Mer sikker med sikring?

Nordmenn har de senere årene blitt flinkere til å spre investeringene sine. I stedet for at vi bare investerer på Oslo Børs har globale aksjefond blitt mer populære. Under 1 av 4 norske fondskroner er nå plassert i rene norske aksjefond og denne andelen synker stadig (kilde: VFF). Denne utviklingen baner vei for et nytt spørsmål: Hva gjør vi med valutarisikoen ved å investere utenfor Norge? Les videre

Hvor mye betyr stjernespilleren?

Få situasjoner i moderne fotball skaper så mye debatt blant supporterne som et bud på klubbens stjernespiller. Skal klubben selge eller ikke? Hvilken pris er riktig? Og ikke minst: Hva vil det bety for klubbens sportslige prestasjoner om stjernespilleren selges?

Dette er spørsmål som Even Kjennsbekk og Marius Urdal, to av mine bachelorstudenter ved Handelshøyskolen ved HiOA, prøver å svare på. Deres bacheloroppgave tar nettopp utgangspunkt i beslutningen salg eller ikke salg og prøver å modellere om norske fotballklubber tar rasjonelle beslutninger om salg. Les videre

Blir menn favorisert i offentlige bedrifter?

Bildet viser andelen menn blant ledere i offentlige bedrifter, etter lederens alder. Sammenligningsgrunnlaget er andelen menn ved ledernes utdanning, omtrent på samme tidspunkt som lederen ble utdannet.

I serien om kjønnsfordeling i arbeidslivet har vi i dag kommet til ledere for offentlige bedrifter. Ca 80 prosent av offentlige bedrifter ledes av menn, i følge en undersøkelse E24.no har gjort. Likestillingsombudet mener dette er totalt urimelig og sier at hun ikke tror menn er best i 80 prosent av tilfellene. Med andre ord blir dårligere kvalifiserte menn favorisert. Hvor rimelig er denne antagelsen? Les videre

Hvorfor ledes finans av menn i 2040?

I 2015 fikk 34 NHH-studenter A i kapitalforvaltning. Ingen av dem var kvinner.

Kjønnsfordeling i næringslivet er et hett tema. Tidligere i høst fikk advokatfirmaene gjennomgå. I det siste har Telenor-ledelsen vært i fokus. Hittil har finanstoppene i investeringsbanker og kapitalforvaltning «sluppet unna», men kjønnsfordelingen er minst like ujevn her. Forvaltningen av oljefondet ledes f.eks. av 13 menn og 2 kvinner, der kvinnene har relativt lite profilerte posisjoner innenfor eiendom. Les videre

Derfor er 3 av 4 professorer menn

Ukeavisen Ledelse har denne uken satt fokus på at 3 av 4 professorer i Norge er menn. Dette settes i kontrast til at kvinner står for halvparten av avlagte doktorgrader. Rektor ved HiOA hevder at årsaken til dette er diskriminering. Argumentet er at når det er tre ganger så mange mannlige som kvinnelige professorer, er det tre ganger så vanskelig for kvinner å bli professor.

Det er imidlertid en triviell årsak til at dette ikke stemmer. Professorene er ikke en utvalgt gruppe av de som avla doktorgrad i går. Snarere er de en utvalgt gruppe av de som avla doktorgrad for mange år siden. Jeg har sjekket om menn eller kvinner har størst sjanse til å bli professor. Les videre

Ulver og IMF

En av Æsops mest kjente fabler er historien om gutten som ropte om ulven som kom for å ta sauene hans. Jeg kom til å tenke på denne historien da IMFs nyeste rapport om den norske økonomien ble lagt frem i dag. De mener fortsatt at norske boligpriser er for høye. Derfor laget jeg denne lille grafen som viser hva IMF historisk har ment om norske boligpriser.

Boligprisutvikling i Norge og sitater fra IMF. Kilder: Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi. IMF

 

Da ingen lenger trodde på gutten kom faktisk ulven. Faller boligprisene når ingen lenger tror på IMF?

Det er trygt å fly (og tryggere enn noen gang)

Flyulykker blogg1Store flyulykker får stor oppmerksomhet. Men hvor utrygt er det egentlig å fly? VG har i dag funnet den svenske «eksperten» Jan Ohlsson som mener at det er blitt farligere å fly enn før og viser til tall for antall drepte fra 2012 til 2015. Dessverre gikk ikke VG lenger tilbake i den samme statistikken. Da ville de funnet ut at grunnen til økningen fra 2013 til 2014 var at 2013 hadde det laveste antall drepte i flyulykker siden annen verdenskrig. Les videre

Boligboble i byene? Eller verdiløse prognoser?

Boligprisene i Oslo og Bergen vil stige 20%, mener Roger Bjørnstad

Boligprisene i Oslo og Bergen vil stige 20%, mener Roger Bjørnstad

Hvor kommer boligprisene til å vokse mest i årene som kommer? Alle journalisters drømmetema, siden de fleste nordmenn eier bolig i perioder av livet og boligprisene av den grunn interesserer mange. I dag har DN fått samfunnsøkonomen Roger Bjørnstad til å gi sine spådommer. Dessverre er det liten grunn til å tro at de stemmer. Tilsvarende spådommer fra tre år tilbake har vært lite verdt.

Les videre