Forankring i politikk

strategien-illustrategienI fjor var prosjektgruppen ved HiOA med på tre høringsrunder da Helsedirektoratet inviterte til høringsinnspill. Den 6. des 2016 ble ny Strategi for seksuell helse publisert hos regjeringen. HiOAs e-læring er i takt med tiden og politikken både hva gjelder prioriteringer, tema og begreper.

Strategien skal bidra til mer åpenhet og kunnskap om seksuell helse, og gjøre det enklere å snakke om seksualitet, står det på regjeringen.no. –God seksuell helse er et grunnleggende behov hos den enkelte, uavhengig av fysisk funksjon eller sykdom. Vi må derfor tørre å snakke om seksualitet som en naturlig del av den enkeltes helse. På den måten kan vi motvirke tabuer og fordommer knyttet til seksualitet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Allerede i presentasjonen og forordet kommer det positive seksualsynet frem  . . . målet er å legge til rette for god seksuell helse i hele befolkningen, og synliggjøre at seksualitet er noe som gjelder alle. Vi har alle en seksuell helse. God seksuell helse holder oss friske og i trivsel. Dårlig seksuell helse gir tap av livskvalitet. Helsepersonell må derfor ta opp dette tema i møtet med pasienten, sier Bent Høie

Les Strategien i sin helhet her:

Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022).

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Månedens prosjekt hos NUV

Foto Adele Kühle-HansenDet er stas å få skryt av kollegaer og å bli synliggjort. Ekstra flott at studiet kom på listen til Norgesuniversitetets månedens prosjekt. Vi har etter høstsemesterets testpilot og tilbakemeldinger fra 70 dyktige studenter og ressursgruppen kommet i gang med å revidere studiet. Det skal bli tipp topp klart for vårsemesteret 2017.  Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Bruksanvisninger er som nøkler

Nøkler innloggingGode bruksanvisninger for innlogging kan aldri roses nok. Våre oppskrifter for innlogging er skrevet av mediaviter Gabi Høium Hurlen ved HiOA. Vi har innlogging på både Fronter, nettstudiet og den digitaliserte hovedboken. Studentene har mye de skal inn på. Som vi alle har erfaring med så kan det være frustrerende å ikke komme inn “døra”. Bruksanvisninger er som nøkler.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Ikke begge, men alle kjønn

ALLEHvis vi skriver alle kjønn istedet for begge kjønn signaliserer språket vårt at det er flere måter å være kjønn på enn to. Denne endringen vil bryte med lange språktradisjoner. Når er det hensiktsmessig å bare referere til to kjønn? Innen fysiologi og liknende for å referere til eiere av eggstokker eller testikler? Det er rett og slett mange måter å være menneske på. Når trenger vi egentlig å bli sortert etter hva vi har mellom bena? Med ny lov om endring av juridisk kjønn har dikotomien blitt litt utfordret. Hvor vanskelig er det å etablere et inkluderende språk som inneholder alle kjønn og ikke kun begge kjønn? Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Referat

Foto: H.Lunde

Foto: H.Lunde

Møte med Biblioteket Guro Nygaard 09.08.16 Det er bestemt at VUNDS6100 Seksuell helse legges til publisering 25 august.

Vi må sammen med Marianne Montgomery formulere en forklaring til hvordan studentene skal logge seg på e-boken og edx.  Publisering og brukerstøtte for studentene må endelig bestemmes sammen med IT ved Ole Lycke. Eksamenskontoret må gjøre endelig bestemmelse om bruk av Wiseflow eller annet for innlevering av eksamen. Opptak må gi oss mailadresser slik at vi kan sende ut velkomstbrev, helst denne uken!

Stine og Hilde

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Til nye studenter ved Videreutdanning i seksuell helse

Til nye studenter ved Videreutdanning

i seksuell helse

Dato:  9. august 2016

 

Til studenter som har takket ja til studieplass – videreutdanning i Seksuell helse!

Studiets første digitale pålogging er 5 september i uke 36. (Man skal ikke møte til samling ved HiOA). I uke 35 får du tilsendt et brev via mail med påloggingskode og klokkeslett hvor vi kan bistå om du får problemer med pålogging. Uke 36 vi vi benytte til å få alle studenter pålogget videreutdanningen og man kan benytte litt tid til å orienterer seg i kurset. Pensum er lagret under www.hioa.no under pensum.

 

Læringsutbytte for de ulike temaer og dato for innlevering av digital eksamen er lagret i introduksjonsdelen av kurset. Det tas forbehold om endringer. Pensumlistene ligger nederst i hver enkelt emneplan eller fagplan, som igjen ligger i programplanen til studiet ditt www.hioa.no, se Seksuell helse. De ulike artikler eller bokkapitler ligger digitalt i Edx (læringsplattformen du får tilgang til) og også vedlagt som lenker under de aktuelle temaer.

 

Semesteravgift – avgift til studentsamskipnaden (SiO) på kr 550,- må betales for både høstsemesteret 2016 se student.hioa.no .

Velkommen som student!

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Manglende FEIDE innlogging til edX…

I går forsto vi at FEIDE innlogging til edX for våre nye studenter ikke nødvendigvis vil bli gjennomført før 5 september…

HiOA satser på nettutdanninger og da må systemet klare å lenke studentene til edX via FEIDE. Vi tror at HiOAs system er moderne og fleksibelt og at alle ansatte forstår at dette er viktig.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

VUNDS6100 nettutdanning Seksuell helse

Det nye nettstudiet har fått emnekode VUNDS6100, løpende påmelding til 5 september 2016. Ca 45 påmeldte til nå…

Neste kurs starter 05 februar 2017.

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Seksuell-helse-og-seksualitetsundervisning

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Gratulerer med jobben som digitaliseringsdirektør ved HiOA

Foto: Sonja Balci / HiOAAsbjørn Seim kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor han har jobbet siden 2010. Der har han blant annet hatt det faglige ansvaret for tiltakene i regjeringens agenda for modernisering av offentlig sektor, med digitalisering som viktig virkemiddel. han sier: “Min tilnærming er at digitalisering er virksomhetsutvikling. For å digitalisere, må virksomheten legge til rette for det og utløse gode krefter. Disse kreftene må vi la få spillerom”. Vi som arbeider med nettutdanning: Seksuell helse og seksualitetsundervisning, gleder oss til fremtidig samarbeid om flere prosjekter som skal digitaliseres!  Styret ved HiOA tilsatte Asbjørn Seim 14. juni 2016 som direktør for digitalisering og infrastruktur.

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Bolk

bøker nettsiden (4)All litteratur til videreutdanning: Seksuell helse og seksualitetsundervisning, er sendt til BOLK registrering i dag.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar