Skip to content

Vi trenger ikke «voksne» i barnehagen

Egentlig er det ganske enkelt: for å heve kvaliteten i barnehagen, trengs det kyndig personale. Det er ikke noe hokus-pokus. Det samme gjelder på alle andre områder: det er dyktige elektrikere som sørger for at strømmen fungerer, det er kompetente flyvere som sørger for at vi flyr sikkert, det er dyktige leger og tannleger som er garantister for at vi får et godt helsetilbud, osv. De er ikke først og fremst “voksne”, de er profesjonelle. Et kyndig barnehagepersonale er et personale som kan utøve profesjonelt skjønn i samværet med barna. Et slikt skjønn er avhengig av at man har både god teoretisk kunnskap og praktisk erfaring slik at man kan gjøre de rette vurderingene: Når er det viktig å la seg invitere inn i barnas lek, når er det nødvendig å gripe inn for å forebygge konflikter, hvordan kan jeg nå inn til et barn som isolerer seg, hvordan kan jeg møte barns uttrykk for motstand på måter som styrker barns selvtillit, hvordan kan jeg forebygge mobbing. Dette er bare noen av de daglige dilemmaene som barnehagelærere blir stilt overfor i sitt arbeid. Siden arbeidet handler om samvær med (små) mennesker, er det ikke mulig å utarbeide oppskrifter eller maler på hvordan ting bør løses. Enhver situasjon vil være ulik alle andre, og må løses på best mulig måte basert på barnehagelærerens kunnskaper og erfaringer. Barnets beste skal være styrende for hva man velger. Derfor er det ikke nok å være «voksen» i barnehagen. Det trengs kompetanse i tillegg, en kompetanse barnehagelærere har.

Det er ikke tvil om at det er mange dyktige assistenter og fagarbeidere i barnehagen. Men det å samspille med barn på måter som styrker barnets selvtillit i enhver situasjon, er komplisert. Det krever kompetanse. Mye kompetanse. Det får man gjennom utdanning og gjennom kontinuerlige refleksjoner med fagfeller. Gode assistenter er gull verdt i en situasjon der vi ikke har nok barnehagelærere. Men for å øke kvaliteten, trenger vi kompetansen barnehagelærere bringer med seg. Derfor oppfordrer jeg alle dyktige assistenter der ute: ta utdanningen. Du kommer til å bli en super barnehagelærer, og du vil oppdage at jobben blir enda mer interessant når du har teoretisk kunnskap i tillegg til din lange erfaring.

Nå ser det ut til at politikerne begynner å enes om en barnehagelærernorm og en bemanningsnorm. Det er på tide. Men husk at normen må gjelde gjennom hele dagen, det må tas høyde for at barnehagelærerne trenger tid til planlegging og etterarbeid, det skal avvikles pauser og gjennomføres nødvendige møter og samtaler med foreldre. I en barnehage er det ikke bare å sette inn en tilfeldig vikar. Små barn er avhengige av å ha kjente personer rundt seg, et stabilt personale som barnet kan bygge et tillitsforhold til. Derfor er det så viktig at bemanningsnormen og barnehagelærernormen tar høyde for at alt personale sjelden er til stede samtidig gjennom hele dagen.

Helt siden regjeringen Stoltenberg kom med «kvalitetsmeldingen» (Stortingsmelding 41 2008-2009. Kvalitet i barnehagen) for ti år siden, har vi hørt at politikerne har snakket om at det skal skje et «kvalitetsløft». Ti år er lenge å vente, og vi venter fremdeles. Men hva som må til for å heve kvaliteten, det vet vi: mange nok kompetente barnehagelærere.

 

Published inUkategorisert

Comments are closed.