prøve ut digitale verktøy og metoder. På farmasiutdanningen har professor Anne Gerd Granås (HF) erstattet tradisjonelle forelesninger i emnet «bacheloroppgave» med podcaster. Her forteller hun hvordan bruk av podcaster kan frigjøre tid til studentaktiv undervisning … Les videre

Publisert i Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , | Skriv en kommentar

FPK-seminarer: FPK-frokost om fremtidens læringsrom

Fredag 28. november ble det arrangert FPK-frokost om fremtidens læringsrom på Fyrhuset. På programmet sto innledninger fra Tiina Komulainen (TKD, HiOA), Ketil Arnesen (HiST) og Petter Øyan (TKD, HiOA), som blant annet trakk frem praktiske eksempler på bruk av teknologirike … Les videre

Publisert i alle innlegg, Studentinvolvering | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Podcast med Anne Edwards: Hvordan skape læringsfremmende praksisperioder?

Hva lærer egentlig studenter når de er ute i praksis? Og hvordan kan vi tilrettelegge for praksisperioder hvor studenter får varierte og målrettede læringsmuligheter, og ikke bare sosialiseres inn i arbeidsplassen de går inn i? Anne Edwards er professor og tidligere forskningsdirektør … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning, Utdanning-arbeid | Merket med , , , | 2 kommentarer

FPK-frokost om bacheloroppgaven

Mandag 25. august startet vi høstens seminarrekke med et frokostseminar om bacheloroppgaven, med fokus på muligheter og utfordringer ved bacheloroppgaven som en integrerende komponent i profesjonsutdanningene. Bacheloroppgaven er et uttrykk for mange sider av studentenes kunnskap og ferdigheter. Den skal … Les videre

Publisert i alle innlegg, Integrasjon i utdanningene | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Fra forskningsfronten: Hvordan få til et samspill mellom teori og praksis som støtter opp under studenters læring?

En utfordring for dagens profesjonsutdanninger er forventningene om at utdanningene både må bli mer teoretiske og forskningsbaserte, og samtidig mer profesjonsrettede og relevante for praksisfeltet. Hvordan man kan få til et godt samspill mellom teori og praksis er en klassisk … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning, Integrasjon i utdanningene, Utdanning-arbeid | Merket med , | Skriv en kommentar

FPK-seminarer: William Sullivan om “the three apprenticeships of professional education”

I mai i år var William Sullivan tilbake på HiOA og holdt en åpen forelesning og en workshop rundt temaet “the three apprenticeships of professional education”. Denne modellen beskriver tre sentrale aspekter ved studenters læring i profesjonsutdanninger, som Sullivan oppsummerer på følgende … Les videre

Publisert i Fra utdanningene (HiOA) | Merket med , , | Skriv en kommentar

Hva betyr det å være fremragende?

Hva betyr det å være fremragende? Dette er et spørsmål vi som jobber med Program for fremragende profesjonskvalifisering møter regelmessig. Ordet “fremragende” er litt stort og ullent og er i den forstand et typisk ‘policy-ord’ – det høres veldig bra … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning | Merket med , | Skriv en kommentar

“Relational expertise” og “common knowledge” i tverrprofesjonelt arbeid

På FPK-seminaret 25. oktober hadde vi et innlegg av Anne Edwards, som er professor og forskningsdirektør ved Department of Education ved University of Oxford. Edwards har i mange år forsket på læring og kunnskapsutvikling i profesjonene, spesielt innenfor velferdsrettede profesjoner … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning | Merket med , , , | Skriv en kommentar

The three apprenticeships of professional education

På FPK-seminaret 25. oktober hadde vi blant annet et innlegg av William Sullivan, hvor han introduserte ideen om “the three apprenticeships of professional education” (oversatt her til ‘de tre lærligeaspektene ved profesjonsutdanning’). Sullivan har lang erfaring med både forskning og utviklingsarbeid … Les videre

Publisert i alle innlegg, Integrasjon i utdanningene | Merket med , , | Skriv en kommentar