Rom for historien

ABM-Media a.s. – Etablering og virksomhet

ABM-utvikling ble fra 1. januar 2003 etablert som statens samordnende organ for arkiv, bibliotek og museum under Kirke- og kulturdepartementet, med et eget styre med representanter for Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet. Etableringen av det nye organet representerte en sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling. I forbindelse med den interne organiseringen av virksomheten ble…

Barnetilbudet som ble musikkonservatorium – utdanningen høgskolen mistet

Østlandets musikkonservatorium ble del av Høgskolen i Oslo og Avdeling for estetiske fag i 1994. Denne organiseringen kom til å vare i bare ett og et halvt år. Det var forutsatt at konservatoriene i Oslo, Bergen og Trondheim skulle vurderes i forhold til kunstinstitusjonene og deres forankring i Norgesnettet. Det medførte at annen organisering enn…

Kunstsamlingen ved HiOA – kulturhistorie med store verdier

Da Høgskolen i Oslo ble etablert i 1994, ble også flere tusen kunstverk samlet. Arbeidet med samlokalisering og etablering av nye lokaler var et viktig tiltak for å skape felles identitet i den nye institusjonen. På same måte ble en planmessig utsmykning av fellesarealer: auditorier, møterom, kantiner og uteområdene en del av identitetsprosjektet. Kunstsamlingen i…

Da rektor var opprørsgeneral

3. november 1994 sto Steinar Stjernø, den nyvalgte rektoren ved Høgskolen i Oslo, utenfor Stortinget og regjeringsbygningene og ledet an i slagordene som runget mot de folkevalgte og statsråder. Anslagsvis 4000 mennesker deltok, i hovedsak ansatte og studenter fra HiO. Demonstrasjonstoget gikk fra høyskolen, stoppet ved Stortinget og endte utenfor regjeringsbygningene. Ved siden av slagord,…

Den gang Oslo var en utkant

Mange er de høyskolene som har fått skrevet sin historie, og mange er på vei. Sentralt i disse står fortellingen om hvordan foregangsmenn og -kvinner har kjempet en heroisk kamp for å få etablert et tilbud om høyere utdanning i sin region eller sitt fylke. Fienden har vært sentrale myndigheter i Oslo som ikke har…