Stikkordarkiv: TKD

Samarbeid med praksisfeltet for økt fokus på problembasert læring

På HiOA foregår det i dag en rekke gode initiativer for å styrke samarbeidet mellom utdanningene og praksisfeltet, eksempelvis gjennom alumnisamlinger og samarbeidsprosjekter i helsesektoren. På ingeniørutdanningen startet de i fjor opp «byggfadderordningen» – et prosjekt der studentene blir faddere … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , | Skriv en kommentar

Fra obligatoriske arbeidskrav til medstudentvurdering

Arbeidskrav anses som en viktig del av mange emner, og dreier seg gjerne om oppgaver som må godkjennes for at man skal kunne gå opp til eksamen. Men i hvilken grad er disse oppgavene egentlig nyttige for å øke studentenes … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Integrasjon i utdanningene | Merket med , | Skriv en kommentar

Nytt studiestartopplegg for tidlig innrullering i faglige og sosiale nettverk

Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning kan være utfordrende, og de faglige og praktiske spørsmålene kan være mange. På Institutt for IT (TKD) har de gjort flere grep for at nyankomne studenter tidlig skal integreres i utdanningen sin, blant … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Studentinvolvering | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Studenter som partnere i utviklingen av kunnskap

FPK-bloggen har tidligere skrevet om Orakel-prosjektet ved Institutt for informasjonsteknologi. Oraklene er studenter som er der for å hjelpe førsteårsstudenter med alt de måtte lure på som ferske studenter. Men dette er bare noe av det instituttet gjør for å … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanningsledelse | Merket med , , | Skriv en kommentar

Visualisering av fagstoff gjennom bruk av video

Stadig flere undervisere benytter i dag video i undervisningen, enten gjennom bruk av ferdiglagde filmer eller ved å produsere egne videoer. Gjennom FPK-midler har man på Institutt for estetiske fag (EST) gjort utprøvinger på ulike produksjonsmetoder av videosnutter, og utviklet … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Integrasjon i utdanningene | Merket med , , | Skriv en kommentar

Studenter som veileder studenter: Orakel-prosjektet

På HiOA finnes det i dag ulike ordninger der studenter benyttes som ressurser for å styrke studiekvalitet og studenters læringsutbytte. På fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har de nylig startet pilotprosjektet «Orakel», der andre- og tredjeårsstudenter hjelper nyoppstartede … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra studentene | Merket med , , | Skriv en kommentar

FPK-seminar: Skjønn i profesjonsutøvelsen

Skjønnsutøvelse er en sentral del av profesjonelt arbeid, og en viktig oppgave for profesjonsutdanningene er å gi studentene et teoretisk og praktisk grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse. Men hvordan støtter vi studentene i utviklingen av profesjonelt skjønn? Og på hvilke måter … Les videre

Publisert i alle innlegg, Forskning, Fra utdanningene (HiOA) | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Utdanningsledelse: Kunnskaps- og erfaringsdeling med praksisfeltet

FPK starter i høst opp en ny serie med blogg-innlegg med fokus på utdanningsledelse ved HiOA. I innleggene vil vi intervjue studieledere og andre med lederansvar på programnivå for å dokumentere erfaringer med hvordan ulike institutter arbeider med å styrke … Les videre

Publisert i alle innlegg, Utdanningsledelse | Merket med , | Skriv en kommentar

Hvordan utvikle studenters evner til å jobbe systematisk med komplekse problemstillinger?

Prosjektbasert arbeid er i dag en vanlig arbeidsform innenfor mange yrker. Ofte dreier det seg om å kunne jobbe systematisk, tenke langsiktig og ha en helhetlig tankegang. På maskiningeniørutdanningen har de utviklet emnet «Systems Engineering» for å gi studentene slik … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA), Utdanning-arbeid | Merket med , | Skriv en kommentar

Fra utdanningene: Arbeid med yrkesrelevante problemstillinger gjennom bruk av MATLAB

Å styrke matematikkundervisningen er en målsetning for mange av profesjonsutdanningene ved HiOA. Ved Institutt for informasjonsteknologi (TKD) har blant andre Sølve Selstø tatt i bruk det digitale verktøyet MATLAB i matematikkundervisningen for ingeniørstudentene. I dette innlegget forteller han hvordan MATLAB … Les videre

Publisert i alle innlegg, Fra utdanningene (HiOA) | Merket med , | Skriv en kommentar