Slyngstads home bias

NorgeDenne uken har det kommer frem hvordan lederen for NBIM forvalter sine egne penger. Yngve Slyngstad investerer i 14 norske aksjer. Hvorfor det?

Noe av det første en handelshøyskolestudent lærer om finans er fordelene ved diversifisering. Ved å spre investeringene så bredt som mulig reduserer vi risikoen uten å redusere forventet avkastning. Siden vi ikke liker risiko er dette en fordel.

Et viktig observert avvik fra prinsippet om diversifisering er det som i finansforskning kalles home bias (på norsk kunne man kanskje si hjemmemarkedspreferanse). Til tross for at det optimale er å spre investeringer i hele verden har vi en tendens til å konsentrere oss om hjemmemarkedet. Selv om internasjonale investeringer har økt de siste ti-årene investerer f.eks. amerikanere 73% i hjemlandet. Norge er faktisk et av landene i verden der vi investerer mest «optimalt», men med en liten og svært bransjekonsentrert børs er vi også blant de landene som har mest å hente på internasjonal diversifisering.

Home bias har vært forsøkt forklart med rasjonelle forklaringer som skatteeffekter, høyere transaksjonskostnader i utlandet eller sikring av innenlands konsum. Ingen av disse forklaringene virker imidlertid å være på langt nær store nok til å oppveie for fordelen med diversifisering. Siden det er vanskelig å finne rasjonelle forklaringer, tenderer forskere til å ty til forklaringer som mangel på informasjon om internasjonale markeder og kunnskapsmangel hos investorer.

I Yngve Slyngstads tilfelle er det imidlertid ingen mangel på informasjon eller kunnskap. Allikevel holder han seg tilsynelatende til norske aksjer. Hvis han ikke har andre investeringer som ikke er offentliggjort (f.eks. i aksjefond) er dette vanskelig å forklare. Slyngstad må selvfølgelig få lov til å investere egne penger som han vil, enten det er optimalt eller ikke, men det er allikevel grunn til å stille spørsmålet: Har han oppdaget noe smart som ingen andre vet om eller er han bare ikke så opptatt av risiko? I det siste tilfellet bør man kanskje være bekymret for mer enn Slyngstads egen portefølje.

 

One thought on “Slyngstads home bias

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *