Rom for historien

Barnetilbudet som ble musikkonservatorium – utdanningen høgskolen mistet

Østlandets musikkonservatorium ble del av Høgskolen i Oslo og Avdeling for estetiske fag i 1994. Denne organiseringen kom til å vare i bare ett og et halvt år. Det var forutsatt at konservatoriene i Oslo, Bergen og Trondheim skulle vurderes i forhold til kunstinstitusjonene og deres forankring i Norgesnettet. Det medførte at annen organisering enn…

Kunstsamlingen ved HiOA – kulturhistorie med store verdier

Da Høgskolen i Oslo ble etablert i 1994, ble også flere tusen kunstverk samlet. Arbeidet med samlokalisering og etablering av nye lokaler var et viktig tiltak for å skape felles identitet i den nye institusjonen. På same måte ble en planmessig utsmykning av fellesarealer: auditorier, møterom, kantiner og uteområdene en del av identitetsprosjektet. Kunstsamlingen i…

Da rektor var opprørsgeneral

3. november 1994 sto Steinar Stjernø, den nyvalgte rektoren ved Høgskolen i Oslo, utenfor Stortinget og regjeringsbygningene og ledet an i slagordene som runget mot de folkevalgte og statsråder. Anslagsvis 4000 mennesker deltok, i hovedsak ansatte og studenter fra HiO. Demonstrasjonstoget gikk fra høyskolen, stoppet ved Stortinget og endte utenfor regjeringsbygningene. Ved siden av slagord,…

Den gang Oslo var en utkant

Mange er de høyskolene som har fått skrevet sin historie, og mange er på vei. Sentralt i disse står fortellingen om hvordan foregangsmenn og -kvinner har kjempet en heroisk kamp for å få etablert et tilbud om høyere utdanning i sin region eller sitt fylke. Fienden har vært sentrale myndigheter i Oslo som ikke har…

Oppturar og nedturar for høgskoleøkonomien

Etter høgskolereforma i 1994 fekk høgskolane ein svært vanskeleg start på grunn av økonomiske innstrammingar. Studentprotestane hausten 1994 har ein ikkje sett maken til seinare. Ved Høgskolen i Oslo måtte det i 1995 settast i verk omfattande tiltak for å få redusert kostnaden per student med om lag 10%. Samtidig med denne innstramminga blei høgskolane…

Akademisering – frelse eller fortapelse?

Det kan vel knapt være kontroversielt å si at utdanningene ved HiOA stadig har blitt mer teoretiske. I et langt perspektiv har praktisk opplæring blitt erstattet av teoretisk undervisning og selvstudier. De opprinnelige skolene ble høyskoler, og HiOA streber nå etter å bli et universitet. Denne prosessen kalles ofte for akademisk drift eller akademisering. Mange…