Hvorfor ledes finans av menn i 2040?

I 2015 fikk 34 NHH-studenter A i kapitalforvaltning. Ingen av dem var kvinner.

Kjønnsfordeling i næringslivet er et hett tema. Tidligere i høst fikk advokatfirmaene gjennomgå. I det siste har Telenor-ledelsen vært i fokus. Hittil har finanstoppene i investeringsbanker og kapitalforvaltning «sluppet unna», men kjønnsfordelingen er minst like ujevn her. Forvaltningen av oljefondet ledes f.eks. av 13 menn og 2 kvinner, der kvinnene har relativt lite profilerte posisjoner innenfor eiendom.

Hvor oppstår denne ulikheten? Jeg har tidligere dokumentert at den skjeve kjønnsfordelingen blant professorer antageligvis forsvinner når dagens doktorander når professornivå. Dette fordi kvinneandelen blant dagens doktorgradsstudenter er nær 50%. Siden det samme gjelder norske siviløkonomstudenter burde kanskje det samme gjelde her?

Dessverre er dette et for vidt perspektiv. Interesseområdene blant siviløkonomstudentene er nemlig helt forskjellige. Når studentene skal velge spesialisering kommer dette tydelig frem. Menn velger finans, kvinner organisasjon og ledelse. Samfunnsøkonomi og regnskap er noe jevnere fordelt.

Innenfor finansfaget er det også forskjeller. Kvinner velger i større grad «mykere» finansfag som adferdsfinans og corporate finance. Derivater og renteinstrumenter overlates til menn.

Hva så med de absolutte toppkandidatene? Dessverre er toppkarakterene heller ikke jevnt fordelt mellom menn og kvinner. Innenfor finansfagene er det menn som presterer best. Sjansen for at en mann oppnår beste karakter (A) er over dobbelt så stor som for en kvinne. Dette skyldes neppe diskriminering, ved de fleste fagene er det fortsatt tradisjonell eksamen med blind sensur.

Totalresultatet blir derfor nedslående. Av alle eksamener som ble avlagt i 2014 på masternivå ved NHH sto kvinner for ca 40%. Innen finans var andelen redusert til 24%. I faget kapitalforvaltning var det bare 15% kvinnelige studenter. Og blant de som fikk A i kapitalforvaltning var alle menn. Dette var heller ikke noe unikt år. Kvinner sto for 3 av 23 A-er i 2012, 2 av 22 i 2013, 0 av 30 i 2014 og 0 av 34 i 2015.

Kvinneandel på finanskurs ved NHH. Totalt sett en lav andel kvinner, men blant A-studentene er andelen enda lavere. Bare de større kursene har oppgitt karakterfordeling på kjønn. Mindre kurs er derfor utelatt. Skillet mellom fagområder er flytende, her er det bare tatt med kurs som klart er finans. Kilde: NSD

 

Utdanning og karakterer er selvfølgelig ikke det eneste som betyr noe for en senere karriere. Men mange arbeidsgivere kan bekrefte at dette har stor betydning for de første jobbene. En god start på karrieren vil igjen føre til en sterk CV og senere lederposisjoner. I NBIMs ledergruppe er for eksempel de fleste utdannet siviløkonom/MBA med finans. Karakternivå oppgis ikke, men mange har begynt karrieren i investeringsbanker/meglerhus som tradisjonelt krever svært gode karakterer.

Min prognose er at i 2040 vil fortsatt menn ha de viktigste rollene i norsk finans. Dette er ikke hovedsakelig et resultat av diskriminering, men snarere at finansmiljøene velger studentene med best resultater og faglig spesialisering innen emnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *